NRK Meny
Normal

Håper på innflytting i 2016

Utbygger håper at de første kan flytte inn på Rådes nye store boligområde i 2016, etter mange forsinkelser.

Strømnesåsen

Deler av Strømnesåsen rett sør for Karlshus skal bli boligområde. 400 boliger skal bygges i første omgang. I tillegg er det plass til ytterligere 200 boliger i senere byggetrinn.

Foto: Camilla Næss / NRK

Byggestart nærmer seg for selskapene som skal gjøre Strømnesåsen i Råde om fra en skogkledd ås til boligfelt med 400 boliger.

Kommunen satte av åsen til boligområde allerede i 2005 og flere ganger har det blitt sagt at "i år begynner byggingen". Men utbyggingen har like mange ganger blitt forsinket.

Råde Tomteutviklingsselskap AS og Strømnesåsen AS skal utvikle området. Det ene selskapet har flere eiere og det er noe av grunnen til at det har tatt lang tid å komme til byggestart.

Diskusjon om rekkefølge

– Det som har vært utfordringen her er at vi er flere aktører som skal bli enige. Det er blant annet en utfordring å bli enige om hvem som skal få bygge ut sitt område først og når de forskjellige aktørene skal være med og ta kostnader. Nå har vi løst det, sier Tollef Nielsen daglig leder i Råde Tomteutviklingsselskap AS.

Det har heller ikke vært tilstrekkelig at eierne er enige seg imellom. De har ikke greid å bli enige med en nabo som eier grunnen hvor veien til boligområdet skal gå. Og en rettsprosess er startet for at grunnen til vei kan eksproprieres.

Får Råde Tomteutviklingsselskap medhold i retten, kan de første arbeidene starte til høsten.

Innflytting neste årsskifte

– Hvis framdriftsplanen vår holder skal vi være ferdige med veisystemet høsten 2016. Hvis vi kommer i gang med boligbyggingen parallelt med bygging av infrastruktur, kan de første flytte inn på Strømnesåsen i slutten av 2016 eller begynnelsen av 2017, sier Nielsen.

– Hvor store er investeringene i området?

– Hovedtyngden av infrastrukturen har en budsjettramme på opp til 50 millioner kroner. Så er vi i en offentlig anskaffelse som vil legge lista for de totale kostnadene. Det blir en viktig avklaring som vi får etter anbudsrundene, avslutter Nielsen.

Laster kart, vennligst vent...

Det planlagte, store boligområdet rett sør for Karlshus i Råde, har vært avsatt til boliger i ti år. Planleggingen har tatt tid blant annet fordi det er flere grunneiere. Og området der veien inn til boligfeltet skal gå, er det ikke oppnådd enighet om. Nå har utbyggerne gått til retten for å ekspropriere grunn fra en nabo. Får utbyggerne medhold og hvis framdriftsplanen holder, kan de første boligene være klare sent i 2016.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: