Hopp til innhold

Eks-politi frifunnet for smugling

Den tidligere krimsjefen ved Moss politistasjon er frifunnet for dusjkabinett-smugling.

Tollskilt, Svinesund
Foto: Rainer Prang / NRK

Det var i februar i år at den tidligere politimannen Øivind Sveistrup kjørte over den gamle Svinesundsbrua med et dusjkabinett i bagasjerommet.

Men siden alle varer som skal tolldeklareres må innføres over den nye Svinesundsbrua, ble han derfor ilagt en bot på 5.000 kroner.

- For dårlig skiltet

Boten nektet imidlertid Sveistrup å vedta.

Ekspolitimannen hevder nemlig han ikke hadde i hensikt å smugle kabinettet, men at han kjørte feil på Svinesund grunnet mangelfull skilting.

Nå har retten gitt ham medhold i at skiltingen er for dårlig på strekningen, og Sveistrup er dermed blitt frikjent i Halden tingrett.

Frikjent under tvil

Men politimannen ble frikjent under dissens.

Rettens flertall mente at tiltalte hadde opptrådt forsvarlig og tilstrekkelig aktsomt. De konkluderte dessuten med at skiltingen på strekningen er mangelfull og til dels uklar.

Rettens mindretall, bestående av rettens formann, kom imidlertid til at tiltalte hadde opptrådt uaktsomt, og at han på forhånd burde funnet ut hvor varen skulle deklareres.