Hopp til innhold

Farleg flått kan ha komme til Noreg: – Kan gi alvorleg sjukdom

Engflåtten har den siste tida blitt funnen fleire stader i Sverige. Arten kan allereie vere i Noreg, ifølgje ekspert.

En engflått avbildet på en menneskearm.

Engflåtten kan bere med seg alvorlege variantar av TBE-virus.

Foto: Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

Engflått er vist å vere berar av over 40 ulike patogen som kan gi alvorleg sjukdom både på dyr og menneske, seier Arnulf Soleng.

Han er seniorforskar ved avdeling for skadedyr­kontroll hos Folkehelseinstituttet (FHI).

Arnulf Soleng

Seniorforskar ved skadedyrkontroll hos Folkehelseinstituttet, Arnulf Soleng, meiner det er umogleg å seie om flåttartane allereie er i Noreg.

Foto: FOLKEHELSEINSTITUTTET

Engflåtten toler kulde godt, tilpassar seg miljøet han oppheld seg i, og bruker mange ulike vertar for å bevege seg rundt.

– Han har derfor potensial for å etablere seg i Noreg, seier Arnulf Soleng.

Tidlegare i juli skreiv den svenske avisa Bohusläningen om fleire funn av engflåtten i Västra Götaland-regionen, som grensar til Østfold.

– Vi kan forvente at denne flåtten har komme for å bli, seier laboratorie-veterinær og forskar ved det svenske veterinærinstituttet Giulio Grandi til avisa.

Spreier seg i Europa

I Sverige har dei også gjort fleire funn av den uvanlege arten i Stockholm-området.

I Danmark blei arten først oppdaga på ein innvandra gullsjakal. Flåtten skal ha inneheldt ein heilt ny mikroorganisme, ifølgje Soleng i FHI.

Også i Tyskland og Polen har flåtten spreidd seg mykje dei siste åra.

Engflåtten har førebels ikkje blitt påvist i Noreg, men ifølgje Soleng kan arten allereie vere her.

Vi veit ikkje om denne arten allereie er her per dags dato. Dessverre har FHI nedprioritert forskinga og overvakinga av flått i Noreg frå og med i år, seier seniorforskaren.

Flått på strå.

Skogflåtten har til no blitt rekna som den viktigaste smittespreiaren blant blodsugarane i Nord-Europa.

Foto: Erik Karits

Fleire flåttartar «bankar på døra»

Det er ikkje berre engflåtten som spreier seg. Soleng meiner ein også burde førebu seg på innkomsten av taigaflåtten.

Taigaflåtten skal ha spreidd seg frå Russland, til Finland og så vidare til Sverige.

Denne arten kan bere med seg eit mykje meir alvorleg TBE-virus enn den typen vi finn i skogflått i Noreg, seier Soleng.

Skogflått er den vanlegaste flått-typen i Noreg.

Til liks med engflåtten skal det vere det norske klimaet som gjer sjansane for etablering større.

Kan bli meir sjuk

Seniorforsker ved virologi hos folkehelseinstituttet (FHI), Åshild Andreassen

Den europeiske TBE-vaksinen skal vere nok, seier seniorforskar ved avdeling for virologi i FHI Åshild Andreassen.

Foto: Nora Marsteen

Både engflåtten og taigaflåtten kan bere med seg alvorlege variantar av TBE-virus.

Seniorforskar ved avdeling for virologi i FHI Åshild Andreassen meiner den europeiske TBE-vaksinen vil verne mot sjukdommane dei nye flått-typane kan bere med seg.

– Du skal vere ganske godt dekt med den europeiske vaksinen, men det er så klart noko som er genetisk ulikt som gjer at du blir meir sjuk av TBE-varianten frå Russland og fjerne Austen.