Forbereder seg på opptrapping av streiken

Skolesjefen i Fredrikstad sier de skal gjøre det de kan for å hjelpe foreldre med små barn, men de har ikke mulighet til å utvide skolefritidsordningen.

Foreldre og kommuner forbereder seg på en opptrapping av lærerstreiken, som i neste omgang kan ramme barne- og ungdomsskoler. Skolesjefen i Fredrikstad sier de skal gjøre det de kan for å hjelpe foreldre med små barn - men de har ikke anledning til å utvide skolefritidsordningen.

Om streiken blir trappet opp kan det by på problemer for foreldre til barneskoleelever. Foto/redigering: Tor-René Stryger.

Foreldre og kommuner forbereder seg på en opptrapping av lærerstreiken, som i neste omgang kan ramme barne- og ungdomsskoler.

På Hurrød skole går drøyt 100 barn på SFO. På mandag er det første skoledag, såpass kan de stridende partene i læreroppgjøret gi barna. Men fra tirsdag er det mer usikkert.

– Hvis det blir streik får jeg ta han med på jobben kanskje. Vi får se, kanskje vi får hjelp av svigermor. Vi må jo løse det på et vis, sier Jan Erik Fornaro, som er far til en førsteklassing.

Støtter streiken

Gry Pettersen

Gry Pettersen, som er mor til skoleelev, sier hun støtter streiken.

Foto: Tor René Stryger / NRK

Det er arbeidstiden som står i fokus for lærerne som nå er har lagt arbeidet på vent. De ønsker blant annet å beholde en slags fleksitidsordning de har hatt.

Moren Gry Pettersen er klar for å ta seg av barnet sitt selv.

– Nå for tiden er jeg student og hjemmeværende. Men jeg støtter absolutt streiken, sier hun.

På rådhuset må skolesjefen forholde seg til at partene tirsdag og onsdag skal møtes etter behov, som de kaller det. Ellers varslers opptrapping fire dager før. Mer vet ikke han heller.

– Det er den fristen som gjelder og da forholder vi oss til det. Det hjelper ikke om vi skulle ønske oss mer tid, sier Arne Rekdal Olsen, som er fagsjef for grunnskoler i Fredrikstad.

– Kan ikke utvide tilbudet

Skolesjef Arne Rekdal Olsen

Skolesjef i Fredrikstad, Arne Rekdal Olsen sier at de ikke kan utvide SFO-tilbudet.

Foto: Tor-René Stryger / NRK

Forrige gang det var like før var i mai. Da ble åtte skoler og 11 barnehager i Fredrikstad tatt ut i streik da Unio brøt forhandlingene med staten og KS.

Blir det opptrapping i lærerstreiken framover kan ikke skolesjefen love mer enn at de som bruker SFO skal få det de har betalt for.

– SFO-tilbudet er et betalt tilbud for et gitt antall timer. Vi kan ikke utvide det og vi kan heller ikke utvide det til å gjelde andre enn de som allerede har SFO-plass, sier Olsen.