Hopp til innhold

Oppdaget asbest på skole – ventet to måneder med å stenge

Ekspert kritiserer håndteringen av asbestfunn ved skole i Fredrikstad. Fylkeskommunen mener alle rutiner er fulgt.

Frederik II asbestsanering

I oktober ble det oppdaget asbest på Frederik II videregående skole. Nå i januar jobber entreprenører på spreng for å fjerne asbestholdige bygningsmateriale i klasserom.

Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

OPPDATERING 6. FEBRUAR KLOKKA 11.24: Tittelen i saken er endret fra: «Elever utsatt for farlig stoff i ukevis: - Burde blitt stengt umiddelbart» til «Oppdaget asbest på skole – ventet to måneder med å stenge».

15. desember besluttet Viken fylkes­kommune å stenge deler av Frederik II videregående skole i Fredrikstad etter funn av asbest i flere klasserom.

Asbeststøv er helseskadelig når det pustes inn, og kan lede til flere alvorlige sykdommer, som for eksempel kreft.

Dersom man oppdager asbest under pågående arbeid, skal området umiddelbart bli sikret og sperret av, ifølge Arbeidstilsynet.

Nå kan NRK fortelle at skolens ledelse slo alarm om asbestfunn og mulig fare for liv og helse allerede 20. oktober.

Likevel tok det nesten to måneder før fylkes­kommunen stengte ned deler av skolen.

– Vi fikk beskjed om at skolens lokaler kunne brukes som vanlig inntil videre, men at vi da måtte utvise varsomhet, sier skolens rektor Leif Østli.

Fasadearbeid på Frederik II videregående skole.

Betongplatene som henger på fasaden veier flere tonn. I løpet av høsten ble det oppdaget at flere av platene hang løst.

Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK
Frederik II asbestsanering

Det er krav om at de som skal håndtere asbest må ha på seg fullt verneutstyr.

Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK
Skader på fasaden på Frederik II videregående skole

Fylkeskommunen håper de kan åpne skolen i slutten av februar.

Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Like over nyttår ble en rekke skolebygg stengt etter nye asbestfunn og manglende sikring av betongplater som veier flere tonn.

Stengingen har gjort at 1200 elever i dag har undervisning spredt over hele byen.

Les også Løse betongplater og asbestfunn: 1200 elever spredt over hele byen

Rektor Leif Østli, Frederik II videregående skole, inne i AOF sine lokaler for å sjekke at elevene har det bra.

Ekspert: – Veldig bekymret

– Jeg trodde faktisk vi hadde kommet et stykke videre, sier Tom Eriksen.

I snart 40 år har han jobbet med kartlegging og håndtering av asbest. Eriksen reagerer sterkt på måten saken er håndtert på.

– Skolen burde blitt stengt umiddelbart, mener han.

En mann med briller og kort, grått skjegg står foran et tv-studio.

Asbestekspert Tom Eriksen frykter fylkeskommunen ikke tar asbestproblemene ved skolen på alvor.

Foto: Lars Christian Wallace / NRK

Fylkeskommunen mente derimot det ikke var nødvendig å stenge skolen da de første asbest­funnene ble gjort i oktober.

De valgte heller å fremskynde en kartlegging av asbest som uansett skulle gjennomføres i 2024.

Det er sløvt. Vi kan ikke ha det slik. Det er ingen andre produkter i bygg som tar flere liv enn asbest gjør, sier Eriksen.

NRK forklarer

Hva er asbest?

Hva er asbest?
  • Asbest er et naturlig mineral som forekommer i fiberform.
  • Asbeststøv er helseskadelig når det pustes inn, og kan lede til flere alvorlige sykdommer, som kreft.
Hva er asbest?
  • Bruken av asbest har vært forbudt i Norge siden 1985.
  • Eksempler på produkter der asbest er blitt brukt er isolasjonsmaterialer, bygningsplater, og gulvbelegg.
Hva er asbest?
  • Risikoen for å bli eksponert for asbest er størst i forbindelse med vedlikehold eller byggearbeider på eldre bygg.
  • Arbeidet er strengt regulert, og krever spesial kompetanse og godkjenning fra Arbeidstilsynet.

Frykter vi har glemt hvor farlig asbest er

Kreftforeningen anslår at 150 personer dør av kreft på grunn av asbesteksponering hvert år. Til sammenligning dør rundt 100 personer i trafikken årlig.

– Jeg er faktisk veldig bekymret for at en offentlig etat som Viken fylkeskommune kan ha en slik tilnærming til dette området, sier Eriksen.

– Ingen utsatt for uakseptabel risiko

På tidspunktet asbesten ble oppdaget var Eivind Lage Løken leder for teknisk seksjon i fylkeskommunen.

– Vi har hatt god oversikt over risikoen siden disse platene ble avdekket i oktober 2023, og er sikre på at ingen elever eller ansatte har vært utsatt for en uakseptabel risiko i denne perioden, skriver Løken i en e-post til NRK.

Han mener det ville medført uforholdsmessig store konsekvenser å stenge skolen i påvente av en fullstendig kartlegging av omfanget.

– Det ble tidlig tatt luftprøver i lokalene, og ingen av disse viste at det var asbestfibre i luften.

Fasadearbeider på en skole.

Betongplatene som er festet på skolens yttervegger skal veie mer enn 3 tonn.

Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK
Frederik II videregående skole

Noen av platene ved inngangspartiet har fått ekstra sikring.

Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Ba om umiddelbare tiltak

Siden sommeren 2023 har det blitt jobbet med å feste løse fasadeelementer på Frederik II videregående skole.

Det var i forbindelse med dette arbeidet at asbest ble oppdaget i oktober.

Da sendte skolen et avvik med høy alvorlighetsgrad til fylkeskommunen.

I avviket, som NRK har fått innsyn i, ber skolen om at områder umiddelbart blir sperret av.

– Vi har altså en situasjon med løse betongplater og funn av asbest. Skolen har etterlyst risikovurdering fra skolebygg, men ikke fått noen. Et prinsipp i HMS er føre-var-prinsippet, står det i avviket.

Skolen har ikke fått noen direkte tilbakemelding på dette avviket, ifølge hovedverneombud Svein Angelskår.

Jeg synes det er et problem når systemet vi har for å drive HMS-arbeid ikke ser ut til å fungere.

Hovedverneombud Frederik II vgs

Mange ansatte er fortvilet over at de ikke vet når de stengte skolebyggene vil åpne igjen, sier hovedverneombud ved Frederik II videregående skole Svein Angelskår.

Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Ifølge fylkeskommunen ble avviket løst kort tid etter det ble sendt inn.

Avviket ble imidlertid ikke markert som lukket i fylkeskommunens avvikssystem før NRK ba om innsyn i det.

Mener alle rutiner er fulgt

1. januar tok nye Østfold fylkeskommune over ansvaret for skolen.

Eiendomssjef Heidi Vildskog skriver i en e-post til NRK at skolen mottok svar på avviket samme dag som det ble sendt inn.

– Svaret inneholdt informasjon, retningslinjer for kommende tiltak, og god informasjon om hvem som kunne kontaktes fremover.

Fasade Frederik II vgs

Like etter nyttår ble hele avdeling Christianslund ved Frederik II videregående sperret inne bak gjerder.

Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

NRK har bedt om et intervju med eiendomssjef Vildskog. Det har hun takket nei til, fordi dette er en kompleks sak «hvor presisjonsnivået er svært viktig».

I et skriftlig svar skriver hun at alle rutiner er fulgt i tråd med de faglige rådene som har blitt gitt.

– Skoleledelsen er også orientert om at det ville bli iverksatt umiddelbare sikringstiltak underveis i kartleggingsperioden, dersom enkelte prøveresultater underveis ville kreve dette.

Har gjort nye funn

Opplæringsdirektør Brynjard Rønningen sier til NRK at han ikke ble orientert om asbestfunnene i oktober før i midten av desember.

Han er samtidig tydelig på at saken har blitt håndtert på riktig måte.

Jeg må faktisk stole på at de rådene som gis er de faglige rådene som vi bør følge. Jeg har i hvert fall ikke noe mulighet eller kompetanse til å overprøve dem.

En mann med grå blazer står inne i en foaje.

Opplæringsdirektør i Østfold fylkeskommune Brynjard Rønningen.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Like etter nyttår ble det anslått at de stengte skolebyggene kunne åpne fire uker inn i 2024.

Nå tror fylkeskommunen at en åpning først kan skje i slutten av februar.

Årsaken til utsettelsen er nye asbestfunn og at sikringsarbeidet av løse utvendige betongplater har blitt mer omfattende enn først antatt, står det i en pressemelding som ble sendt ut torsdag forrige uke.

Flere nyheter fra NRK Østfold

Hjortelus på en hånd

Hjortelusa ble lurt av varmen i mai

Bil påkjørt av tog i Østfold

Tog har treft ein bil i Sarpsborg – ein omkommen