Hopp til innhold

Har skjerpet rutinene etter gassutslipp

Ett og et halvt tonn svoveldioksid lekket ut fra Borregaards anlegg i Sarpsborg i oktober. Nå iverksettes tiltak for å unngå liknende hendelser i fremtiden.

gassutslipp borregaard

Alle nødetater rykket ut da gasslekkasjen oppstod. Beboere i nærheten ble bedt om å holde seg innendørs og lukke vinduer.

Foto: NRK/Sebastian Nordli

– En hendelse som merkes utenfor fabrikksystemet tar vi alvorlig uansett, og i denne saken har vi også gått veldig grundig til verks, sier Borregaards direktør for organisasjon og samfunnskontakt, Dag Arthur Aasbø til NRK.no.

Det var i forbindelse med en planlagt vedlikeholdsstopp i midten av oktober at gasslekkasjen oppstod.

Dag Arthur Aasbø

– Vi ønsker å være de aller første som merker slike ting, sier Borregaards direktør for samfunnskontakt, Dag Arthur Aasbø.

Foto: Borregaard

Bedriften selv ble ikke oppmerksom på utslippet før en forbipasserende som merket stikkende lukt kontaktet brannvesenet, som i sin tur varslet Borregaard.

– Det gjør at vi forsterker overvåkningssystemene hos oss for å få en så tidlig varsling som mulig. Nå er jo dette en gass som kjennes og luktes veldig fort, og det er kort vei fra anlegget til offentlig sone. Men det er helt klart at vi ønsker å være de aller første som merker slike ting, sier Aasbø.

– Ser på responstiden

Den direkte årsaken til utslippet var at en ventil som skulle vært lukket ble glemt. Som følge av dette rykket alle nødetater ut til Sarpsbrua like ved fabrikken, og brua ble stengt for gående og syklende i rundt én time.

Beboerne i nærheten ble bedt om å holde seg innendørs og lukke alle vinduer etter at det ble klart hva som hadde skjedd. Snaut 40 minutter etter at Borregaard ble varslet om svovellukt ble lekkasjen stoppet.

– Responstid er en av de tingene som vi også selvsagt ser på. Ett av tiltakene vi har satt i verk her er å etablere flere målere eller «sniffere» som snapper opp SO2-lukt eller -konsentrasjon, slik at vi får enda flere målere enn vi har i dag, sier Aasbø.

Borregaard

Borregaard ser på både organisatoriske og tekniske tiltak, samt hvordan de gjør risikovurderinger etter gassutslippet i oktober.

Foto: Cornelia Bjørke / NRK

I etterkant av hendelsen har bedriften avgitt en granskingsrapport til Miljødirektoratet. I denne kommer det frem at 1,5 tonn svoveldioksid (SO2) lekket ut i friluft.

Vil hindre nye utslipp

Sjefingeniør Eli Mathisen i Miljødirektoratet forteller at de har mottatt rapporten fra Borregaard, og at den er til behandling.

– Vi ser alvorlig på hendelsen, men vil ikke gi ytterligere kommentarer før vi har sendt vært svarbrev til bedriften, sier hun til NRK.no.

I granskingsrapporten skriver Borregaard at de ikke er gjort oppmerksom på om noen har fått helseeffekter av SO2-lekkasjen. De er likevel opptatt av å hindre at slike utslipp skjer igjen.

– Det er derfor vi har gått så grundig til verks, og vurdert veldig mange forhold. Både hvordan vi har organisert ting, hvordan vi gjør risikovurderinger, hvordan det tekniske systemet er satt opp, overvåkninger av dette og så videre, sier Dag Arthur Aasbø.

– Noen tiltak er allerede satt i gang, noen krever mer tid for å bli iverksatt og det har vi stor oppmerksomhet rundt for å få på plass.