Hopp til innhold

Flere millioner små plastbiter har havnet i Oslofjorden

Etter store funn av plastpellets langs kysten ber myndighetene om hjelp til å spore utslippet.

Plastpellets funnet i Oslofjorden

Plastpelletsene som er funnet i store mengder rundt Oslofjorden har en diameter på 2-3 millimeter. De er dermed små nok til at de kan bli spist av sjøfugl.

Foto: Fredrikstad kommune

Første funn av plastpelletsene ble gjort mandag 16. mars. Samme type pellets har senere blitt funnet over store deler av Oslofjorden.

Ifølge selskapet Norner, som er et forsknings- og teknologisenter for plastindustrien, er det vanskelig å vite nøyaktig hvor mange plastpellets som er sluppet ut.

– I ett kilo råstoff finnes det over 47.000 plastpellets. Så selv et relativt begrenset utslipp vil gi fryktelig mange pellets, sier Thor Kamfjord, som er direktør for bærekraftig utvikling i Norner.

Det vil si at et utslipp på 100 kilo vil kunne gi nær fem millioner pellets i havet. Ifølge Kamfjord er omfanget betydelig større.

– Det rapporteres om at det er funnet flere hundre kilo, sier han.

Bare på 200 meter strand på Hankø i Fredrikstad alene ble det funnet 180 kilo plastpellets før påske.

Thor Kamfjord, direktør for bærekraftig utvikling i Norner, med sekker og paller av plastpellets..

Thor Kamfjord, direktør for bærekraftig utvikling i Norner, sier at selskapet jobber med å analysere pelletsene som er funnet.

Foto: Norner / Tom Riis

Jakter med overvåkingsfly

Ifølge Dagsavisen har Kystverket satt inn et overvåkingsfly for å finne ut mer om omfanget av utslippet og hvor det stammer fra.

Flyet er spesialutrustet for miljøovervåkingsoppdrag og brukes både i forbindelse med akutt forurensning eller fare for dette.

– Kystverket har ressurser som kan brukes for å finne ut hvor pelletsene kommer fra, og vi bruker nå disse i et forsøk på å spore kilden, sier beredskapsdirektør Hans-Petter Laahne Mortensholm i Kystverket til avisen.

Også alle loser i området Oslofjorden og Skagerak ned til Kristiansand er bedt om å bidra med å registrere observasjoner.

Lages ikke i Norge

Plastpellets er råmaterialet som brukes til å lage plastprodukter. Typen som nå er funnet brukes blant annet til produksjon av kloakk- og avløpsrør.

De har en diameter på 2-3 millimeter og er dermed små nok til at de kan bli spist av sjøfugl og dyr i havet.

Det digitale kartet hvor folk kan registrere sine funn, viser at det er gjort over 250 funn langs hele kysten fra Hvaler til Drøbak på østsiden av Oslofjorden, og fra Drøbak til Tvedestrand på vestsiden.

Kart over funn av plastpellets langs kysten i Oslofjorden.

Det er funnet plastpellets på over 250 steder langs kysten i Oslofjorden.

Foto: Skjermdump/Oslofjordens friluftsråd

Selskapet Norner har fått i oppdrag å analysere prøver som er samlet inn fra tre steder i området – Fredrikstad, Tofte og Larvik.

Thor Kamfjord sier til NRK at plastpelletsene brukes av bare noen få industriaktører i Norge og at selskapet har en liste med aktuelle kandidater.

– Denne plasttypen lages ikke i Norge, så den kommer enten fra Finland eller fra andre steder i Europa. Hvor utslippet har skjedd, er foreløpig uklart, men vi har en liste over aktuelle råstoff-produsenter og potensielle mottakere av materialet, sier han.

Seksjonssjef Karsten Butenschøn i miljøvernavdelingen til Fylkesmannen i Oslo og Viken sier de har bedt om informasjon fra aktuelle selskaper, som har frist til fredag med å svare.