Politikere halverte barnevernserstatning

Oppreisningsordningen for overgrep og omsorgssvikt på barnevernsbarn kan bli dyrere enn politikere tror.

barn
Foto: NRK

I dag skriver Fredrikstad Blad om 84 år gamle Gerhard Olsen, som håper han får erstatning før han dør, etter å ha opplevd overgrep på Fredrikstad guttehjem.

I samme by har Frp og de andre flertallspartiene i bystyret halvert rådmannens forslag om å sette av 50 millioner kroner til erstatninger.

To av 1000 innbyggere har opplevd omsorgssvikt

Leder for oppreisningsordningen i Østfold, Ottar Hval Blekken, sier til NRK onsdag, at det så langt har kommet inn 100 søknader om barnevernsoppreising.

Foreløpig er det likevel for tidlig å si hvordan disse fordeler seg mellom kommunene.

– Erfaringer fra andre fylker viser at to av 1 000 innbyggere kan ha krav på oppreising for barnevernssaker, sier Blekken til NRK.

Les også: Ulik erstatning for tapt barndom

Stort spenn i sakene

Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme hvor mye de skal gi i erstatning for en tapt barndom på en barnevernsinstitusjon. Erstatningsbeløpene ligger fra 200 000 til 725 000 kroner.

– Det er et stort spenn mellom de forskjellige sakene. Det kan dreie seg om barn som har opplevd omsorgssvikt, og det kan dreie seg grove overgrep.

Vi har ennå ikke fått tatt ordentlig for oss hver enkelt av disse søknadene, sier Blekken.

Les også:

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Ønsker obligatoriske undersøkelser

    Godt syn bør ikke være en privatsak. Det mener Bente Monica Aakre, forsker og instituttleder ved Universitetet i Sør-Øst Norge. Hun vil ha flere og grundigere synsundersøkelser av barn. Etter 4-års kontrollen på helsestasjonen er det opp til foreldrene å sørge for at synet til barna blir fulgt opp. Samtidig viser undersøkelser at hver femte elev i grunnskolen har problemer med synet og trenger hjelp.

    Øye
    Foto: Knut-Sverre Horn
  • Motstand mot togoppsamling

    Forslaget fra Bane NOR om å etablere et hensettingsanlegg for tog på Halmstad møter motstand hos fylkespolitikerne. Dette er ett av fire forslag til plassering i området Moss, Rygge, Råde. Anlegget er foreslått for tett på Rygge stasjon, sier gruppeleder fra Arbeiderpartiet, Siv Henriette Jacobsen.