- Sjokkert over munnkurv

Fagforbundet sentralt tar avstand fra det de mener er Halden kommunes forsøk på å sette munnkurv på lokalt tillitsvalgte.

Halden kommune

Fagforbundets nestleder sentralt mener Halden kommune må tåle medias søkelys når de ikke håndterer saker skikkelig og ikke forsøke å hindre tillitsvalgte med munnkurv. - Jeg tar avstand fra denne munnkurv-saken fra kommunens side, sier nestleder Geir Mostli til NRK.

Foto: Rainer Prang / NRK

Fagforbundet sentralt reagerer kraftig på møtene de tillitsvalgte i Halden kommune nå kalles inn til med rådhusets personalavdeling for å bli advart mot å medvirke til negativ mediaomtale av kommunen.

- Vi tar avstand fra dette forsøket på å sette munnkurv på de tillitsvalgte fra Halden kommunes side, sier nestleder i Fagforbundet sentralt, Geir Mostli til NRK.

Les også:
- Har rett til å uttale seg
Lei av støy fra tillitsmenn

Halden kommune, Informasjonsreglement

I Halden kommune sinformasjonsreglement, som ble vedtatt i 2006, heter det blant annet: 'Ansatte har full rett til å kunne kontakte og uttale seg til media også om omstridte spørsmål innad i kommunen, hele tiden innenfor grenser satt av lovbestemt taushetsplikt'.

Foto: Halden kommune

- Åpenhet kun til pynt

Halden kommune har vedtatt både Informasjonsreglement og Varslingsplakat, der de ansatte oppfordres til å komme med saker til offentligheten.

Tirsdag denne uka startet Halden kommunes rådmannsstab en møteserie med de tillitsvalgte, der det fra administrasjonens side pekes på at det å medvirke til negative mediaoppslag om kommunen kan være et brudd på Hovedavtalen i arbeidslivet.

- Det ser nesten ut til at Informasjonsreglement og Varslingsplakat nærmest bare er til "pynt" og en fasade. I praksis fungerer dette ikke i forhold til administrasjonen i Halden kommune. Virkeligheten er helt annerledes, sier Fagforbundets leder i Halden kommune, Kirsti Rørmyr, til NRK.

Halden kommune

Fra Halden kommunes side hevdes det at mediaoppslag med negativt innhold for arbeidsgivers del ikke fremmer samarbeidet mellom ledelse og tillitsvalgte, og kan anses som brudd på Hovedavtalen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Hun forteller om en hverdag der Fagforbundet får på pukkelen fra administrasjonen i Halden kommune, hvis foreningen har gått ut i offentlige rom med forhold som angår Halden kommune.

- Sjokkert over Halden kommune

At kommuneadministrasjonen nå velger å gi det Fagforbundet mener er munnkurv til de tillitsvalgte hører ikke noe sted hjemme, heter det fra Fagforbundet sentralt.

- Jeg er veldig sjokkert over at Halden kommune behandler tillitsvalgte på en slik måte, når de tillitsvalgte bare gjør jobben sin, sier Mostli.

Han er godt kjent med "Halden-saken" og mener kommunen må regne med at sakene blir kjent i media, når administrasjonen ikke svarer på en skikkelig måte.

- Det er jo dessuten slik at pressen følger med på korrespondansen til og fra en kommune, og fanger opp mye av det som skjer på egen hånd. Man kan rett og slett ikke laste verken vår hovedtillitsvalgte i Halden eller andre for at de svarer når de får henvendelser fra media, sier Geir Mostli til NRK.

- Stiller seg bak lokale tillitsvalgte

Det er Fagforbundet i Halden kommune som organiserer flest ansatte i kommunale virksomheter, og Fagforbundet har også fått de fleste mediaoppslagene.

- Fra sentralt hold stiller vi oss bak de lokale tillitsvalgte i Fagforbundet, som har skjøttet dette på en eksemplarisk måte her i Halden, sier Mostli.

Han stiller seg avventende til om "Halden-saken" skal tas opp med Kommunenes Sentralforbund (KS).

- Vi registerer at kommuneadministrasjonen i Halden har nevnt dette som en løsning for vår lokale hovedtillitsvalgt. Foreløpig har vi ikke fått noen sak på bordet fra Halden via KS, og dermed forholder vi oss avventende, sier Mostli.

Taus kommune

Personalsjef Toril Bjerkeli, som har stått for innkallingen av de i alt 13 fagforeningene til møter denne og neste uke, har verken mandag eller tirsdag denne uka ønsket å kommentere saken overfor NRK.

- Jeg ønsker ikke å kommentere denne saken. Det er å betrakte som en intern prosess innen kommunal personalforvaltning og jeg har ingen kommentar utover det, sier Bjerkeli til NRK.

Video nsps_upload_2009_12_1_19_21_14_332.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.