Nå kan nytt førerkort bestilles på nett

Fra i år må du ikke lenger oppsøke politiet eller trafikkstasjonen når du mister førerkortet. Statens vegvesen har gjort det mulig å melde om mistet førerkort og bestille nytt på nett.

Førerkort

Er du uheldig og mister førerkortet, kan du nå bestille et nytt på nett.

Foto: Camilla Bilstad / NRK

Statens vegvesen og politiet mottar årlig 78 000 meldinger om førerkort som er mistet. Det skriver vegvesenet i en pressemelding.

Tidligere måtte førerkortet meldes savnet enten hos politiet eller på den lokale trafikkstasjonen. Men i et par uker har det nå vært mulig å melde det savnet på nettsidene til vegvesenet.

– Hvis førerkortet ditt er borte, må du melde det tapt. Om du ikke har funnet det igjen innen fire uker, kan du nå bestille nytt førerkort på nett, sier Jan Erik Myhr i Statens vegvesen Region midt i pressemeldingen.

Jan- Erik Myhr

Jahn Erik Myh i Statens vegvesen Region midt forteller at mistet førerkort kan meldes mistet etter fire uker.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Kan gi bot

Kontorsjef Else Gro Østgård ved Hafslund trafikkstasjon tror tjenesten vil bli tatt godt imot.

– For dem som er vant til å bruke nettet vil nok dette være naturlig. Men først må nok tjenesten bli kjent for folk først, sier hun.

Å kjøre uten førerkort kan fort bli dyrt. Blir du stoppet vil det gi en bot på 500 kroner. Men via noen tastetrykk kan du skaffe deg nytt på nett.

Muligheten for å bestille nytt via nett gjelder derimot ikke for alle. Er førerkortet utstedt før 1.1.2012, har du byttet navn, eller har førerkortklassene dine utløpt, så må du møte opp på trafikkstasjonen.

– Dette handler om at bildet på førerkort som er tatt før 2012 ikke lenger er gyldig. I tillegg kan man ikke bestille nytt på nett dersom det ligger noen politisperringer inne, eller det er helserestriksjoner på førerkortet, sier Østgård.

Får midlertidig førerkort

Nå, som tidligere, får man også et midlertidig førerkort som man kan bruke frem til det nye kommer i posten. Et midlertidig bevis må skrives ut og tas med sammen med legitimasjon når man tar fatt på kjøreturen.

– Det holder ikke å ha det midlertidige førerkortet på mobilen. Det må skrives ut, påpeker Østgård.

Vegvesenet har digitalisert flere av sine tjenester de siste årene. Blant annet er det mulig å registrere kjøp og salg av biler på nett.

Kontorsjefen på Hafslund forteller at flere og flere bruker de digitale tjenestene. Hun frykter derimot ikke at trafikkstasjonene skal gå tom for arbeid.

– Vi har mange oppgaver fortsatt, men som mange andre etater må vi være forberedt på andre oppgaver i fremtiden.