Ber bobilturister droppe svineri på rasteplasser

Mattilsynet advarer om afrikansk svinepest på syv forskjellige språk på rasteplasser og grenseoverganger. – Kan ramme svineproduksjonen i Norge.

Mattilsynets villsvinplakat

ADVARSEL: Illustrasjonene på denne plakaten skal informere utenlandske turister og vogntogsjåfører om at de ikke må kaste matrester på bakken.

Foto: Mattilsynet

– Hvis vi får smitte gjennom utenlandske matvarer som villsvin kan spise på for eksempel en rasteplass, så har vi en risiko for at denne smitten også kan spre seg til produksjonsdyrene våre, sier veterinær i Mattilsynet, Ole-Herman Tronerud.

Tollvesenet og Mattilsynet har gått sammen om å henge opp plakater på grenseoverganger og rasteplasser over hele landet. Plakatene advarer mot at matavfall kastes på bakken.

De kommer på syv forskjellige språk og er illustrert med et villsvin som spiser en pølse. Mattilsynet frykter nemlig at afrikansk svinepest skal spre seg til villsvin i Norge.

I Norge er det rundt 1000 villsvin i dag, men forskere frykter at tallet kan mangedoble seg på kort tid. I Sverige skytes det over 100.000 villsvin i året.

Villsvin med afrikansk svinepest

SYKE: Disse villsvinene i Latvia var smittet av afrikansk svinepest. Myndighetene frykter at sykdommen skal ramme svineproduksjonen i Norge.

Foto: Marcis Ulmanis, PVD Latvia

Spres i Europa

Afrikansk svinepest er en svært smittsom og alvorlig virussykdom hos både ville og tamme svin, og den sprer seg nå raskt gjennom Europa.

Mattilsynets plakat skal henges synlig i alle fylker med villsvin i Norge.

– Vi ønsker å få plakatene hengt opp på steder hvor vi ser at for eksempel trailere og bobiler stopper. De har ofte med seg mat, og da må vi få varslet på flere språk at matrester må kastes i søppelkassene, ser Tronerud.

Bondelagslederen i Østfold er glad for Mattilsynets kampanje.

Svend Arild Uvaag

LIKER TILTAKET: Styreleder i Østfold Bondelag, Svein Arild Uvaag, er glad for at Mattilsynet gjør tiltak for å hindre den fryktede svinepesten.

Foto: Østfold Bondelag

– Vi ser hvordan pesten sprer seg. Hvis man kan få ut informasjon om at man ikke skal spre matrester som man har tatt med seg, er det et veldig godt tiltak, sier Svend Arild Uvaag.

I oktober bekreftet det belgiske mattilsynet at afrikansk svinepest er påvist på to villsvin i Belgia. For å hindre spredning til Danmark har danskene annonsert at de vil bygge et gjerde som stenger hele grensen mot Tyskland, ifølge Norsk Landbrukssamvirke.

– Katastrofale konsekvenser

Svinepesten er ikke farlig for mennesker, men de fleste dyrene som smittes dør. Hvis afrikansk svinepest blir oppdaget i dyrehold vil området bli sperret av politiet og alle dyrene avlives.

I august måtte Romanias nest største svineprodusent slakte hele besetningen på 140.000 dyr.

Villsvin

KAN BLI SMITTEBÆRER: Bestanden av villsvin øker fort i Norge, selv om arten er definert som en fremmed art i norsk fauna.

Foto: NRK

– Da sitter du igjen med at hele driftsgrunnlaget ditt er fjernet. Dette vil påføre en stor økonomisk belastning og karantenetid, så du vil jo fort ødelegge hele produksjonen for lang tid framover, sier bondelagslederen.

Han påpeker at de økonomiske konsekvensene kan være vanskelige, men at det aller tøffeste nok vil være å måtte avlive hele griseflokken sin.

– Det vil være en enorm belastning hvis en griseprodusent skulle få svinepest i besetningen. Opplevelsen av å ha fått dette og måtte sanere vil være dramatisk.