Hopp til innhold

Norges Miljøvernforbund har anmeldt Bane Nor og ordføreren i Moss

Miljøvernforbundet anser ordføreren i Moss og administrerende direktør i Bane Nor som «en direkte fare» for fremtidig togreisende.

Nye Moss Stasjon ovenfra

Slik skal nye Moss stasjon se ut når utbyggingen er ferdig, ifølge planene som foreligger i dag. Boliger er allerede revet for å lage plass.

Foto: Illustrasjon: Rambøll/Dark

– Vi har levert en politianmeldelse på fremtidige forhold som vi mener er alvorlige. Det går både på miljøkriminalitet og på faren for liv og helse, sier Jan Hugo Holten i Norges Miljøvernforbund Østlandet.

I anmeldelsen skriver de at Moss kommune og Bane Nor har lagt til rette for at den nye jernbanetraseen i Østfold-byen skal gå gjennom et kvikkleireutsatt område. De er særlig bekymret for områdene rundt Carlberg og Moss Havn, der det skal bygges ny stasjon.

De frykter at utbygging i disse områdene kan føre til ras, tap av menneskeliv og materiell, samt stor natur- og miljøskade.

Holten sier han forstår at en anmeldelse av et mulig fremtidig forhold kan virke rart, men mener det er riktig beslutning.

– Vi er nødt til å prøve politiet sin kapasitet og kompetanse på miljøkriminalitet. Vi mener at det er legitimt å varsle også om noe som kan skje i fremtiden, sier han.

«Direkte fare»

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjennomførte i fjor en omfattende kartlegging av kvikkleire i Moss, Rygge og Råde. De fant da 20 potensielt skredfarlige områder i de tre kommunene.

I anmeldelsen, som også er signert leder Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund, skriver forbundet at de anser ordfører Hanne Tollerud i Moss og administrerende direktør Gorm Frimannslund i Bane Nor som «en direkte fare for fremtidig reisende og deler av befolkningen i Moss».

Jan-Hugo Holten, Miljøvernforbundet

Jan Hugo Holten i Norges Miljøvernforbund Østlandet tror anmeldelsen vil føre fram.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Så gjenstår det å se om politiet har kapasitet til å etterforske saken. Men ingen skal kunne si at ordføreren, Bane Nor eller politimyndighetene ikke visste om dette hvis det skulle skje en hendelse i fremtiden, sier Holten.

Verken Frimannslund eller Tollerud ønsker å uttale seg om anmeldelsen på dette tidspunktet.

Øst politidistrikt bekrefter at de har mottatt anmeldelsen, men opplyser at saken ikke er påtaleavgjort ennå.

Ida Mathiesen Hatleberg er universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, og underviser i blant annet forvaltningsrett og strafferett. Hun sier at en anmeldelse ikke er rette veien å gå.

– Hvis de mener at vedtaket som er truffet er i strid med lover og regler, så skal det påklages til rette instans. Hvis vedtaket da blir erklært gyldig, så må de føre et søksmål. Jeg tviler på at politiet etterforsker framtidige lovbrudd.