Hopp til innhold

– Bør forbedre påkjøringsrampe på E6

Flere påkjøringsramper på E6 kan være for dårlig utformet for tunge kjøretøy. Det kommer frem i en ny rapport fra Statens havarikommisjon for transport.

Tømmerbilvelt på E6

Det lå tømmer strødd i begge kjøreretninger etter at en tømmertransport veltet på E6 i mai 2014.

Foto: Johnny Larsen

Påkjøringsrampen på E6 ved Svinesund i sydgående retning er for krapp og dårlig utformet for tunge kjøretøy. Det er konklusjonen i en ny rapport fra Statens havarikommisjon.

5. mai 2014 veltet tilhengeren på et svenskregistrert vogntog under innkjøring på E6 ved Svinesundparken. Tilhengeren var lastet med tømmer som ble strødd i begge veibaner etter uhellet.

Ingen personer ble skadet, men Statens havarikommisjon ser alvorlig på uhellet fordi skadepotensialet var stort.

Den 7.april samme år var det en tilsvarende velteulykke i påkjøringsrampen fra Fylkesvei 118 ut på E6 ved Missinmyr i Råde.

I rapporten kommer det frem at Vegvesenets krav til utforming ikke tar tilstrekkelig hensyn til at rampene skal brukes av tunge og store kjøretøy. Statens havarikommisjon skriver følgende:

To lignende veltulykker på påkjøringsramper til E6 i Østfold kan tyde på at flere påkjøringsramper kan ha en geometri som er sikkerhetsmessig uheldig for tunge og store kjøretøy uten at dette er synlig for trafikantene.

– Mangler krav til utforming

Undersøkelsen av velteulykken har avdekket mangler ved kravene Statens vegvesen har til utforming av påkjøringsramper for tunge og store kjøretøy.

Kravene tar ikke tilstrekkelig hensyn til veiens funksjon som påkjøringsrampe for tunge og store kjøretøy, står det i rapporten. Det er for eksempel ikke satt krav til om den geometriske utformingen ivaretar tunge kjøretøyers dynamiske egenskaper.

Havarikommisjonen anbefaler Statens vegvesen å gjennomgå kravene til utforming av påkjøringsramper for store og tunge kjøretøy.

Vegdirektoratets ansvar

Rampene på E6 er utformet etter retningslinjene, og disse må endres først, sier avdelingsdirektør Elisabeth Bechmann i Statens vegvesen Østfold.

– Rampene er bygd i henhold til de håndbøkene vi forholder oss til og som Vegdirektoratet er ansvarlige for. Hva de vil gjøre med tilbakemeldingen, kan ikke jeg svare på, sier Bechmann.

Det har ikke lyktes NRK Østfold å komme i kontakt med Vegdirektoratet i dag.