Gir opp norsk Svinesund

De slitte byggene på norsk side av gamle Svinesund legges nå ut for salg. Eierne gir opp å utvikle området.

Svinesundterrassen, Norge

Svinesundterrassen var et populært stoppested for tusener av reisende ved den gamle Svinesundbrua. Eiendommen har ligget brakk de senere årene, og er tydelig preget av forfall. Nå skal den gamle Svinesundterrassen og ytterligere en større eiendom ved den gamle brua selges.

Foto: Rainer Prang / NRK

Det var nytenkende og store planer som ble lansert for norsk side av Svinesund-området i 2006.

Nye eiere så for seg et opplevelsessenter med messe- og idrettshall , hotell og badeland ved den gamle brua.

- Eiendomsselskapene avvikles og bygningene legges ut for salg denne uke, sier styreleder i de to selskapene som eier den gamle Svinesundterrassen og "Günther & Fosby-bygget" på hver side av gamle E6, Trond Østby til NRK.

Les også:
Nordea legger ned på Svinesund
Satser på gamle Svinesund

Svinesundbruene

'Norges vakreste grenseovergang' er Svinesund kalt. E6 ligger på den nye brua (lengst vekk i bildet) og er kun beregnet for kjøretøy. Den gamle brua fra 1946 er forskjønnet over flere år og har også plass til gående.

Foto: Rainer Prang / NRK

Nedgang i eiendomsmarkedet

Verken Østby eller daglig leder i Svinesundplataaet AS og styremedlem i Svinesund Eiendom AS, Roy Kraft, ønsker å si stort i forhold til at eiendommene denne uke legges ut for salg.

- Det har vært en nedgang i eiendomsmarkedet og vi har heller ikke hatt tid til utvikle dette, slik vi så for oss, da vi gikk inn i selskapene, sier Østby til NRK.

Kikkert Svinesund, Norge

Bortsett fra en kikkert, som ble satt opp i anledning av byggingen av ny E6 og ny bro over Svinesund, er det ingen turistrelaterte aktiviteter på norsk side av den gamle brua.

Foto: Rainer Prang / NRK

Eiendommene er nå taksert, og Østby og øvrige investorer håper på at andre eiere vil kunne utvikle de to eiendommene på en av Norges største og mest spektakulære grenseoverganger.

- Veldig gledelig

Varaordfører Wenche Olsen (Ap) i Halden kommune ser frem til økt aktivitet på gamle Svinesund.

- Det har sett lukket og slitt ut der ute. Det er jo ikke bra i forhold til de mange som kommer over gamle Svinesund, som en stor innfallsport til Norge, sier Olsen til NRK.

Hun sier det er uaktuelt for Halden kommune å gå inn på eiersiden i forhold til eierskap i byggene, men hun oppfordrer nye eiere til å ta kontakt med kommunen.

- Dette er veldig gledelig. Vi har lenge ønsket aktivitet på gamle Svinesund, og vi tror det kan utvikles et opplevelsestilbud der, både til glede for haldensere og turister, sier hun.

Varaordføreren ser for seg mange ulike muligheter ved den gamle grenseovergangen, som på tross av at E6 er flyttet over på ny bro, fortsatt har stor trafikk.

- Jeg håper de som blir nye eiere tar kontakt med oss, slik at vi i kommunen kan bidra til å legge forholdene til utvikling av området, så langt det er mulig, sier Wenche Olsen.

Grensen mellom Norge og Sverige

Tusener av turister vandrer årlig ut på den gamle grensebrua for å ta det obligatoriske 'utsikts-fotografiet'. Området er vakkert og mange turoperatører stopper på svensk side, og slipper av turistene for foto-formål. Ved ankomst Norge, er byggene sterkt preget av tidens tann.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Nådde ikke frem hos kommune og fylke

Planene for det gamle Svinesund-området ble lansert for Halden kommune, og Østfold fylkeskommune i 2006, men de nådde aldri opp.

- Vi hadde direkte kontakt med fylkeskommunen, og ble tatt positivt imot, men fikk til svar at vi måtte få støtte fra kommunen for å nå frem, sier Roy Kraft, som i sin tid var en av initiativtakerne til opplevelsesenteret på gamle Svinesund.

Han understreker at det aldri var snakk om å be kommunen om penger til prosjektet, men at det kort og godt dreide seg om en kommunal anbefaling, slik at Svinesund-prosjektet kunne komme i betraktning i forhold fylkeskommunale planer .

- Men i Halden kommune fikk vi ikke gehør for planene, og det er jeg skuffet over, sier Roy Kraft.

Halden kommune fikk også nylig kritikk fra en strikkhoppentusiast, som i flere år har forsøkt å få kommunen med på laget for satsing på ny turisme med strikkhopping fra den gamle Svinesundbrua.

Smitteeffekt fra grensehandelen

"Europas vakreste grenseovergang" er Svinesund ofte kalt.

Det er mellom 15 000 og 30 000 daglige bilpasseringer over de to broene.

Millioner av handlende reiser over bruene til Sverige, og i tillegg kommer alle turistene inn over grensen nettopp på Svinesund.

Eierne av de to store byggene på gamle Svinesund så i 2006 for seg en formidabel smitteeffekt av grensehandelen.

Da planene ble presentert sommeren 2006 ble trafikken til Nordby - sentrene syd for Svinesund nevnt som et eksempel på det store potensialet for besøkende til et opplevelsessenter ved den gamle brua.

Trafikken ved Nordby-sentrene var i 2006 på rundt 2,5 millioner. I 2009 vil denne trafikken til Nordby ha økt til opp mot sju millioner kunder, i tillegg kommer kunder til annen grensehandel i Strømstad og gamle Svinesund handelsområde på svensk side.

Bruåpning Svinesund juni 2005

I juni 2005 ble den nye E6 ved Svinesund høytidelig åpnet av Sveriges og Norges konger. Derfra og ut falt trafikken på gamle E6 og næringsgrunnlaget ble borte for de som drev virksomhet ved den gamle Svinesundbrua.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Ligger brakk

På gamle Svinesund var det inntil 2005 relativt stor aktivitet.

Tollvesenet og spedisjonsfirmaer holdt til der. Det var bank, informasjons- og turistsenter (SVENO E6) , offentlige toaletter, butikker og restaurant.

Etter at den nye brua ble åpnet sommeren 2005, endret trafikkmønsteret seg. Bank og turistkontor flyttet høsten 2006. Bygget ble senere benyttet til salg av erotiske artikler, men brant deretter ned og er ikke gjenoppbygget.

Restauranten - Svinesundterrassen - hadde slitt med ustabil virksomhet også før 2005. Den har sporadisk vært åpen på sommeren etter at ny E6 kom, men de enorme lokalene er ikke drevet "for full maskin".

Svensk Svinesund (gammel bru)

På svensk side av den gamle brua er det fortsatt stor grensetrafikk, og besøk av turister.

Foto: Rainer Prang / NRK

Også butikker i området ellers er borte. Tollvesenet har flyttet til nye E6, og det eneste stedet det er aktivitet er i spedisjonsfirmaets lokaler og i bomstasjonene.

Mer aktivitet på svensk side

På motsatt side av den 420 meter lange brua er aktiviteten noe større og området bedre ivaretatt.

En dagligvareforretning trekker til seg mange folk ved brohodet på svensk side. Det er restaurant i samme bygg , og det er anlagt et flott utsiktspunkt ved brua på svensk side nylig.

I det svenske tollvesenets lokaler på gamle Svinesund er det spedisjonsvirksomhet. De svenske tollerne holder til ved ny E6, og bruker sporadisk deler av lokalene ved den gamle brua i kontrollsammenheng.

Foreløpig er det ikke avklart om svenske tollmyndigheter vil selge eiendommene med utsikt til begge bruene og til fjorden.

Hver sommer stanser tusener av turister på svensk side.

Turistene tar den obligatioriske spaserturen over den nyoppussede gamlebrua og inn i Norge, der et tidligere så blomstrende handelsområde nå ligger dødt.

Svinesund, gamle bru svensk side

På svensk side er det etablert et vakkert utsiktspunkt med kart, oversikt og informasjon på flere språk.

Foto: Rainer Prang / NRK

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • 67 dyr funnet i kjeller

    48 hunder, ti katter og fem kaniner ble funnet av Mattilsynet i en kjeller i Østfold i oktober, skriver VG. Hundene sto alle oppstalla i bur, ikke alle hadde liggeunderlag, og det var stort sett tilgriset med urin og avføring, sier seksjonssjef i Mattilsynet Østfold og Follo, Nina Brogeland Laache til avisa.

  • Uten telefon i snart en uke

    Telenor kan fortsatt ikke si når feilen på telefonlinja til Aspedammen i Halden blir reparert. I forbindelse med arbeid langs jernbanen er flere kabler blitt revet ned og Telenor har ikke fått tak i sikkerhetsfolk som kreves for at linja skal bli reparert. Mobildekningen i området er dårlig slik at folk er avhengig av fasttelefon, opplyser en beboer til NRK.