Vurderer gransking av advokatregninger

Kontrollutvalget i Halden kommune skal i juni avgjøre hva de vil gjøre med tidligere rådmann og ordførers pengebruk i en rettssak i fjor.

Halden kommune rådhuset

TAR SAKEN I JUNI-MØTET. Noen av spørsmålene som er reist dreier seg om hvem som har godkjent at kommunen allerede har forskuttert pengene til advokatfirmaet, om anbudsrunde skulle ha vært gjennomført, og om det kan være snakk om brudd på habilitetsregler, da advokattjenestene ble bestilt.

Foto: Rainer Prang / NRK

Den nye rådmannen i Halden, Eivind Hansen, vil ha gransket advokatregninger etter den tidligere rådmannen og den tidligere ordføreren.

Hansen mener det foreligger uklarheter knyttet til saken, og oversendte i april i år en anmodning til Kontrollutvalget om å vurdere blant annet spørsmål NRK har sendt kommunen i sammenhengen.

15. mai hadde Kontrollutvalget i Halden kommune møte, og rådmann Eivind Hansen var tilstede og orienterte om hvorfor han har oversendt saken til utvalget.

Les også:

Tar opp saken i juni

Kontrollutvalget i Halden kommune skal i juni avgjøre hva de vil gjøre i saken der tidligere rådmann Per Egil Pedersen, tidligere ordfører Per Kristian Dahl (Ap), og Arbeiderpartiets tidligere gruppeleder, Svein Olaussen, samt en ekstern advokat gikk til søksmål mot en forhenværende kommuneadvokat i Halden tingrett fjor.

Et av spørsmålene Kontrollutvalget skal ta stilling til, er om det er fattet politiske vedtak, som åpnet for bruk av kommunale midler til søksmålet.

Spørsmål er også reist om anbudsrunde skulle ha vært gjennomført, og om det kan være snakk om brudd på habilitetsregler, da advokattjenestene ble bestilt.

Les også:

Morten Stegard

STEGARD-SAKEN. Halden kommune har brukt mye tid og penger på rettsaker mot tidligere kommuneadvokat Morten Stegard. Han vant frem med at han var usaklig oppsagt og fikk erstatning i 2007, deretter gikk saken en runde i Forliksrådet i Sarpsborg før det gikk en ny runde i Halden tingrett i fjor.

Foto: Rainer Prang / NRK


1,3 millioner i advokatutgifter

Det er i forbindelse med den såkalte "Stegard-saken", at Halden kommune har brukt nærmere 1,3 millioner kroner til et enkelt advokatfirma i 2010 og 2011 viser timelister NRK har mottatt fra kommunen.

Morten Stegard var kommuneadvokat i Halden frem til 2006, men ble fjernet.

Han vant frem i Arbeidsretten med at han var ulovlig oppsagt og fikk erstatning, men han fikk aldri jobben tilbake.

I 2010 var det Stegard som trakk tidligere rådmann Per Egil Pedersen, Aps daværende ordfører Per Kristian Dahl, Aps daværende gruppeleder Svein Olaussen, Carl-Victor Sundling (H) og en ekstern advokat for Forliksrådet i Sarpsborg.

Stegard mente at hans motparter hadde vært direkte delaktige i å ødelegge både helsen og omdømmet hans.

Men forlik ble ikke oppnådd og partene gikk hver til sitt.

Les også:

Halden tingrett

KOSTET 1,3 MILLIONER. En vesentlig del av advokatutgiftene er koblet opp mot forberedelsene til og gjennomføringen av saken i Halden tingrett, der Pedersen, Dahl, Olaussen og den eksterne advokaten gikk til sak mot Stegard.

Foto: Rainer Prang / NRK

Saksøkte Stegard

I fjor gikk Pedersen, Dahl, Olaussen og den eksterne advokaten til søksmål mot Stegard - og målet var å få Halden tingrett til å slå fast en gang for alle at Morten Stegard ikke kan fremme krav mot dem.

Av rettsdokumentene fremkommer det at det er de fire som privatpersoner, som trakk Stegard for tingretten.

Saken i Halden tingrett endte med at den tidligere kommuneadvokaten og de fire motpartene inngikk rettsforlik.

Rettsforliket har virkning som en rettskraftig dom, og innebærer at Stegard trakk tilbake sine uttalelser om at de fire hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger, og at han har vært skadelidende.

Hver av partene trakk også sine søksmål og frafalt krav fremsatt i tvistesakene.

Kommunen forskutterte

I alt er det snakk om advokatutgifter til ett og samme firma på rundt 1,3 millioner kroner forbundet med saken i forliksrådet i Sarpsborg i 2010 og saken i Halden tingrett i 2011.

Dette er penger kommunen allerede har betalt ut. Hovedtyngden av utgiftene er knyttet til saken i Halden tingrett i fjor.

Saken om hvordan kommunen skulle dekke advokathonorarene var lagt fram for formannskapet den 16. februar i år, men ble trukket, da en av de navngitte politikerne i saksdokumentet ikke var fornøyd med måten saken var presentert på.

Av saksdokumentene stod å lese at administrasjonen i Halden kommune hadde lagt opp til at kommunen skulle dekke alle utgifter for involverte toppolitikere og rådmannen i forbindelse med rettstvister mot tidligere kommuneadvokat, Morten Stegard.

Eivind Hansen tiltrådte som konstituert rådmann den 1. mars i år, og har ikke hatt befatning med "Stegard-saken" tidligere.

- Det som gjør det komplekst for meg er måten innkjøpet av juristtjenesten ble satt i bestilling på, sa Hansen ti NRK i april i år, da han hadde oversendt dokumentene til Kontrollutvalget.