Hopp til innhold

Etterlyser mer opplæring: – Helsepersonell mangler kunnskap om skeive eldre

Færre skeive eldre oppsøker helsehjelp enn andre. Det er nødvendig å fornye helsefagutdanningene, mener forskere.

Kristian Imingen Skjellet er sykepleier i Kongsberg.

Sykepleier Kristian Imingen Skjellet forteller at de ikke lærte noen ting om skeive eldre på studiet.

Foto: Alexander Kristian Larsen / Privat

Vi må ha mer kunnskap. Det er ikke nok fokus på det, sier Kristian Imingen Skjellet.

Hver dag møter han nye mennesker i jobben som sykepleier. Alle med forskjellig bakgrunn.

På studiet fikk han trening i hvordan han skulle møte disse menneskene.

Men det er en gruppe han ikke hørte noe særlig om.

– Vi lærte ingenting om skeive eldre.

Kristian er sykepleier og sitter ved et bord. I hånden har han en kaffekopp med pridefarger på. I bakgrunnen er det også et prideflagg.

Kristian Imingen Skjellet etterlyser mer kunnskap om skeive eldre i sykepleierutdanningen.

Foto: Alexander Kristian Larsen / Privat

Det kan få konsekvenser for hvordan eldre skeive opplever helsevesenet, mener sykepleieren som også har tatt videreutdanning i sykepleiervitenskap.

Erfaringene hans stemmer overens med den knappe forskningen som finnes på feltet.

– En del skeive eldre frykter for å bli møtt med negative holdninger i helse- og omsorgstjenester. Noen knytter dette til tidligere opplevelser av diskriminering, sier forsker Martin Krane ved Senter for omsorgsforskning Nord ved Universitetet i Tromsø.

Unngår å oppsøke helsehjelp

NRK har tidligere skrevet om at det er lite forskning på skeive eldre i Norge.

Sammen med flere andre forskere har Krane nylig samlet de siste 20 årene med forskning på skeive eldre i Norden.

Silhouette of a Senior Woman in a Nursery Home

Det er lite forskning på skeive eldre i Norden. Bildet brukes som illustrasjon.

Foto: Frank May / NTB scanpix

I arbeidet har forskerne blant annet funnet at færre skeive eldre oppsøker helsehjelp enn andre.

– Heterofili blir ofte tatt for gitt når skeive møter eldreomsorgen. Det er en antagelse om at eldre er heterofile, og ciskjønnet, sier Monika Jakobsen om funnene fra flere av studiene de har gjennomgått.

Også hun er forsker ved Senter for omsorgsforskning Nord.

Les også Har vært kjærester i 50 år: – Kjenner flere som ikke klarer å komme ut av skapet

Ekteparet Vigdis Bukholdt og Solveig Askjem smiler til hverandre.

Få kommuner har satt i gang tiltak

Svært få kommuner og fylkeskommuner i landet har satt i gang tiltak for å gjøre noe med dette.

De er pliktige til rapportere om hvordan de jobber med likestilling hvert år, skrev NRK i sommer.

Men over halvparten av kommunene som var gjennomgått rapporterte ikke om det de skulle.

Et halvt år senere er tilstanden den samme.

Bjørn Erik Thon

Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon mener kommunene har satt i gang for lite tiltak for skeive eldre.

Foto: Thomas Eckhoff / Thomas B Eckhoff

– Veldig få har retningslinjer på dette i det hele tatt. Det er vel ingen som har spesielle tiltak som går på skeive eldre, sier likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon.

Men det burde kommunene jobbe med, mener Thon.

– Kunnskap og kompetanse er helt avgjørende her. Jeg tror jeg kan si ganske sikkert at kunnskapen om dette rundt omkring i kommunene er ganske lav.

– Og at det ikke er så mye opplæring man får på dette når man skal ut og jobbe på sykehjem eller i hjemmetjenesten.

Les også Kommuner bryter loven: – Skeive går tilbake i skapet når de blir eldre

Solveig Askjem, Vigdis Bunkholdt

Etterlyser mer opplæring

Også forskerne peker på at det er nødvendig med mer opplæring i helsefagutdanningene.

– I forskningen fra de siste 20 årene kom det frem at helsepersonell manglet kunnskap om skeive eldre. Samtidig som de ønsket seg mer kunnskap om det, sier Jakobsen.

eldre kvinne sykehjem

Forskerne etterlyser mer kunnskap i helsefagutdanningene om skeive eldre. Bildet brukes kun som illustrasjon.

Foto: Frank May / NTB scanpix

NRK har spurt kunnskapsdepartementet om hvorfor opplæring om skeive eldre ikke er en del av sykepleierutdanningen.

– Alle helse- og sosialfagstudenter skal etter fullført utdanning ha kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering. Dette gjelder også sykepleierutdanningen, skriver departementet i en e-post.

Utdanningsinstitusjonene har krav til å lære studentene å ivareta alle pasientgrupper på en likeverdig måte. Departementet skriver at de har tillit til at institusjonene følger opp kravene.

– Departementet vurderer at dagens regelverk er tydelig og tilstrekkelig.

Vet lite om transpersoner

Det er ikke så mye som skal til for at skeive eldre skal føle seg godt ivaretatt, mener sykepleier Skjellet.

Jeg spør ikke hva mannen eller konen din heter. Jeg spør om hva ektefellen din heter.

Det kan gjøre det enklere for skeive å være åpne om hvem de er, forteller han.

Skjellet er selv homofil og det tror han hjelper ham med å forstå denne gruppen eldre. Likevel føler han at han har behov for mer kompetanse – spesielt om transpersoner.

Det er også denne gruppen forskerne påpeker at det finnes spesielt lite kunnskap om.

– Når man snakker om lite kunnskap om skeive, så er det særlig transpersoner man vet lite om. Kanskje spesielt ikke-binære transpersoner, sier Martin Krane.

Les også Mange gruer seg til pride: – Jeg frykter for livet mitt og for livet til vennene mine

Bilde av Mathea Monclair og Kari Hegstad som sitter ved siden av hverandre hjemme.

Slutter å være åpne

Flere av studiene forskerne har sett på viser at noen eldre skeive går tilbake i skapet igjen når de blir avhengig av helsevesenet.

– Det handler om hvordan de blir møtt og helsepersonell sine holdninger, men også at de kan frykte andre beboere sine negative holdninger, sier Jakobsen.

I fjor ble det inngått 261 ekteskap mellom kvinner og 173 mellom menn. Det er fler enn noen gang før.

Les også Finner ikke barnebøker om skeive familier - Tale lagde sin egen bok for barna

Mor leser en barnebok for datteren.

Hei

Tenkte du på noe spesielt da du leste denne saken? Jeg jobber med mangfold i NRK og vil gjerne høre fra deg! Send meg gjerne en e-post. 

All informasjon blir behandlet konfidensielt.