NRK Meny
Normal

Fødestua lever enda

En dag gamle Mathilde blir ikke en av de siste som får komme til verden på fødestua i Fredrikstad. Styret i Sykehuset Østfold bestemte seg i dag for å utrede innsparingen frem til neste styremøte.

1 dag gamle Mathilde
Foto: Anders Winlund / NRK

Ledelsen foreslo foran dagens styremøte å kutte fra tre til to fødeavdelinger, ved å ta bort fødestua.

Ville kutte kostbar fødselsomsorg

I forslaget til vedtak ba konstituert adm. dir. Leiv Kvale om at dagens tredelte fødselsomsorg slankes.

Leiv Kvale styremøte
Foto: Anders Winlund / NRK

Siden oppstarten i 2004 har organisajsonen påført sykehuset store kostnader. Derfor måtte den jordmorstyrte fødeenheten avvikles, og gjøres om til et pasienthotell for friske barselkvinner.

Vet ikke nok

Men styreleder Steinar Marthinsen ville ikke gå med på å kutte fødestua ut av sykehusets fødselstilbud på ettermiddagens styremøte. Istedet fikk ledelsen fullmakt til å vurdere fødselstilbudet videre. Sparetiltakene skal risikoanalyseres frem til neste styremøte i november.

- På nåværende tidspunkt har vi ikke det grunnlagsmaterialet som skal til for at styret kan gi en endelig konklusjon, sier Marthinsen.

- Derfor ønsker jeg at de skal kunne se på fødselsomsorgen uten av å være bundet i noen retning.

- Nå har vi gitt ledelsen en mulighet til å se på ulike alternativer. Så får vi få dette tilbake til styret, som vil treffe en endelig avgjørelse.

 

Håp likevel?

Seksjonslederen for fødestua, Lene Karlsrud, øyner nå et håp om fortsatt drift, selv om styret er inneforstått med at det må kuttes ca. 60 årsverk for at 2008-budsjettet skal komme i balanse.

Marthinsen kan ikke love noe, i noen retning.

- Det er jo hyggelig hvis man ser at man kan være med på en utredning som kan gi andre alternativer. Men jeg vil ikke gi noen kommentarer på om fødestua overlever i dag.

Må vite mer om konsekvensene

Beslutningen om å utsette å vedta en spareplan har så langt blitt ønsket velkommen.

Tommy Johansen

Hovedverneombud Tommy Johansen ved SØ støtter utsettelsen.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

- Det er viktig å bruke tiden, nettopp for å ta en risikoanalyse, sier hovedverneombud Tommy Johansen ved Sykehuset Østfold.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: