Hopp til innhold

– Ikke ett øre til lokalt arbeid mot radikalisering

Sarpsborg-ordføreren er skuffet over at regjeringens budsjettforslag ikke inneholder midler til kommunene for å forebygge radikalisering.

Sindre Martinsen-Evje (Ap)

Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje mener det er skrevet mye bra i både handlingsplanen og budsjettet til regjeringen, men savner penger til kommunene til arbeid mot radikalisering.

Foto: Hermund Lybeck Kjernli / NRK

– Jeg hadde jo store forventninger om at vi skulle få midler i kommunene til å bekjempe radikalisering, og så langt jeg kan se så har det ikke kommet ett øre til dette arbeidet. Det skuffer meg, sier Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje til NRK.no.

I forkant av at statsbudsjettet ble lagt frem på onsdag gikk flere Østfold-ordførere ut og etterlyste midler til nettopp dette arbeidet.

Kravet kom i kjølvannet av at flere personer med bakgrunn fra fylket har meldt seg til tjeneste i borgerkrigen i Syria. Dette er opplysninger som er bekreftet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

– Holder ikke med fine ord

I budsjettforslaget for Justis- og beredskapsdepartementet er kampen mot radikalisering én av de prioriterte oppgavene. Blant annet står det:

«Kunnskapen og bevisstheten om radikalisering og voldelig ekstremisme skal styrkes. Det gjelder bl.a. kunnskap om å identifisere og håndtere tidlige tegn på radikalisering og voldelig ekstremisme. Målgruppen er primært personer som kommer i kontakt med utsatte individer, herunder politi, barnevern, skole, helsevesen, fritidsklubber, arbeids- og velferdsforvaltning, utlendingsforvaltning og kriminalomsorg. Det skal utarbeides veiledningsmateriell for å styrke evnen til å oppdage og agere ved en eventuell bekymring. Radikalisering og voldelig ekstremisme skal også være tema innenfor utdanningsretningene i justissektoren.»

I tillegg er det foreslått å øke budsjettet til PST med totalt 63 millioner kroner. Tidligere i år la regjeringen også frem en handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Sarpsborg-ordføreren mener det er skrevet mye bra om arbeidet med denne problematikken, men mener det hjelper lite uten penger til kommunene.

– Styrking av PST og de andre områdene som gjelder kommunen er veldig flott, og det står veldig mye bra i både handlingsplanen og budsjettet til regjeringen. Men når kommunene skal forebygge og bekjempe radikalisering, og har så store utfordringer som det er, må det også komme penger til dette.

Sammenlikner med 22. juli

Flere av kommunene i Østfold har allerede begynt å jobbe med denne utfordringen lokalt, men Martinsen-Evje mener de ikke har nok ressurser til å bære det dette koster alene.

– Da må vi ta fra barnehagene, sykehjemmene og skolene våre og det syns jeg også er trist. Hadde vi fått friske penger til dette arbeidet så kunne vi brukt dem, men å ta pengene fra andre prioriterte oppgaver syns jeg blir feil, sier ordføreren.

Ifølge ham er det en rekke tjenester som er involvert i arbeidet med å forebygge radikalisering, og at alle disse må styrkes.

– Dette er en ny problemstilling og det er mange tjenester som blir berørt her. Både legevakt, barnevern, utekontakten, skolene våre og ikke minst det arbeidet vi gjør i politirådet og SLT-koordinatoren vi har der. Vi trenger å styrke kompetansen og tjenestene våre for å håndtere slike problemer.

Sarpsborg-ordføreren mener også at det finnes flere sammenliknbare tilfeller hvor regjeringen har kommet med midler til lokalt arbeid.

– Vi så at når man skulle bekjempe nynazismen på 90-tallet, og når vi hadde 22. juli så var det også satt av penger til videre oppfølging av det arbeidet. Men når det gjelder å forebygge og bekjempe radikalisering har det ikke kommet kroner til kommunene, og det er beklagelig, sier Martinsen-Evje.

Må prioritere selv

Ingjerd Schou

Stortingsrepresentant Ingjerd Schou fra Høyre.

Foto: Østfold Høyre

Høyres Ingjerd Schou mener imidlertid at det er opp til Sarpsborg-ordføreren selv å prioritere pengene.

– Jeg tenker at når ordføreren må lete så langt ned i budsjettet før han finner noe han er misfornøyd med, så må det være et veldig godt kommunebudsjett.

Hun hevder at kommunesektoren generelt er styrket i forslaget til statsbudsjett, og poengterer at det er i møte med skolen, helsetjenesten og andre kommunale tjenester at ungdommer må observeres, og at varselklokkene må ringe.

– Dessuten har vi hørt at politiet i Østfold, sammen med politiet i resten av landet, har fått et meget godt budsjett. Jeg vet også at det er satt av ressurser til syv stillinger som spesielt skal arbeide med det som går på radikalisering, sier Schou.

– Når jeg hører Martinsen-Evje rope på lokale tiltak, så må man huske at politiet i Østfold og Sarpsborg faktisk er til stede lokalt, og også har kunnskap som kommunene må vite å sette pris på og benytte i de tjenestene kommunene har ansvaret for.