Normal

Erstatning etter overgrep

Melhus kommune gir erstatning etter omsorgssvikt og overgrep.

Osloveien skole
Foto: NRK

Det er nå klart at Melhus kommune vil gi opptil 100000 kroner i erstatning til dem som mener at de har blitt utsatt for overgrep, eller har opplevd omsorgssvikt i barnevernet.

En rekke kommuner har vedtatt å gi erstatning til tidligere elever ved Osloveien skole i Trondheim.

Avdekke overgrep

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har sett på påstander om overgrep i det t kommunale barnevernet og det ble avdekka både omsorgssvikt og overgrep på barn.

Viktig med støtte

- Jeg tror det betyr veldig mye at de får støtte og forståelse for det de har vært igjennom og at de får en unnskyldning uten at det tas forbehold, sier Gunnar Krogstad. Han leder Melhus Arbeiderparti og utvalget som la fram forslaget.

Eget utvalg

Kommunen kommer til å sette ned et eget utvalg som skal vurdere søknadene. Det kan søkes fra 16. Mai og et år fram i tid.

- Vi har jo hatt ett sterkt påtrykk for å gjøre dette, sier Erling Bøhle, som er ordfører i Melhus kommune.

Symbolsk erstatning

Han påpeker at erstatninga hovedsaklig er symbolsk. Noe han gjerne skulle sett var annerledes.

- Jeg synes dette er vanskelig. Sett at det brenner hjemme hos deg og at du mister alle familiebildene. Verdien av de bildene kan aldri måles i kroner og øre, men det er jo det som skjer. Forsikringsselskapet betaler deg ut med så og så mye, sier Bøhle.

Maksimal sum

I motsetning til Trondheim blir det ikke satt av en pott til erstatning. Og høyeste sum er 100 000 kroner.

- Men det er jo det tiltaket vi har. Det å åpne pengesekken litt i bidra for at du har hatt en dårlig oppvekst for eksempel.

Osloveien skole
Foto: NRK