NRK Meny
Normal

- Vil ikke behandle sak om advokathonorarer

Medlem i Kontrollutvalget i Halden vil ikke behandle sak om tidligere ordfører og tidligere rådmanns pengebruk i rettssak fra i fjor.

Egil Lund Pettersen

FEIL SAKSGANG. Egil Lund Pettersen (Frp), som er fast medlem i Kontrollutvalget i Halden kommune, mener utvalget ikke kan behandle advokathonorarsaken, slik den nå er fremlagt.

Foto: Rainer Prang / NRK

Den nye rådmannen i Halden, Eivind Hansen, vil ha gransket advokatregninger etter den tidligere rådmannen og den tidligere ordføreren.

Hansen mener det foreligger uklarheter knyttet til bruk av penger i den såkalte "Stegard-saken" fra 2011, og oversendte i april i år en anmodning til Kontrollutvalget om å vurdere spørsmål NRK har sendt kommunen i sammenhengen.

- Jeg mener Kontrollutvalget ikke kan ta denne saken rådmannen har oversendt utvalget. For min del uttaler meg kun til saksgangen, og ikke selve saken, det sier Egil Lund Pettersen (Frp), som er fast medlem i Kontrollutvalget i Halden kommune.

Les også:

Halden tingrett
Foto: Rainer Prang / NRK

- Må gå via kommunestyret

Det var den 10. april i år at konstituert rådmann i Halden kommune, Eivind Hansen, oversendte sin sak til Kontrollutvalget.

Det er regninger for rundt en million kroner knyttet til en rettsak i Halden tingrett i fjor konstituert rådmann Eivind Hansen bad Kontrollutvalget se nærmere på hvordan har oppstått, og hva slags rutiner som er fulgt i saken.

Tidligere rådmann Per Egil Pedersen, Aps daværende ordfører Per Kristian Dahl, Aps daværende gruppeleder Svein Olaussen og en ekstern advokat trakk tidligere kommuneadvokat Morten Stegard i Halden for retten i 2011.

- Hvis denne saken hadde kommet fra kommunestyret til Kontrollutvalget, hadde det stilt seg annerledes. Med denne saksgangen mener jeg ikke utvalget skal ta saken, sier Lund Pettersen.

Han understreker at Kontrolutvalget jobber for kommunestyret, og rådmannen kan bruke intern revisjon, dersom han mener det er riktig.

Les også:

Konstituert rådmann i Halden, Eivind Hansen.

BLE IKKE SATT BORT PÅ GRUNN AV KOSTNADER. Konstituert rådmann Eivind Hansen sier henvendelsen til Kontrollutvalget ble gjort etter en intern vurdering av hva en ekstern gransking ville ha kostet.

Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK Østfold

- Ikke uvanlig å be Kontrollutvalget om hjelp

Konstituert rådmann Eivind Hansen sier til NRK.no at det ikke er uvanlig at administrasjonen ber Kontrollutvalget om bistand.

- Det var unaturlig for oss, at administrasjonen gransket seg selv i denne saken, sier Hansen.

NRKs spørsmål til kommuneadministrasjonen dreier seg dels om hvilke vurderinger Halden kommune har foretatt av om kommunen i det hele tatt er rett adressat for regningene, om dette ble vurdert og av hvem, før man startet med å betale regningene.

Et spørsmål er også hvem som har godkjent oppdragsbekreftelsen med advokatfirmaet, og om forvaltningsloven og kommunelovens habilitetsregler er fulgt.

Saken om at kommunen skal dekke advokathonorarene ble fremmet for formannskapet i februar i år, med innstilling på at kommunen skulle påta seg advokatutgiftene for Dahl, Olaussen, Pedersen og den eksterne advokaten, men ble trukket.

Som en følge av de spørsmål NRK har rettet til administrasjonen i sakens anledning, er saksbehandleren erklært inhabil i videre befatning med saken.

Vuderte ekstern gransking

15. mai i år hadde Kontrollutvalget i Halden kommune møte, og rådmann Eivind Hansen var tilstede og orienterte om hvorfor han har oversendt saken til utvalget.

Kontrollutvalget i Halden kommune skal i juni avgjøre hva de vil gjøre i saken.

Et av spørsmålene Kontrollutvalget er bedt om å ta stilling til, er om det er fattet politiske vedtak, som åpnet for bruk av kommunale midler til søksmålet i 2011.

Spørsmål er også reist om anbudsrunde skulle ha vært gjennomført, og om det kan være snakk om brudd på habilitetsregler, da advokattjenestene ble bestilt.

- Administrasjonen oversendte saken til Kontrollutvalget blant annet fordi vi mente saken har fått stor oppmerksomhet i media.

Et annet alternativ er å sette bort saken til ekstern gransking, men vi lot det ligge fordi det ville generere kostnader, sier Eivind Hansen til NRK.no.

Flere rettsrunder

I forbindelse med den såkalte "Stegard-saken" har Halden kommune brukt nærmere 1,3 millioner kroner til et enkelt advokatfirma i 2010 og 2011 viser timelister NRK sitter med.

Morten Stegard var kommuneadvokat i Halden frem til 2006, men ble fjernet.

Han vant frem i Arbeidsretten med at han var ulovlig oppsagt og fikk erstatning, men han fikk aldri jobben tilbake.

I 2010 var det Stegard som trakk daværende rådmann Per Egil Pedersen, Aps daværende ordfører Per Kristian Dahl, Aps daværende gruppeleder Svein Olaussen, Carl-Victor Sundling (H) og en ekstern advokat for Forliksrådet i Sarpsborg.

Stegard mente at hans motparter hadde vært direkte delaktige i å ødelegge både helsen og omdømmet hans.

Men forlik ble ikke oppnådd og partene gikk hver til sitt.

I fjor gikk Pedersen, Dahl, Olaussen og den eksterne advokaten til søksmål mot Stegard - og målet var å få Halden tingrett til å slå fast en gang for alle at Morten Stegard ikke kan fremme krav mot dem.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Branntilløp i Eidsberg

    Nødetatene rykker ut til røykutvikling fra en adresse i Kløverveien i Eidsberg. Det viste seg at det var røykutvikling fra en lysbryter. Det er nå slokket, melder politiet på Twitter.

  • Follobanen kan bli dyrere

    Bane Nor mener det er en risiko for at Follobanen kan bli dyrere, Entreprenøren Condotte ble sagt opp som følge av likviditetsproblemer. Entreprenører DN har snakket med mener at der er en åpenbar risikoen ved å overta et halvferdig prosjekt og en ny entreprenør må regne det inn i et pristilbud.

    Ski stasjon
    Foto: Bjørnar Brechan / NRK