NRK Meny

Fraråder master i Danserfjella

Naturvernforbundet i Østfold fraråder at det settes opp to høye master i Danserfjella, slik kraftselskapet E.on vil.

Planområdet for Danserfjella vindkraftverk

Kraftselskapet E.on søker om å få sette opp to 120 meter høye master for å måle vindstyrken i Danserfjella, på grensen mellom Sarpsborg, Våler og Råde.

Foto: E.on

Artikkelen er flere år gammel.

Mastene skal måle vinden i Danserfjella og vil være 120 meter høye, med 12 vaiere strukket i tre retninger.

Det er særlig vaierne som bekymrer Naturvernforbundet og styremedlem Ola Wergeland Krogh.

– Dette er et at de områdene i Østfold med tettest forekomst av storfugl, og særlig tiur. I det aktuelle området er det fullt av tiurmøkk vinterstid. De kan lett komme til å fly inn i de lange vaierne som skal strekkes, sier Krogh.

Det tyske kraftselskapet E.on vil sette opp mastene som en forberedelse til en søknad om å etablere en vindpark i Danserfjella, som ligger i grenselandet mellom Sarpsborg, Våler og Råde.

– Si nei

Søknaden om å sette opp de to foreløpige mastene ligger nå til behandling i byggesaksavdelingen i Sarpsborg kommune.

Naturvernforbundet oppfordrer kommunen til å si nei, av hensyn til fuglelivet og at dette er et mye brukt rekreasjonsområde for både sarpinger og mossinger.

Ordfører i Sarpsborg, Sindre Martinsen Evje (Ap), er skeptisk til vindkraftplanene.

– Vi har uttalt oss om dette området til den regionale vindkraftplanen for Østfold, og sagt at vi er skeptiske til å etablere en vindkraftpark her av hensyn til friluftsliv og de naturverdiene som ligger i området, sier Evje.

E.on planlegger en vindkraftpark med 30–40 vindturbiner i Danserfjella.

Prosessen med å etablere vindparken er til behandling i Norges Vassdrags- og Energidirektorat, NVE.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: