- Overrasket over EU-vern

Kabelselskapet Nexans er overrasket over at det er EU, som bestemmer over undervannstersklene ved Svinesund.

Kabelskip

Nexans er verdens ledende selskap innen flere felt knyttet til kabler. Kundene etterspør lengre og mer avanserte kabler som fraktes ut fra anlegget i Halden med spesialskip over tersklene ved Svinesund.

Foto: Rainer Prang / NRK

I forrige uke meldte nrk.no at det er EU som må gi tillatelse til om tersklene i Ringdalsfjorden skal sprenges eller ei.

Fjorden er en av to terskelfjorder i Sverige, og vernet av EUs Natura 2000-program.

Industribedriften Nexans i Halden ønsker å få tersklene sprengt ut for å få plass til større skip inn i fjorden, og det kom som en overraskelse på kabelprodusenten Nexans, at det er EU som bestemmer over undervannstersklene ved Svinesund.

- Dette er nye opplysninger for oss. Vi må sette oss ned internt og vurdere hva vi skal gjøre videre, sier Kristin Hessen - pressekontakt i Nexans til nrk.no.

Les også:

Jobbet med svenskene

I flere år har norske politikere og organisasjoner bearbeidet svenske myndigheter, for å få økt dybden, slik at større skip skal kunne gå til og fra kabelfabrikken i Halden.

Flere norske ministere har vært inne i bildet overfor Sverige, men ifølge marinbiolog Maria Kilnäs ved länsstyrelsen i Västra Götaland er det EUs spilleregler som gjelder for området.

Hun opplyser at Iddefjorden på svensk side inngår i et nettverk av EU-vernede områder, og at området ble knyttet til verneplanen allerede i 2002.

- Visse naturtyper og miljøer er vernet gjennom Natura 2002, og rev er blant disse miljøtypene, og tersklene regnes som rev, sier Kilnäs til nrk.no.

Les også:

Båt under Svinesundsbruene

Undervanstersklene ved Svinesund stikker opp til åtte meter under overflaten, og skaper vansker for skipstrafikk med større skip til kabelfabrikken.

Foto: Rainer Prang / NRK

Strenge krav

Det er strenge krav for at det skal kunne gjøres endringer i forhold til tersklene.

For at Sveriges regjering skal kunne gi tillatelse til inngrep i naturen på svensk side i et Natura 2000–område må tre betingelser være oppfylt.

-det finnes ikke alternative løsninger til det foreslåtte naturinngrepet
-det må foreligge tvingende årsaker av stor allmeninteresse
-området hvor inngrepet skal skje, må kunne erstattes med et likeverdig område

Det er særlig punkt to og tre som står i veien for en helsvensk avgjørelse (i motsetning til en EU-beslutning) i saken.

Heller ikke punktet om tvingende årsaker av allmen interesse på svensk side er oppfylt.

- Tvertimot har Strømstad kommune motsatt seg mer sjøtrafikk i Iddefjorden, påpeker marinbiolog Kilnäs.

Kristin Hessen

- Nexans vil vurdere de nye opplysningene, som foreligger om at det er EU, som bestemmer over tersklene ved Svinesund, sier pressekontakt Kristin Hessen.

Foto: Henning Aars

Kan ta tid

Dermed må saken trolig til EU for avgjørelse.

- Fordi de tre betingelsene ikke er oppfylt, må en avgjørelse om å sprenge ut tersklene tas av EU-kommisjonen, sier Kilnäs.

Nexans har tidligere sendt signaler om, at dersom større skip ikke kan gå til og fra Halden-fabrikken, er det et problem for bedriften.

Tidligere fabrikksjef ved Nexans i Halden, Rune Støten, sa i desember 2009 at situasjonen i verste fall kunne føre til en utflagging.

Pressekontakt Kristin Hessen sier Nexans kan tape kontrakter på at større skip ikke kommer inn over tersklene, og at bedriften ser alvorlig på saken.

Hun vil ikke si noe om hvor lenge Nexans kan vente på en avgjørelse om terskelene kan senkes eller ei.

- Det er et litt hypotetisk spørsmål, fordi det er avhenging blant annet av markedet. Det er derfor vanskelig å svare konkret på hvor lenge vi kan vente og tidfeste det, sier hun til nrk.no.