NRK Meny
Normal

Avinor vil ikke ha avgiftsrabatt på Moss lufthavn Rygge

Avinor vil ikke ha de lave avgiftene ved Moss Lufthavn Rygge som Samferdselsdepartementet legger opp til.

 

Moss Lufthavn Rygge
Foto: Luftforsvaret

En forskjellsbehandling vil gi MLR et urettmessig konkurransefortrinn foran Gardermoen, mener Avinor.

Avgifter ute på høring

Samferdselsdepartementets utkast til en avgiftsforskrift på MLR er ute på høring.

Her legges det opp til at innenriksflyvninger fra Rygge skal ha ca. 10 prosent lavere start- passasjer- og sikkerhetsavgifter enn OSL (Gardermoen). På utenriksflyvninger legges det opp til en prisforskjell på ca. 20 prosent.

Avinor er et statlig eid aksejeselskap med ansvar for lufthavn- og flysikringssystemer i Norge, og konsernet mener Rygge ihvertfall på sikt må ses på som en komkurrent til Gardermoen, og derfor må lufthavnene ha like konkurransevilkår.

Gir fortrinn foran Gardermoen

Moss Lufthavn Rygge er foreløpig gitt en konsesjon for ca. 770.000 passasjerer pr. år. Dette er relativt beskjedent, men dersom lufthavnen skulle få større trafikk vil det sannsynligvis være vanskelig å nekte lufthavnen konsesjon på flere passasjerer. Avinor ser derfor på sikt lufthavnen som en viktig konkurrent til OSL som i utgangspunktet må få like konkurransevilkår, står det i Avinors høringsuttalelse.

Administrerende direktør i Rygge Sivile Lufthavn, Pål Tandberg, sier til Moss Avis at det vil være svært alvorlig for dem hvis avgiftene økes nå.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: