Hopp til innhold

To års fengsel for kornsmugling

En Østfold-bonde er dømt til to års fengsel for å ha smuglet over 2100 tonn selvdyrket korn fra Sverige. I tillegg må han betale 500.000 kroner tilbake til staten.

Hveteaks

KORN: Østfold-bonden er dømt til to års fengsel for smugling av over 2100 tonn selvdyrket korn.

Foto: Åsmund Asdal / NIBIO

Dommen er forkynt, men bonden har foreløpig ikke tatt stilling til om han vil anke, opplyser hans advokat Arve Opdahl.

– Han har tatt betenkningstid. Vi har 14 dager på oss til å bestemme oss om vi anker eller ikke, og i så fall hva vi anker på. Utover det kan jeg ikke kommentere saken, forteller Opdahl.

Dommen er i tråd med aktors påstand.

«Ikke grunnlag for betinget dom»

Bonden er dømt for å ha innført over 2100 tonn selvdyrket korn fra Sverige i tidsperioden 2011-2014. Han har opplyst at det innførte kornet gikk til eget bruk, etter grenseboerbestemmelsen.

Grenseboerbestemmelsen gir bønder i grensekommuner rett til å importere avlinger tollfritt, dersom det er til eget forbruk.

Politiet mente derimot at bonden fra Halden oppga falske opplysninger og at han hadde solgt deler av det innførte kornet videre til norske møller. På denne måten mente politiet at bonden unndro seg toll slik at kornet i praksis ble smuglet inn i Norge.

«Det er ikke grunnlag for å gjøre hele eller deler av straffen betinget. Retten viser til sakens alvor, karakter og omfang», heter det i dommen.

Anmeldt av Tollvesenet

Det var tollerne på Svinesund som først fattet mistanke mot bonden og hans trafikk mellom Norge og Sverige.

Han skal blant annet ha benyttet seg av den ubetjente grenseovergangen på fylkesvei 22 på Holtet i Halden kommune, så vel som Svinesund.