NRK Meny
Normal

- Lei av skittkasting

Ordføreren i Halden savner skikkelig politisk debatt.

Thor Edquist

HÅPER PÅ GOD TONE. - Jeg håper vi kan få til debatter, med saklig ordskifte og høflig fremtreden. Det fortjener vår flotte by. For det vi politikere som er de viktigste bidragsyterne til å skape et godt omdømme, sier ordfører i Halden Thor Edquist (H).

Foto: Rainer Prang / NRK

Thor Edquist (H) overtok som ordfører i Halden den 21. oktober i 2011.

Daværende posisjon, som bestod av Høyre, Venstre, Kristlig Folkeparti, Senterpartiet og De Grønne, visste at de overtok en kommune som slet med økonomien. Men etter overtakelsen viste det seg at Halden hadde langt større problemer enn noen kunne forutse.

Derfra og ut har debatten langt på vei gått på skyldfordeling, og det har vært delt ut saftig kritikk fra opposisjonen (Ap, SV, Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet), som har ment at "opprydningsarbeidet" har gått for sakte.

Les også:

Halden kommune

- INGEN GOD POLITISK DEBATT ETTER 21. OKTOBER 2011. Thor Edquist (stående til venstre) overtar ordførerklubba fra Per Kristian Dahl.

Foto: Faceboook: Glad i Halden

- Savner politisk debatt

Thor Edquist kan konstatere at kommunen han styrer delvis er satt under statlig administrasjon, har kommune-Norges største akkumulerte gjeld og befinner seg på Robek-listen over vanskeligstilte kommuner.

Edquist mener det har vært for få kontstruktive debatter rundt hvordan Halden kommune skal komme seg ut av uføret man befinner seg i.

Han sier skittkasting har tatt alt for stor plass i det offentlige rom etter valget i 2011, og han mener innbyggerne i Halden har fortjent bedre.

- De har siden valget i 2011 enda ikke opplevd en politisk debatt. Kun kritikk av det ene forslaget som har blitt lagt frem, sier han til NRK.

Har det vært for mye «skittkasting»?

- Ja, sier Edquist, som selv ikke vil være med på at han har bidratt til «skittkastingen».

- Men jeg har forsøkt å oppfordre til konstruktiv debatt, og også innkalt til eget møte om dette tema, sier han.

Les også:

Odd A. Sæthre, Pensjonistpartiet Halden

- HAN ER IKKE OPPTATT AV DEBATT. - Jeg tror ikke ordføreren er interessert i politisk debatt. Min mening er at alle politiske synspunkter som ikke tjener hans parti, (Høyre) ikke er interessante, sier Pensjonistpartiets Odd A. Sæthre.

Foto: Rainer Prang / NRK

Ønsker seg god debatt

Thor Edquist og posisjonspartiene, som nå ikke lenger teller Miljøpartiet De Grønne, har fått mye kritikk av dagens opposisjon, for at de ikke raskt nok rydder opp i Halden kommunes anstrengte økonomi.

Edquist selv er av Fremskrittspartiets Henrik Rød omtalt som en despot, som styrer kommunen enerådig.

- En god debatt skal inneholde forslag og motforslag. Så skal man ha et ordskifte og argumentere for hvorfor ens eget forslag er best. Til sist vil avstemming vise hvem som vant frem.

I Halden kommer det forslag, kritikk av forslaget men aldri noen argumenter for et motforslag eller andre løsninger, hevder ordføreren.

- En «god politisk debatt» vil bety at innbyggerne vil se at det finnes alternativer å velge mellom, og ved en høflig, ordentlig debatt som går på å argumentere for den løsningen man synes er best, vil man få en konstruktiv debatt om løsninger. Ensidig kritikk kan ikke anses som debatt, mener ordføreren.

Les også:

Per Kristian Dahl

DET ER GOD TONE. - Selv føler jeg at det er god dialog i utvalgene og jeg har selv god dialog med personer i de fleste partier, også med representanter fra ordføreres eget parti, sier Arbeiderpartiets gruppeleder i Halden kommunestyre, Per Kristian Dahl.

Foto: Camilla Næss / NRK

- Ikke mottakelig for debatt

Ikke uventet er politikerne fra dagens opposisjonspartier uenige i Høyre-ordførerens vurdering av politisk håndtering og debattkultur.

- Jeg kan ikke se at ordføreren er mottakelig for noen form for debatt. Jeg tror ordføreren totalt har misforstått hva politisk debatt - og ikke minst hva politisk styring dreier seg om, sier Fremskrittspartiets gruppeleder i Halden kommunestyre Per Egil Evensen.

- SV har helt siden valget i 2011 etterlyst politiske vedtak fra posisjonen som kunne ha ført til økonomisk balanse. Så lenge posisjonen ikke har klart å gjøre nødvendige vedtak for å få balanse, har SV sammen med øvrige opposisjonspartier jobbet aktivt for å få vedtatt alternative budsjetter og budsjettsalderinger.

Disse har så langt dessverre ikke fått flertall og dermed ikke blitt vedtatt, sier Sosialistisk Venstrepartis Frithjof Dahlen til NRK.

Han mener at det å bruke tid og energi på analyse av samarbeidsklima, takt og tone, er bortkastet tid.

- Fokus må rettes mot å bringe balanse i kommunens økonomi. Ansvarlige politikere må jobbe natt og dag for å finne løsninger på utfordringene, sier Dahlen.

- Etter mitt syn diskuterer vi politikk og ikke personer. Selv føler jeg at det er god dialog i utvalgene og jeg har selv god dialog med personer i de fleste partier, også med representanter fra ordføreres eget parti, sier Arbeiderpartiets gruppeleder i Halden kommunestyre, Per Kristian Dahl.

Han mener å oppleve god politisk tone i flere hovedutvalg, der Dahl hevder at ordføreren aldri er tilstede.

Geir Helge Sandsmark, Venstre Halden

KASTER IKKE SKITT. Venstres Geir Hege Sandsmark mener verken at han selv eller ordfører har bidratt til skittkasting i det offentlige rom.

Foto: Kjetil A. Berg

- Ingen skittkasting fra Edquist

Venstres Geir Helge Sandsmark sier at han for egen del ikke har forsuret det politiske klimaet i Halden med "skittkasting" etter valget i 2011, og at han ikke har registert "skittkasting" fra Edquist.

- Jeg forsøker etter beste evne å være saklig. Noen ganger kan jeg nok være skarp, spesielt i leserinnlegg, sier Sandsmark.

Han synes en god politisk debatt skal være saklig, og gjerne kan inneholde humor.

- Det er viktig at man forholder seg til de faktiske forhold. I politiske organer bør debattene dreie seg om aktuell sak under behandling uten å dra inn utenforliggende forhold.

Debatter i politiske organer bør ha som formål å bidra til gode vedtak. Debatter i media bør bidra til opplysning av standpunkter og sakens forhold, sier Sandsmark.

Vibeke Julsrud i Miljøpartiet De Grønne støtter Sandsmarks synspunkter på at skittkasting ikke kommer fra Halden-ordføreren.

- Edquist er ordstyrer i de møtene jeg er, og deltar således ikke i debatten, sier hun.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: