Hopp til innhold

Sjømannskirken mener politikerne svikter norske barn i Spania

Hevder politikerne lukker øynene for norske barn som blir utsatt for omsorgssvikt i Spania.

Generalsekretær i Sjømannskirken Audun Myhre

Generalsekretær i Sjømannskirken, Audun Myhre, forteller at flere av foreldrene har rømt fra det norske barnevernet. Nå mener han at norske myndigheter må ta et finansielt ansvar for å hjelpe barn hjem.

Foto: Øyvind H. Sæthre

Sjømannskirken har i løpet av de siste fem årene hjulpet 29 barn hjem til Norge.

Generalsekretær i Sjømannskirken, Audun Myhre, forteller at flere av foreldrene har rømt fra det norske barnevernet.

– Stortinget og norske politikere har vært opptatt av å gi en tydelig melding om at nordmenn som reiser utenlands må klare seg selv. Men disse barna som vi snakker om – de velger ikke å reise utenlands. De blir tatt med. Da oppstår det en gråsone i forhold til de voksne som kan klare seg selv og disse barna som ikke velger å reise utenlands og ikke er i stand til å klare seg selv.

LES OGSÅ:

Omsorgssvikt kan starte i det nye landet

Noen barn må krysse landegrensa i foreldrenes flukt fra norsk barnevern. For andre starter omsorgssvikten i det nye landet.

– Det kan handle om så elementære ting som at de ikke får tilstrekkelig med mat og pleie og omsorg.

29 barn har kommet tilbake til Norge ved hjelp av Sjømannskirken i løpet av de siste fem åra.

– Vi har fått hjelp i to konkrete saker som var veldig alvorlige, sier Eirik Saltnes, barnevernsleder i Halden.

LES OGSÅ:

– Politikerne må ta et finansielt ansvar

Halden er en av kommunene som har fått hjelp av kirken til å finne en familie i Spania, skaffe de overnatting, mat, klær og billetter hjem.

– I det andre tilfellet var Sjømannskirken behjelpelig med å holde kontakt med et lite barn som måtte plasseres i spansk barnehjem. et barn som var så lite at det ikke hadde et eget språk da dette skjedde, sier han.

– Vi mener at dette er et offentlig finansieringsansvar hvor vi som sjømannskirke sier at vi er villige til å gjøre jobben, men vi mener at politikerne må stille opp og ta et finansielt ansvar, sier Myhre i Sjømannskirken

Men statssekretær i barne- og likestillingsdepartementet, Kjetil Ostling, mener at Sjømannskirken får penger. Han peker også på at det er spanske styresmakter som har ansvaret for barn som er i landet.

LES OGSÅ:

Mener samarbeidet fungerer bra

– Det er slik at norske myndigheter er klar over at det er en stor barnepopulasjon i Spania. Derfor støtter vi sjømannskirken økonomisk med en sosialarbeiderstilling som er til god hjelp for mange barn.

– Det at sjømannskirken forteller at de har hjulpet 29 barn viser at samarbeidet mellom sjømannskirken, spansk og norsk barnevern fungerer bra.

Sjømannskirken mener det er langt fra nok for å gi barna den hjelpen de trenger.

– Én stilling med tanke på alle de oppgavene som er knyttet til å være til stede for norske barn og unge i Spania er altfor lite ressurser, svarer Audun Myhre.