NRK Meny
Normal

- Savner politisk forankring

Halden kommune har utsatt å behandle sin økonomiplan etter rådmannens ønske. Venstre i Halden vil at politikerne skal mer med i planprosessen.

Geir Helge Sandsmark, Venstre Halden

DRASTISK. Økonomiplanen som legges frem vil fokusere på driftsmessige endringer som følge av det akkumulerte merforbruket som skal dekkes inn, og Geir Helge Sandsmark regner med at det kan bli snakk om tunge og vanskelige politiske prioriteringer, og at politikerne derfor må tett opp i prosessen.

Foto: Kjetil A. Berg

Tidligere i år ble det kjent, at Fylkesmannen i Østfold verken ville godkjenne Halden kommunes 2014-budsjett eller økonomiplan for 2015-2018.

Nå er budsjettet på plass, men økonomiplanen er ikke ferdigbehandlet og behandlingen ble nylig utsatt.

Les også:

Ordfører Thor Edquist (H)

LOVLIG SENT FRA SANDSMARK. Thor Edquist (bildet) mener Sandsmarks henvendelse kommer i seneste laget.

Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

Rådmannen trenger mer tid

Bakgrunnen for utsettelsen er at rådmannen har funnet at det er mer arbeidskrevende og tidkrevende å få på plass en økonomiplan, og samtidig angi inndekning av det akkumulerte merforbruket enn tidligere antatt.

- De store kuttene, som må foretas også i 2015 og i 2016, er så omfattende at forsvarlige og realistiske forslag til inndekning vil kreve mye tidsbruk fra administrasjonens side, heter det i en orientering fra ordfører i Halden, Thor Edquist (H), til politikere, ansatte og tillitsvalgte i kommunen.

Han forteller at kommunen i senere møter med Fylkesmannen har fått understreket viktigheten av gode, varige og robuste løsninger som er konkret beskrevet.

- Tiltakene må angi beløpsmessig innsparing de kommende årene, også utover de fire årene som økonomiplanen tradisjonelt består av. Rådmannen ønsker derfor å bearbeide tiltakene ytterligere for å sikre treffsikkerheten i økonomiplanen, sier Edquist.

Les også:

Halden kommunestyre

ØNSKER SOMMERMØTER. Venstres gruppeleder mener det ville være naturlig at rådmannen søker politisk tilslutning til arbeidet. Han ønsker at settes opp en politisk sak der kommunestyret inviteres til å gi retning på arbeidet med økonomiplanen.

Foto: Anne Ognedal

- Betenkt over fravær av politisk føring

I Halden er det Høyre, Venstre, Kristlig Folkeparti og Senterpartiet som utgjør posisjonen, med Miljøpartiet De Grønne i midten og Arbeiderpartiet, SV, Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet i opposisjon.

Og i Venstre misliker man at rådmannen nå skal håndtere den viktige økonomiplanen med tilsynelatende alt for lite politisk føring.

- Jeg har forståelse for at administrasjonen trenger tid for å kvalitetssikre alle forhold rundt økonomiplanen før den vedtas, men er samtidig litt betenkt over at et så omfattende arbeid gjennomføres uten politiske føringer, sier Venstres gruppeleder Geir Helge Sandsmark i en epostkommentar til ordfører.

Åpner for sommermøter

Etter Sandsmarks syn ville det være naturlig at rådmannen søker politisk tilslutning til arbeidet. Han ønsker at det settes opp en politisk sak der kommunestyret inviteres til å gi retning på arbeidet med økonomiplanen.

- Retning kan gis gjennom vedtak om total utgiftsramme, fordeling på sektorer, eventuelt sammen med tilslutning til utredning av vesentlige tiltak, sier Sandsmark.

Han mener det også kan være aktuelt med ekstra formannskapsmøter i løpet av sommeren for ytterligere å styrke den politiske forankringen for økonomiplanarbeidet.

- Jeg regner med at økonomiplanen vil måtte baseres på tunge og vanskelige politiske prioriteringer. Da blir det viktig at disse kan bearbeides grundigere enn i den korte prosessen vi normalt har fra rådmannens forslag foreligger til planen behandles politisk, heter det fra Geir Helge Sandsmark i eposten.

Les også:

- Lovlig sent innspill

Ordfører Thor Edquist peker på at arbeidet med økonomiplan pågår for fullt og at den fra administrasjonens side har høy prioritet.

- Det er likevel viktig å poengtere at det ønskes en utvikling av Halden-samfunnet i takt med resten av Norge i planperioden. Det er en viktig og utfordrende oppgave for kommunen å balansere hensynet til både reduksjoner og utvikling i forslaget til økonomiplan, sier Thor Edquist.

Han sier det ikke har noen praktisk betydning om økonomiplanen vedtas før sommeren som var planlagt eller etterpå, men at det viktige er at den blir vedtatt i god før budsjettarbeidet starter for 2015.

Ordføreren mener Sandsmarks innspill kommer sent.

- I utgangspunktet synes jeg henvendelsen kommer lovlig sent, da saken skulle vært på sakslisten nå før sommeren. Dessuten ga vi rådmannen politiske føringer gjennom de endringene vi gjorde på det budsjettet som ikke ble godkjent i desember.

Hovedgrunnen til at det ikke ble godkjent er at vi ikke får gjøre investeringer, som blant annet dagsenter på Båstadlund, annet enn hvis vi kan bevise at investeringen fører til lavere kostnader for kommunen, sier Thor Edquist.

Han tilføyer at han ikke har tatt stilling til om han kommer til å sette opp innspillet fra Sandsmark som en sak på kommende torsdags formannskap, slik Venstre-lederen har varslet om vil komme.

Les også:

- Bør ikke blande seg bort i dette

Per Egil Evensen

IKKE OVERRASKET. Frps Per Egil Evensen mener det ikke spiller noen rolle om politikerne er med i nåværende fase av arbeidet med økonomiplanen eller ei.

Foto: Anne Ognedal

Opposisjonspartiene i Halden kommune har lenge gitt uttrykk for at de ønsker å komme tettere opp i prosessene, og delta mer i arbeidet med å få Halden kommunes skakkjørte økonomi på bena.

På forespørsel til opposisjonspartiene om de mener politikerne bør tettere inn i prosessen rundt økonomiplanen og om de er overrasket over at økonomiplanen for 2015-2018 ikke er ferdig, svares det

- Jeg er ikke overasket over noen ting lenger. Om politikerne er inne her eller ikke spiller ingen rolle. Men politikerne må forholde seg til planen i ettertid, og det blir problemet, sier Fremskrittspartiets Per Egil Evensen til NRK.

- Det er et vanskelig spørsmål å svare på. Jeg har forståelse for at administrasjonen trenger mer tid. Dette er vanskelige saker. Jeg føler med de ansatte, men jeg er ikke sikker på at den politiske ledelsen har gitt de rette opplysningene eller om de har kommet riktig fram. Jeg synes ikke Sandsmark skulle blande seg bort i dette. Det er en administrativ sak, sier Pensjonistpartiets Odd A. Sæthre.

- Mitt syn på dette vil jeg ta i formannskapet til førstkommende torsdag, sier Per Kristian Dahl - gruppeleder Arbeiderpartiet.

- Positivt at Venstre har skjønt sammenhengen

- Fram til 2012 vedtok vi å behandle økonomiplan i sammenheng med budsjettet (november). Grunnen til dette var at en på dette tidspunktet hadde en forholdsvis god oversikt over økonomien, og at det kunne lages mer realistiske økonomiplaner.

Det er ikke noe i veien for å lage økonomiplan i juni, men siden 2012 har det vel vist seg at disse har bommet svært mye i forhold til hva som er realistisk å få til, sier SVs Frithjof Dahlen til NRK.

Han mener uttalelsene fra gruppeleder Sandsmark i Venstre er gammelt nytt, og Dahlen sier det forrige politiske flertallet i Halden kommunestyre (Ap, SV, Krf og PP red. anm.) jobbet med politiske saker og økonomien gjennom hele året.

- Politikerne fikk all informasjon og tilbakemelding fra administrasjonen på saker vi lurte på. Venstre har jo kalt dette «samrøre» og «sammenblanding», noe som er helt feilaktig. Men det er positivt at Venstre nå har skjønt at en ikke kan lene seg tilbake og overlate hele styringen til administrasjonen, sier Dahlen til NRK.

Han mener forøvrig det er merkelig at det nå ikke haster med å få laget en økonomiplan.

- Flertallet opphever nå sin stolte tradisjon med å lage økonomiplan i juni. De burde vel forholde seg til hva de selv pålegger seg å gjøre, sier Frithjof Dahlen.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Maks 5 knop i Sarpsborg

    Sarpsborg kommune har innført en forskrift som begrenser farten nær holmer, skjær og land. På en avstand fra 150 meter er maksimalt tillatt hastighet 5 knop.

  • Lager kjølebokser til hjemlevering

    Kjølebokser til hjemlevering av mat testes nå ut hos 100 husstander i Moss. Gründere er i ferd med å etablere produksjon i Moss, målet er tilby markedet for hjemlevering av mat en løsning hvor varer kan leveres uten at folk er hjemme, skriver Dagens Næringsliv.