NRK Meny
Normal

Forsoningsinvitasjon fra Frp

Frp og Høyre er i regjering sammen, men i Halden har de to partiene stått mot hverandre.

Henrik Rød, Frp Halden

INVITERER TIL FORSONING. Nyvalgt leder i Frp Halden, Henrik Rød, som tidligere har delt ut offentlig refs til ordfører og dagens politiske posisjon, ønsker forsoning.

Foto: Kjetil Berg

Mens Høyre og Fremskrittspartiet fant hverandre på Stortinget etter høstens valg og nå sitter i regjering sammen, har de to partiene vært kraftig i tottene på hverandre i Halden.

I Halden kommunestyre er Høyre i posisjon, og Frp er i opposisjon.

Frp har et valgteknisk samarbeid med Halden Ap, SV og Pensjonistpartiet, og opposisjonen har rettet kraftige angrep mot Høyre, posisjonspartiene og ordfører Thor Edquist (H) i særdeleshet.

Blant annet har Frps Henrik Rød, som i helgen ble valgt som ny leder for Fremskrittspartiet i Halden, beskyldt Edquist for "å kødde med Frp" og kalt ordføreren en eneveldig despot, som styrer kommunen som om det var Edquists egen pølsebod.

Nå ønsker Frp seg en forsoning.

Les også:

Solberg og Jensen

MYE FELLES. Fra Halden Frps enstemmige vedtak til resolusjon heter det: 'En historisk milepæl ble nådd høsten 2013 gjennom at Fremskrittspartiet ble et regjeringsparti for første gang. Høyre-Frp regjeringen viser at de to partiene har mye til felles.'

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Enstemmig vedtak

Et forslag til resolusjon fra Henrik Rød og Lars-Petter Lie om å få til en forsoning med Høyre i Halden ble enstemmig vedtatt, da Frp i Halden hadde sitt årsmøte i helgen.

Halden Fremskrittspartis årsmøte beklager at det ikke har vært mulig å etablere en konstruktiv samarbeidsrelasjon lokalt med Halden Høyre.

I følge resolusjonen har Halden Fremskrittsparti ved gjentatte anledninger vært i kontakt med Halden Høyre om ulike former for samarbeid, men opplevd at dette ikke er av interesse for Høyres ledende representanter lokalt.

I resolusjonsteksten heter det blant annet:


"Likevel vil Fremskrittspartiet igjen signalisere at partiet sier seg positiv til å inngå i forpliktende samarbeid med andre partier for å bidra til å skape forutsigbarhet og styringsdyktighet i de krevende omstillingsprosesser som må gjennomføres i kommunen for å skape balanse i økonomien og progresjon i viktige lokale anliggender.

Slike budsjettsaker kan etter Halden Fremskrittspartis årsmøtes oppfatning kun gjøres gjennom forpliktende avtaler mellom partier som har bak seg en solid majoritet i kommunestyret, og hvor alle som skal være med å danne grunnlag for politikken også må få satt sitt stempel på den politikken som faktisk skal vedtas.

Likeledes ønsker også Halden Fremskrittspartis årsmøte at det generelle samarbeidsklimaet mellom Halden Fremskrittsparti og Halden Høyre skal normaliseres, og partiets lokale organer vil søke å bidra til dette på en slik måte at partiene lokalt kan samarbeide om viktige enkeltsaker for Haldensamfunnet og saker man ønsker å spille inn til Regjeringen og sentrale myndigheter
."

Les også:

Ordfører Thor Edquist (H)

SETTER PRIS PÅ INITIATIV. - Vedtaket fra årsmøtet er en god start. Ellers er det generelt viktig at alle som vil bidra innser hvilken situasjon Halden er i og hvorfor vi har kommet dit vi er. Det tror jeg Frp gjør, sier Thor Edquist til NRK.

Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

- Positivt fra Frp

Halden-ordfører Thor Edquist stiller seg velvillig til det enstemmige årsmøtevedtaket fra Frp i Halden.

- Det synes jeg er positivt. Hovedgrunnen til at Høyre ikke forhandlet videre med Frp var deres ufravikelige krav om at det skulle bygges ny havn på Sauøya, et prosjekt til minimum 250 mill.

Den saken er nå ute av verden, og Mølenområdet er ført tilbake til kommunen fra kommunens selskap Halden Byutvikling as, etter krav fra Kystverket, sier Edquist til NRK.

I Frps vedtak heter det også:

"Halden Fremskrittspartis årsmøte er av den oppfatning at det er svært uheldig at den politiske posisjonen anført av Høyre ikke er interessert i et samarbeid med øvrige partier i kommunestyret om viktige saker for Haldensamfunnet.

Den økonomiske krisen er overhengende, og posisjonen er etter Halden Fremskrittspartis årsmøtes oppfatning uten tilstrekkelig styringsdyktighet.

Som en naturlig følge av dette ønsker Halden Fremskrittspartis årsmøte at Fremskrittspartiet lokalt i Halden skal være et tydelig opposisjonsparti, som gjennom egne forslag og budsjetter skal synliggjøre partiets egen politikk. "

Er ikke Halden kommune «styringsdyktig» nok, slik du som ordfører ser det?

- Jo, Halden er styringsdyktig nok. Vi har hatt, og har, et bra samarbeid mellom Høyre, Krf, V og Sp. Halden har vært i en ekstremsituasjon. Rådmannen er byttet, ny kom i våres og rådmannen har igjen byttet ut alle kommunalsjefer.

Rådmannen gjennomfører nå et lederutviklingsprogram for 90 av kommunens ledere, noe som ikke har vært gjort siden 2006, for blant annet å rigge organisasjonen til å bli bedre til å følge budsjetter og følge opp vedtak, sier ordføreren.

- Mindre støy med større flertall

Enkeltpolitikere i opposisjonen i Halden har etter valget i 2011 gitt uttrykk for at de ønsker seg et nært samarbeid mellom Høyre, Ap og Frp slik det var i årene 2003-2007, da de tre partiene regjerte sammen i det meste av valgperioden

Av årsmøtevedtaket fra Halden Frp pekes det blant annet på at det må forpliktende avtaler mellom partier med solid majoritet til, for å få Halden kommune ut av den svært vanskelige situasjonen kommunen er i.

Denne delen av Frps utspill er ikke Thor Edquist enig i, og han mener dagens flertall er solid nok

- Vi har flertall for våre viktige saker, men det hadde selvfølgelig vært lettere for rådmannen, og det hadde blitt mindre støy, med et større flertall, sier han.

- Det må forhandles

For Fremskrittspartiets ledelse på sentralt hold har begrepet "vi støtter ikke et flertall vi ikke er en del av" vært uttalt gjentatte ganger av partinestor Carl I. Hagen.

For dagens posisjon i Halden kommunestyre er det heller ikke slik, at de kan regne med full støtte til et flertall Frp ikke er en del av.

- Halden FrP har presisert at vi ønsker å samarbeide konstruktivt med alle partier. Skal dette være et utvidet samarbeid med posisjonen som innbefatter kommunens budsjett, er det et krav fra oss at dette i så fall skjer etter forhandlinger.

Posisjonen kan ikke påregne vår ensidige støtte, og vårt parti må selvsagt også få gjennomslag for noen av våre saker, sier Henrik Rød til NRK.

Han sier Frp også er opptatt av styringsdyktigheten, og er av den oppfatning at det bør være en bred koalisjon bak årsbudsjettet i Halden.

- Dette er vi positive til å forhandle om, noe vi har presisert en rekke ganger. Halden Fremskrittsparti er ikke med i flertallskonstellasjonen i Halden, og det er dermed implisitt at posisjonen ikke kan påregne vår støtte ensidig uten videre, sier Rød.

Har ikke "slått seg sammen med" Ap

Fra Frp-medlemmer i Halden har NRK fått høre at det er frustrasjon i partiets egne rekker over at partiet deres «har slått seg sammen med» Halden Arbeiderparti etter valget i 2011.

Henrik Rød bekrefter at Ap og Frp i Halden har kunnet bli enige om flere saker, men benekter at det er noen "sammenslåing".

- Generelt er det ikke korrekt at FrP har «slått seg sammen» med AP. Partiet fremmer egne forslag og har ikke noen politisk avtale med noen partier.

Halden AP og Halden FrP har tradisjonelt vært enige om noen store og viktige enkeltsaker hva angår byutvikling, arealdisponering, reguleringsforhold m.v., og på disse områder har det vært helt naturlig å snakke med de partier som er enige med oss, sier Rød som denne helgen ble valgt til ny leder av Fremskrittspartiet i Halden.

Han mener de sakene Ap og Frp har kunnet bli enige om lokalt har vært bra for Halden kommune.

- Dette har også gitt resultater som er positive for byen, blant annet med etableringen på Remmen og byutvikling på Tyska og Hollenderen som Halden Fremskrittsparti er veldig fornøyd med, sier han.

- Vende det andre kinnet til

På forespørsel fra NRK, om det er etter påtrykk fra egne medlemmer, at han selv og Lars-Petter Lie fremmet resolusjonsforslaget om en forsoning med Høyre, sier Rød at resolusjonen er et resultat av at Halden FrP synes det er uheldig at regjeringspartiene Høyre og FrP lokalt har samarbeidet dårlig de siste to årene, og ønsker med dette å forsøke å justere dette i riktig retning.

- Når partiene nå har etablert et regjeringssamarbeid sentralt, bør det også være mulig å kunne snakke sammen lokalt. Dette vil kreve en innsats både fra FrP og Høyre, og resolusjonen er et signal om at det er noe Halden Fremskrittsparti vil medvirke til, sier han.

Henrik Rød sier Fremskrittspartiet mener kommunen, som er i en vanskelig økonomisk situasjon, trenger et mest mulig samstemt politisk miljø.

- Dette er et ansvar som i første rekke påhviler posisjonen, og fra vår side vil vi altså medvirke om Høyre er interessert i dette.

- Så langt har enhver invitasjon blitt avvist av posisjonen, siste gang i forrige kommunestyremøte. Vi synes dette er en lite samlende fremgangsmåte fra Høyre. Likevel velger Halden Fremskrittsparti å vende det andre kinnet til, sier han.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Fengsel for ulovlig gevær


    En mann i slutten av 50-årene er dømt til fengsel i 16 dager, etter at politiet fant et salonggevær med avsaget løp hjemme hos mannen i fjor sommer. Politiet rykket ut til boligen i Fredrikstad, etter melding om at det ble truet med kniv der. Mannen erkjente ikke straffskyld da saken var var oppe for tingretten. Retten kom likevel fram til at mannen oppbevarte våpen uten tillatelse.