Hopp til innhold

Overlege: – Kan aldri være sikker på at spriten inneholder ren etanol

Overlege Eirik Hugaas Ofstad advarer mot å drikke hjemmebrent eller smuglersprit. Det er nær sagt umulig å skille mellom ren og livsfarlig sprit. Forskjellen ligger i symptomene, men da kan det allerede være for sent.

Heimbrent

Hjemmebrent kan få alvorlige konsekvenser for deg

Foto: Ola Helness / NRK

I forrige uke fortalte NRK Nordland om en rekke elever ungdommer som ble behandlet for alkoholforgiftning etter en skolefest i Narvik.

Russestyret ved Narvik videregående skole bekreftet at det har foregått salg av hjemmebrent på førfestene i tilknytning til hendelsen sist uke.

Men hvor farlig er hjemmebrent? Konstituert overlege ved Nordlandssykehuset, Eirik Hugaas Ofstad har særlig én bekymring knyttet til hjemmelaget brennevin: I verste fall kan det dreie seg om metanol, eller «tresprit».

– Ettersom man ikke kjenner til kvaliteten på brennevinet kan man ikke være sikker på at den kun inneholder ren etanol, sier han.

Etanol er den «vanlige» typen alkohol som man finner i butikkøl, vin og brennevin. Metanol kan derimot gjøre store skader og i verste fall føre til døden.

Portrett av Eirik Hugaas Ofstad

Overlege Eirik Hugaas Ofstad advarer mot hjemmebrent og sier det kan få alvorlige konsekvenser.

Foto: Niklas Aune Johnsen

– Metanol er en type alkohol som påvirker kroppen på en helt annen måte. Blindhet og alvorlige skader på nyrene er noen av konsekvensene, men det kan til syvende og sist ta livet av deg, sier han.

– Har fått alvorlige konsekvenser

Ofstad sier konsekvensene av å få i seg hjemmebrent kan være så alvorlige at man bør holde seg unna. Det finnes dessverre eksempler på at metanolholdig sprit har fått alvorlige konsekvenser.

– Det er heldigvis lenge siden vi hadde et stort utbrudd av metanolholdig hjemmebrent i Norge, men vi hadde et tilfelle i Østfold for noen år siden som fikk alvorlige følger. Der ble folk syke og det var flere som mistet livet, sier han.

Saken Ofstad refererer til er fra 2002 hvor flere personer ble metanolforgiftet etter å ha drukket sprit. Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Ingeborg Margrete Rossow sier deres undersøkelser viser at det drikkes mindre hjemmebrent nå enn tidligere.

Ingeborg Rossow i Folkehelseinstituttet

Forsker Ingeborg Rossow sier at hjemmebrent er mindre utbredt nå enn tidligere.

Foto: Arash A. Nejad / nyebilder.no

– Det er færre som både drikker og produserer hjemmebrent nå enn tidligere. Vi har gjennomført undersøkelser på hjemmebrent i Norge siden 1960, og vi kan konstatere at hjemmebrent har forsvunnet ut av det store bildet, sier Rossow.

Umulig å skjelne trygg fra farlig sprit

Det er umulig å skille mellom etanol og metanol uten kjemiske hjelpemidler da de har samme utseende, lukt og smak. Den eneste merkbare forskjellen er symptomene, men det kan ta tid før symptomene oppstår, skriver helsenorge.no.

Symptomene for metanol kan være slapphet, hodepine, svimmelhet og blindhet. Ved alvorlig forgiftning kan koma, kramper, hjertestans og død inntreffe.

– I norsk sammenheng er det neppe utbredt med metanol i hjemmebrent. De tilfellene vi har hatt i Norge med dødsfall knyttet til metanolforgiftning har – så vidt jeg vet – i stor grad dreid seg om innsmuglet sprit, sier hun.

Metanol kan ikke oppstå i etanol som et resultat av feilproduksjon. Metanol i hjemmebrent eller smuglersprit er tilsatt. Derfor er anbefalingen fra overlegen klar.

– Forsikre deg om at det du drikker er laget etter strenge regler og forskrifter, avslutter Ofstad.