NRK Meny
Normal

Vil ha gransket advokatregninger

Konstituert rådmann i Halden sender advokatregninger etter forrige rådmann og forrige ordfører til Kontrollutvalget.

Halden kommune rådhuset

ADVOKATREGNING TIL KONTROLLUTVALGET. Administrasjonen i Halden kommune la i februar i år opp til at kommunen skulle dekke alle utgifter for involverte toppolitikere og rådmannen i forbindelse med rettstvister mot tidligere kommuneadvokat, Morten Stegard.

Foto: Rainer Prang / NRK

Den nye rådmannen i Halden vil ha gransket advokatregninger etter den tidligere rådmannen og den tidligere ordføreren.

Det er regninger for rundt en million kroner knyttet til en rettsak i Halden i fjor konstituert rådmann Eivind Hansen nå ber Kontrollutvalget se nærmere på hvordan har oppstått, og hva slags rutiner som er fulgt i saken.

- Jeg opplever at det er uklarheter knyttet til dette, og mener at vi alle er best tjent med at eventuelle uklarheter blir belyst i Kontrollutvalget, sier Eivind Hansen til NRK.no.

Les også:

Morten Stegard

KOSTET 1,3 MILLIONER. Rettssakene mellom Morten Stegard (bildet) og Halden kommune har kostet kommunen nærmere 1,3 millioner kroner viser timelister NRK.no har mottatt fra kommunen.

Foto: Rainer Prang / NRK

1,3 millioner i advokatutgifter

Det er i forbindelse med den såkalte "Stegard-saken", at Halden kommune har brukt nærmere 1,3 millioner kroner til et enkelt advokatfirma i 2010 og 2011 viser timelister NRK har mottatt fra kommunen.

Morten Stegard var kommuneadvokat i Halden frem til 2006, men ble fjernet.

Han vant frem i arbeidsretten med at han var ulovlig oppsagt, fikk erstatning - men han fikk aldri jobben tilbake.

I 2010 var det Stegard som trakk tidligere rådmann Per Egil Pedersen, Aps daværende ordfører Per Kristian Dahl, Aps daværende gruppeleder Svein Olaussen, Carl-Victor Sundling (H) og en ekstern advokat for Forliksrådet i Sarpsborg.

Stegard ment at hans motparter hadde vært direkte delaktige i å ødelegge både helsen og omdømmet hans.

Men forlik ble ikke oppnådd og partene gikk hver til sitt.

Les også:

Halden tingrett

GIKK TIL SØKSMÅL I 2011. Tidligere rådmann Per Egil Pedersen, Aps daværende ordfører PerKristian Dahl, Aps daværende gruppeleder Svein Olaussen og en ekstern advokat trakk Stegard for retten i 2011.

Foto: Rainer Prang / NRK

Saksøkte Stegard

I fjor gikk Pedersen, Dahl, Olaussen og den eksterne advokaten til søksmål mot Stegard - og målet var å få Halden tingrett til å slå fast en gang for alle at Morten Stegard ikke kan fremme krav mot dem.

Av rettsdokumentene fremkommer det at det er de fire som privatpersoner, som trakk Stegard for tingretten.

Saken i Halden tingrett endte med at den tidligere kommuneadvokaten og de fire motpartene inngikk rettsforlik.

Rettsforliket har virkning som en rettskraftig dom, og innebærer at Stegard trakk tilbake sine uttalelser om at de fire hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger og at han har vært skadelidende.

Hver av partene trakk også sine søksmål og frafalt krav fremsatt i tvistesakene.

Advokathonorarene allerede betalt

I alt er det snakk om advokatutgifter til ett og samme firma på rundt 1,3 millioner kroner forbundet med saken i forliksrådet i Sarpsborg i 2010 og saken i Halden tingrett i 2011.

Dette er penger kommunen allerede har betalt.

Saken om hvordan kommunen skulle dekke advokathonorarene var lagt fram for formannskapet den 16. februar i år, men ble trukket, da en av de navngitte politikerne i saksdokumentet ikke var fornøyd med måten saken var presentert på.

Av saksdokumentene stod å lese at administrasjonen i Halden kommune hadde lagt opp til at kommunen skulle dekke alle utgifter for involverte toppolitikere og rådmannen i forbindelse med rettstvister mot tidligere kommuneadvokat, Morten Stegard.

Eivind Hansen tiltrådte som konstituert rådmann den 1. mars i år, og har ikke hatt befatning med "Stegard-saken" tidligere.

- Det som gjør det komplekst for meg er måten innkjøpet av juristtjenesten ble satt i bestilling på.

Når det er sagt, er jeg positiv til at kommunen skal yte bistand for sine ansatte og tillitsmenn, i situasjoner der de blir stevnet som følge av sitt virke for Halden kommune, sier Hansen til NRK.no.

Tingrettssaken kostet mest

Etter at saken ble presentert for formannskapet i februar i år har NRK brukt flere uker på å få fravriste Halden kommune timelister fra advokaten.

Det har vært vanskelig å få konkrete svar fra kommunen på flere av spørsmålene, som er knyttet til advokathonorarene og fremgangsmåten i saken.

Flere spørsmål NRK har stilt er fortsatt ubesvart.

Av saksfremstilingen til formannskapet den 16. februar i år heter det blant annet:

" Et siste tema som det også har vært stilt spørsmål om er hvorfor det i denne saken ble reist motsøksmål fra kommunesiden, og om dette har økt prosessutgiftene unødvendig.

Det var for mye forlangt at kommunesidens involverte skulle ha et slikt ”Damokles-sverd” som forliksklagene utgjorde med tunge anklager om spesifiserte ulovligheter hengende over seg."

I saksdokumentet heter det også:

"Stegard fikk løpende flere oppfordringer til å trekke saken, men gjorde det ikke. Motsøksmålstematikken har bare utgjort en liten ekstra del av saken rent prosessøkonomisk.

Den alt overveiende hovedtematikken er, som det også fremgår av tingrettens behandling, et forsvar mot de påstander som ble fremsatt i forliksklagene.

Ved gjennomgang av samtlige timelister for 2010 og 2011 knyttet til Stegard-saken, har NRK kunnet slå fast at hovedtyngden av regningene har havnet i 2011.

En vesentlig del av advokatutgiftene er koblet opp mot forberedelsene til og gjennomføringen av saken i Halden tingrett, der Pedersen, Dahl, Olaussen og den eksterne advokaten gikk til sak mot Stegard.

Eivind Hansen

KOMPLEKS SAK. - Det som gjør det komplekst for meg er måten innkjøpet av juristtjenesten ble satt i bestilling på. Jeg opplever at det er uklarheter knyttet til dette, og mener at vi alle er best tjent med at eventuelle uklarheter blir belyst i kontrollutvalget, sier Eivind Hansen.

Foto: Privat

- Kontrollutvalget har god kapasitet

NRK har også bedt om å få utlevert blant annet oppdragsbekreftelsene knyttet til "Stegard-saken".

I slike oppdragsbekreftelser står å lese hvilke rammer som er lagt for oppdraget. Av timelisteen fra advokatfirmaet fremgår at det er skrevet to slike bekreftelser, men kommunen har så langt holdt disse tilbake.

- Jeg kan bare beklage det. Vi har hatt stort fokus på å avklare en del av de sakene, som her versert i media, og her har det glippet for oss, sier Eivind Hansen.

Noen av spørsmålene som nå reises er hvem som har godkjent at kommunen allerede har forskuttert pengene til advokatfirmaet, om anbudsrunde skulle ha vært gjennomført, og om det kan være snakk om brudd på habilitetsregler, da advokattjenestene ble bestilt.

Et annet viktig spørsmål er om det overhodet er hjemlet i noe politisk vedtak, at de fire hadde anledning til å trekke Stegard for retten i 2011, og bruke kommunekassa til å dekke advokatutgiftene.

- Kontrollutvalget har god utredningskapasitet, og kan få satt lys på saken på en god måte, sier konstituert rådmann i Halden til NRK.no.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Evakuerte får flytte hjem

    Laster Twitter-innhold
  • Forsinkelser på Østfoldbanen

    NSB melder om flere forsinkelser på Østfoldbanen onsdag morgen. Dette gjelder særlig på strekningen Skøyen-Moss og Skøyen-Rakkestad.