Normal

Går til retten for å få vei til boligområde

Utbygger går til retten og krever å få overta grunn fra naboen for å legge vei, vann og kloakk til det store utbyggingsområdet Strømnesåsen i Råde.

Laster kart, vennligst vent...

I første byggetrinn er det lagt opp til 400 boliger i åsen rett sør for Karlshus i Råde. Totalt er 600 dekar regulert til boliger.

Utbyggerne og en av naboene har etter flere års forhandlinger ikke greid å bli enige om kjøp av grunnen som kreves til vei, vann og kloakk.

Nå går Råde Tomteutviklingsselskap AS til retten for å ekspropriere grunnen.

– Ja, nå er saken fremmet til skjønn for Moss tingrett og retten må ta stilling til om det er grunnlag for å ekspropriere, omfanget og hvilken erstatning som skal fastsettes, sier Helge Skaaraas advokat for grunneierne.

Uenige om pris

Råde Tomteutviklingsselskap AS er en av eierne av utbyggingsområdet Strømnesåsen rett sør for Karlshus i Råde. Her er det planlagt å bygge 400 boliger i første byggetrinn, men vei, vann og kloakk må gå over naboens grunn.

Utbyggerne har forsøkt å bli enige med grunneierne siden 2009. Det har vært en omfattende brevveksling, men forsøkene førte ikke fram.

– Det er fordi partene ikke er enige om pris, sier Skaaraas.

Råde Tomteutviklingsselskap krever å få ta over 4888 kvadratmeter til veien og rett til å ha vann- og avløpsledninger liggende i naboens grunn.

I forbindelse med opparbeidelse av vei regner utbyggerne med at mindre arealer av naboens grunn må brukes som midlertidig anleggsområde. Retten skal også ta stilling til erstatning for midlertidig bruk av 1868 kvadratmeter.

Tilnærmet null verdi

I sin begjæring til Moss tingrett skriver Råde Tomteutviklingsselskap at verdien av grunnen til vei bør settes tilnærmet lik null.

Argumentet er blant annet at bruksmessig verdi av grunnen er svært liten eller tilnærmet lik null og at grunneier får betydelige fordeler ved at tomteselskapet skal opparbeide veien.

Grunnen tomteselskapet ønsker å ekspropriere er utmark og skog.

Skaaraas mener en så lav erstatning er lite sannsynlig.

– Her må man regne med at det skal utbetales en erstatning på et helt annet nivå, avslutter han.

Skjønnet i Moss tingrett skal ta stilling til hvor stor erstatning grunneierne skal få. Hvis en av partene ikke godtar skjønnet kan de kreve at det behandles i lagmannsretten og til slutt i Høyesterett. For å slippe ytterligere venting ber tomteutviklingsselskapet om å få tilgang til grunnen før saken er endelig avgjort.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Trøstemål til Sarpsborg 08

    Fire minutter på overtid skårer Kristoffer Zachariassen for gjestene. Ballen stusses bak til bergenseren, som kan stange den i det tomme buret. Det ender 3-1 i Tyrkia.

  • Besiktas punkterer kampen

    I det 82. minutt skårer Jeremain Lens og øker dermed ledelsen til 3.0. Dermed skal det mirakler til for at Sarpsborg skal vinne denne kampen.