Solvik-Olsen: – Digitale førerkort er interessant

Til sommeren kan bilister i Finland få førerkortet som en mobilapp. Norske myndigheter følger nøye med på utviklingen.

Digitalt førerkort i Finland

Fra i sommer er digitale førerkort på plass i Finland. Førerkortet kan blant annet brukes til å hente ut pakker som er sendt i posten.

Foto: Aleksi Malinen/Trafi

Mens man i Norge kan bestille nytt førerkort på nett, er finnene kommet hakket lenger.

Våre naboer i øst er i ferd med å lansere digitale førerkort. Over tusen finner har allerede fått prøve den nye førerkort-appen, som først ble testet ut i desember.

– Tanken er at det skal kunne brukes over alt, til og med i utlandet. Datasikkerheten er faktisk større enn for det tradisjonelle førerkortet, sier Marko Sillanpää i den finske transport- og sikkerhetsmyndigheten.

Digitalt førerkort

I Finland kan innbyggerne laste ned en app som gir dem tilgang til førerkortet som en app på mobiltelefonen.

Foto: Aleksi Malinen/Trafi

Det digitale førerkortet skal gjøre samme nytten som det tradisjonelle i plast, men vil foreløpig bare fungere som et supplement. Blant annet fordi det vil kreve lovendringer før det kan brukes alene.

Men appen gir allerede omfattende informasjon om innholdet i førerkortet, for eksempel hvilke førerkortklasser man har.

Den kan også brukes til å søke etter informasjon om kjøretøy som er registrert i Finland, eller for å hente pakker som er sendt i posten.

Spent samferdelsminister

Også i Sverige vurderer man muligheten for å innføre digitale førerkort.

– Vi ser på en form for digital løsning i Sverige, men vi har ikke kommet like langt som i Finland. Vi har som ambisjon å ha en svensk løsning på plass i begynnelsen av neste år, sier Pär-Ola Skarviken i den svenske Transportstyrelsen til svt.se.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen synes løsningen til finnene virker spennende.

– Det kan gjøre hverdagen enklere for folk flest, og bidra til enklere og bedre tjenester og kontroller for myndighetene. Vi følger derfor arbeidet med stor interesse, forteller han.

Ketil Solvik-Olsen tester Entur

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen synes digitalt førerkort kan være en spennende tanke for fremtiden.

Foto: Martin Roalsø / NRK

Statens vegvesen følger nøye med på hvordan de digitale førerkortene fungerer. Men de har foreløpig ingen planer om å tilby norske trafikanter førerkortet som mobilapp.

– Dette ligger ikke i planene våre nå, men det er interessant. Det er en internasjonal gruppe som jobber med virtuelle førerkort, men dette vil nok være et stykke frem i tiden, sier seniorrådgiver Kirsti Bjørnaas i kjøretøyavdelingen i Statens vegvesen til NRK.

– Effektivt

Det er også praktiske og tekniske utfordringer som må på plass før det kan bli aktuelt med digitale førerkort. Solvik-Olsen understreker at personvernet må ivaretas og at man må finne løsninger som hindrer misbruk av førerkortet.

– Vi må sikre at informasjon er beskyttet, men samtidig at relevante myndigheter får tilstrekkelig tilgang til datasystemet, slik at man kan nyttegjøre seg informasjonen ved behov. Uten slike løsninger vil man måtte beholde dagens førerkort parallelt med digitale versjoner, sier han.

Han ser likevel flere positive sider ved en slik løsning.

– Innføring av digitalt førerkort vil også være effektivt med tanke på europeisk harmonisering, gjennom at vi kan få tilgang til førerkortregistrene i Norden og Europa.