Busstilbudet stopper lærlinger

Kommuner i Indre Østfold vil gjerne ta imot lærlinger, men begrenset busstilbud gjør det vanskelig for ungdommer uten førerkort å ta imot plassene.

Bussholdeplass

Mange lærlinger er avhengig av et busstilbud for å kunne ta imot lærlingplass.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Ordfører i Trøgstad Ole André Myrvold

Ordfører Ole André Myhrvold i Trøgstad forteller om problemer med å få rekruttert lærlinger.

Foto: Henrik Skolt / NRK

Det er mangel på lærlingplasser i Østfold, og fylkeskommunen arbeider spesielt mot kommunene for å få dem til å ta imot flere lærlinger. Problemer med å komme fram og tilbake til jobb hindrer ungdommer å ta imot noen av disse plassene.

– Vi har hatt problemer med å få besatt de sju lærlingplassene vi har, forteller ordfører i Trøgstad Ole André Myhrvold.

Trøgstad kommune har problemer med å rekruttere lærlinger blant annet fordi kollektivtilbudet er forholdsvis begrenset.

– Lærlingene er jo gjerne ungdommer som ennå ikke har fått førerkort. Derfor er de ofte avhengig av buss for å komme seg til og fra arbeidsplassen, sier Myhrvold.

Skolebussen er ikke nok

Våler og Marker har også meldt fra til fylkeskommunen om at transport er et problem:

– Skolebusstilbudet holder ikke for lærlinger som går i turnus, sier ordfører Kjersti Nythe Nilsen i Marker kommune.

Dessuten oppstår det et problem i sommerferien og i andre skoleferier, da går ikke skolebussene.

Lærlinger fra Aremark, Marker og Rømskog kommune kan få 2.000 kroner pr. måned i støtte til hybel, men i Marker er det mangel på utleieleiligheter.

Nyhte Nilsen mener at fylkeskommunen må bidra med transport:

– De må være villige til å ta utgiften med å frakte lærlingene inn og ut.

Hver plass er viktig

Fylkesvaraordfører Inger Christin Torp tar signalene fra kommunene i Indre Østfold på alvor:

Inger Christin Torp

Fylkesvaraordfører Inger Christin Torp forstår lærlingenes problem med å komme seg på jobb.

Foto: Ingrid Mathilde Langvik/NRK

– Selv om det er snakk om få plasser, er de viktige. Hver plass teller for oss. En plass gjør at en ungdom får fullført utdanningen sin, sier Torp.

Hun varsler at de skal forsøke å gjøre noe med problemet.

– Er det ungdom som har førerkort, kan støtte til å bruke bil være en mulighet. Hvis ikke må vi se på andre løsninger. Vi har et vedtak om at høsten 2016 skal all ungdom i Østfold som er kvalifisert og som har ungdomsrett være trygge på å kunne få en lærlingplass. Vi kan ikke sitte og vente, vi må jobbe hver dag med dette, sier Torp.