NRK Meny
Normal

Har halvert underskuddet

Halden kommunes økonomi på bedringens vei.

Halden kommune rådhuset

HAR HALVERT UNDERSKUDDET. Men fortsatt et stykke vei å gå, før Halden kommune er ute av sitt økonomiske uføre.

Foto: Rainer Prang / NRK

Ved inngangen til 2012 lå Halden kommune an til et underskudd for året på 100 millioner kroner.

Med et tyngende økonomisk resultat på minus 143 millioner fra 2011, ble det varslet store kutt og endringer i kommunen.

Tidigere i år havnet Halden kommune på Robek-listen over norske kommuner som har statlig tilsyn og ikke rår seg selv fullt ut.

Men nå ser det ut til at Halden kommunes økonomi er på vei i riktig retning.

Les også:

Halvert underskudd

Thor Edquist

GODT FORNØYD MED HALVERING. - Samlet ligger Halden kommune an til et merforbruk i år på 52 millioner kroner. Det er langt bedre enn i fjor, da Halden fikk et netto driftsunderskudd på 143 millioner kroner, sier ordfører Thor Edquist.

Foto: Rainer Prang / NRK

I økonomirapporten for Halden kommune per september i år forteller konstituert rådmann Eivind Hansen at det økonomiske merforbuket i 2012 ligger an til å bli på rundt 52 millioner kroner.

I januar i år var merforbruket beregnet til å bli på 100 millioner kroner.

- Nå er det en forbedring på nærmere 50 prosent, i forhold til de første prognosene som kom i januar, sier en svært godt fornøyd ordfører Thor Edquist (H).

Helårsprognosen er bedret med rundt 23 millioner kroner fra august - fra nærmere minus 76 til rundt minus 53 millioner kroner.

- Vår konstituerte rådmann har satt i gang prosesser, som Gudrun Haabeth Grindaker kan nyte godt av, når hun tiltrer som rådmann 1. februar neste år.

For det er rådmannens ansvar, som Haldens administrerende direktør, å sørge for at Halden får kontroll i alle ledd, sier Edquist.

Les også:

Økte skatteinntekter

Den ene halvdelen av den økonomiske forbedringen fra august til september i år skyldes økte skatteinntekter, mens den andre halvdelen kommer fra avsetninger som nå strykes, og som ikke påvirker netto driftsresultat.

I konstituert rådmanns notat til politikerne understrekes det imidlertid, at det er et stykke vei å gå før Halden kommune er ute av sitt økonomiske uføre.

Det må kuttes radikalt i utgiftene, slik at kommunen kommer på fote, ifølge Eivind Hansens økonomirapport:

"De økonomiske utfordringene er fortsatt store selv om prognosen er vesentlig forbedret fra forrige økonomirapport.

Utgiftssiden har samme fart som tidligere og aktivitetsnivået er fortsatt for høyt i forhold til de økonomiske rammebetingelsene som Halden kommune har".

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Se nyhetene fra NRK Østfold

    Renée Nilsen gir deg nyhetene fra NRK Østfold klokka 22:55.
  • 60 klager på Sykehuset Østfold

    I løpet av fire måneder har Sykehuset Østfold fått 60 klager på behandling, skriver VG. Dårlig behandling, korridorpasienter og neglisjering er innholdet i noen av klagene. Pasientombudet er bekymret over tilstanden.