– Et Ap-styrt Viken vil true E18-utbygging

Ap-bastionen Østfold kan farge Viken rødgrønt i fylkesvalget neste år. – Det kan true viktige samferdselsprosjekter, mener bærumsordfører.

Kø på E18 mot Sandvika

En forsterket E18 fra Sandvika mot Oslo og flere andre viktige prosjekter kan bli lidende dersom Ap får makt i Viken, mener bærumsordfører.

Foto: Dang Trinh / NRK

– Ja, vi har gjort det bra i de senere valgene i Østfold, slår Arbeiderpartiets fylkesordfører i Østfold, Ole Haabeth fast.

Og han underdriver ikke. I grensefylket med lang industrihistorie stemte over 40 prosent på Arbeiderpartiet ved fylkestingsvalget i 2015. Bare 21 prosent stemte Høyre.

Ole Haabeth

Fylkesordfører Ole Haabeths Østfold kan sikre Arbeiderpartiet kontrollen over Viken-fylket. I Østfold stemte over 40 prosent på hans parti ved fylkestingsvalget i 2015.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Hos den folkerike naboen Akershus er situasjonen omvendt. Her fikk Høyre 32,3 prosent, mens Arbeiderpartiet måtte nøye seg med 30,7.

I Buskerud, det tredje av Viken-fylkene, har også Arbeiderpartiet et forsprang, men ikke like stort som i Østfold.

Dersom velgerne stemmer på samme parti ved fylkestingsvalget til Viken høsten 2019 som de gjorde i 2015, kan det nye storfylket få et rødgrønt flertall, med Arbeiderpartiet i spissen, viser NRKs utregning.

Slik blir den prosentvise andelen i Viken, hvis alle stemmer som i 2015:

  • Ap 33,6
  • Høyre 29,2
  • Frp 11,2
  • Sp 5,4
  • MDG 5,3
  • Venstre 4,8
  • KrF 3,9
  • SV 3,1
  • Rødt 1,3

Et samarbeid mellom Ap, Senterpartiet, SV og MDG, som kanskje får KrF med på lasset, kan få rent flertall i Viken fylkesting.

Uro i Høyre-kommune

Akershuskommunen Bærum blir den mest folkerike kommunen i Viken fylke, med 125.000 innbyggere. Her stemte over 45 prosent Høyre ved siste fylkestingsvalg. Hit kommer også hovedkvarteret til Viken fylke.

Lisbeth Hammer Krog (H)

Bærumsordfører Lisbeth Hammer Krog ser ikke lyst på et Viken styrt av et rødgrønt flertall. Hun håper KrF fortsetter samarbeidet med den borgerlige siden i Viken, selv om partiet går mot venstre nasjonalt.

Foto: Bærum kommune

På rådhuset i Sandvika er ikke bærumsordfører Lisbeth Hammer Krog begeistret for utsiktene til et Ap-styrt Viken, med småpartier som støttespillere.

– Dersom fylket får et rødgrønt flertall som er avhengig av partier som SV, Rødt og MDG vil fremdriften i mange viktige samferdselsprosjekter kunne stoppe opp. Det gjelder ny E18 Vestkorridoren, ny E16, Fornebubanen og Ringeriksbanen, ramser hun opp.

Andre saker Krog er urolig for med et rødgrønt Viken, er fritt skolevalg for elever i den videregående skolen, friskole-tilbudet, arbeidet med forenkling og avbyråkratisering, kommunalt selvstyre og privat eiendomsrett.

Men hun er usikker på KrFs posisjon.

– Det kan godt tenkes at KrF ønsker å fortsette samarbeidet med de borgerlige partiene i Viken, slik de har gjort i en årrekke i Akershus, selv om partiet nasjonalt skulle komme til å velge venstresiden.

Avviser tvert

I det kommende Viken er Tonje Brenna fra Akershus Arbeiderparti pekt ut som listetopp til fylkestingsvalget neste høst.

Kart over Viken, med Lunner og Jevnaker

KAN BLI RØDGRØNT. Viken kan få rødgrønt styre etter valget høsten 2019. I dag er Akershus høyrestyrt, mens Østfold og Buskerud har et flertall med Arbeiderpartiet i førersetet.

Foto: Viken-prosjektet

Hun forstår lite av Høyre-ordførerens frykt for at samferdselsprosjekter skal stanse opp.

– Det er pussig at ordføreren i Bærum ikke har fått med seg hvilke partier som står bak avtalen om disse viktige vei- og baneprosjektene. Det er nemlig samtlige partier, bortsett fra Frp, som jo er Krogs egen foretrukne samarbeidspartner. Hos oss er det ingen tvil, vi har signert avtalen eller stemt for den alle sammen, sier hun.

Til det svarer Krog at hun ikke føler seg trygg på småpartiene.

– Ap har oppført seg meget ansvarlig i E18-saken. Men MDG, SV og Rødt har en helt annen innfallsvinkel til de store samferdselssakene, og jeg tror ikke de vil heie på en videreføring av E18, slik vi ønsker.