NRK Meny
Normal

- Høyhastighetstog er fremtida

Det mener Ap-politiker Irene Johansen fra Moss.

Lyntog

Et bredt flertall på Stortinget går inn for lyntog i Norge.

Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

Strekningen Oslo-Halden er en av de første som kan få høyhastighetstog.

Tog med en hastighet på over 250 kilometer i timen kan bli en realitet på norsk jord.

Det hersker nemlig bred enighet om at det bør legges til rette for høyhastighetstog.

- Effektivt transportmiddel

Irene Johansen peker på at dersom man skal kunne konkurrere med fly og bil, må det gjøres noe med togsituasjonen i Norge.

- Det er et veldig effektivt transportmiddel og det er trafikkgrunnlag for det i Norge, mener Johansen, som også sitter i transportkomiteen på Stortinget.

Berører ikke nåværende planer

Hun tror ikke en innføring av høyhastighetstog i Norge går på bekostning av de nåværende planene for oppgradering av togtilbudet i Østfold.

- Jeg tror ikke vi skal frykte det. Vi vil ha dobbeltsporutbygging der jernbanen skal gå innom byene. Da må hastigheten bestemmes ut i fra det, sier Johansen.

- De utbyggingene som skal i gang nå går videre, lover hun.

- Når vi ikke har fått et godt nok beslutningsgrunnlag, må vi ”pushe” på og si at det må vi få nå. Siktemålet må være utbygging, sier hun til NRK.

Penger til utredning

- Stortingsflertallet vil at det skal bygges lyntog i Norge, konstaterer medlem av transportkomiteen på Stortinget, Hallgeir Langeland (SV).

- Jeg forventer at regjeringa allerede i budsjettet for 2010 kommer tilbake med penger til grundige utredninger til lyntoget i Norge slik at vi kan få en tidligst mulig oppstart.

Kun en motstander

Når innstillingen til Nasjonal Transportplan legges frem fredag, er det kun Fremskrittspartiet som er i mot det nye jernbanetilbudet.

- Svært lønnsomt

Opposisjonspolitiker Øyvind Halleraker (H) støtter regjeringens forslag.

- Vi går for høyhastighetstog i Norge der driften er lønnsom. Det vil si at vi ikke inkluderer investeringskostnadene i selve banelegemet og kjøreledninger i en slik lønnsomhetsbetraktning, sier han.

- Nå tyder alt på det er svært lønnsomt. Da vil det være aktuelt å starte byggingen allerede om tre-fire år, mener han.

SE VIDEO:

Video nsps_upload_2009_2_13_17_20_20_80.jpg

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Starter interkommunalt havneselskap

    I dag bestemte kommunene i Nedre Glomma-regionen å slå seg sammen til et interkommunalt havneselskap. Avtalen ble undertegnet i dag og vil starte opp etter nyttår. Både Sarpsborg og Hvaler ser store fordeler med et samarbeid med Borg havn i Fredrikstad. Sammenslåingen vil også kunne merkes for de med fritidsbåter, forteller styreleder Siri Martinsen

  • Verner skogsområder

    Regjeringen har i dag verna 49 nye skogsområde i ti fylker. To av områdene er i Østfold, begge disse i Halden. Dette gjelder Svantjern naturreservat og Vestfjella naturreservat som får utvidet verneområde. Områdene inngår i arbeidet med frivillig vern av privateid skog.