Halden fengsel har brukt ulovlig samband

Det trådløse sambandet betjentene i Halden fengsel har brukt siden 2010 har foregått på en frekvens fengselet ikke har lov til å bruke.

Mur Halden fengsel

Sambandet innenfor murene til Halden fengsel har foregått på frekvenser fengslet ikke disponerer.

Foto: Kathrine Brønn / NRK

Det er uklart om noen utenfor fengselsmurene har hatt mulighet til å lytte på sambandet.

Nasjonal kommunikasjons-myndighet, det som tidligere het Post- og teletilsynet, har utført tilsyn i området. Da oppdaget de at fengslets ansatte kommuniserer seg mellom på en frekvens fengslet ikke har tillatelse til å benytte.

Nasjonal kommunikasjons-myndighet gjennomførte en monitorering i Halden i slutten av oktober. Da ble det oppdaget ulovlig frekvensbruk, og den ble peilet til Halden fengsel.

Assisterende fengselsleder Jan Strømnes forsikrer at forholdet skal rettes opp.

Statsbyggs frekvens fra byggeperioden

– Jeg tror ikke det er så alvorlig som det kan høres ut. Så vidt meg bekjent dreier dette seg om frekvenser som Post- og teletilsynet, som det engang het, tildelte til Statsbygg, som prosjekterte og bygde Halden fengsel. Så skjedde det en glipp da Kriminalomsorgen tok over den operative driften ved at frekvensene ikke ble overført til oss, men ble stående på Statsbygg. Det er vel det som nå er avdekket, sier Strømnes

Hvorvidt bruken av en ikke godkjent frekvens har gjort det mulig å lytte til sambandet for personer utenfor fengselet, er Strømnes usikker på.

– Det er jeg strengt tatt ikke kjent med. Jeg tror ikke det er hvilken frekvens vi sender på som avgjør om det kan avlyttes. Det går vel mer på hvor vidt signalet er kodet eller scramblet, sier han.

Risikerer mulkt

I et brev til Halden fengsel varsler Nasjonal kommunikasjonsmyndighet at fengslet risikerer tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr dersom forholdet ikke blir rettet opp.

Fengslet fikk frist til midten av november med å komme med innsigelser til pålegget om å rette opp i forholdet.