Hopp til innhold

Fant unikt helleristningsfelt: – Det mest omfattende og spennende funnet vi har gjort

Feltet i Østfold er fylt av ukjente stjernefigurer, kryss og skip.

Helleristninger markert i hvitt

NYTT STORFUNN: Her er helleristningene fra bronsealderen markert med kritt.

Foto: Lars Ole Klavestad

Det nye helleristningsfeltet, som ligger på et lavt fjell midt på et jorde i Råde, ble funnet i tussmørket. Helleristningsjegerne bruker sterke lamper som beveges over fjellet i lav høyde, samtidig som steinen børstes for mose.

Funnet er det største i Norge i år.

– Som oftest finner vi enkle skip og skålgroper, men dette feltet har nesten utelukkende rariteter, forteller Lars Ole Klavestad.

Klavestad er landskapsarkitekt og kunstner. Sammen med arkeolog Magnus Tangen og grafisk designer Tormod Fjeld, har han de siste årene funnet over 400 tidligere ukjente helleristningsfelt i Østfold.

Men funnet i Råde mener han er helt unikt.

– Kryss og stjerner er nesten helt ukjent på helleristninger i Østfold.

Flere hundre utskjæringer i fjellet

Det nye funnet består av rundt 575 skålgroper, 28 kryss, åtte stjerner, et forholdsvis stort skip, noen sirkler og et stort antall merkelige figurer og nett.

Skyggene av helleristninger i mørket

Bildet viser hvordan lys og skygge framkaller fordypningene i berget. Trolig er dette Norges mest omfattende skålgropfelt.

Foto: Lars Ole Klavestad

– Det er veldig spennende å tenke seg hva slags magisk kraft dette berget må ha hatt. Mengden som vi fant her er svært sjeldent. Dette representerer noe nytt og spennende, sier Klavestad.

Samme natt som trioen oppdaget figurene på fjellet, fant de hele ti andre helleristningsfelt med skålgroper i det samme landskapsområdet.

– Disse figurene og den store mengden peker helt klart i retning av noe rituelt, og det er interessant at flybilder viser at det på stedet en gang i tiden har ligget et gravfelt.

Automatisk fredet

Helleristningene ble lagd i bronsealderen, mellom 1700 og 500 år før vår tidsregning. Østfold er det området i Norge med flest slike felt.

– Så vidt jeg vet er det første gang slike stjerner er funnet i Norge, sier arkeolog Jone Røst Kile-Vesik i Viken fylkeskommune

Helleristningsjegere

Trioen Tormod Fjeld, Magnus Tangen og Lars Ole Klavestad bruker fritiden på å finne helleristninger.

Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Lignende figurer er derimot kjent fra bronsealderfelt langs Bohuslän-kysten i Sverige.

– Det er en del figurertyper som vi har sett der, men dette tyder på at vi kanskje har en del av de samme figurene, bare at vi ikke har funnet dem enda. Det er spennende, sier arkeologen.

Helleristningene er automatisk fredede kulturminner.

– Dette viser egentlig bare potensial for hvor mye som kan ligge der ute, sier Kile-Vesik.

NRK anbefaler