NRK Meny
Normal

- Elever kan miste et semester

Høgskolen i Østfold frykter at så mange som 1.800 på skolen kan bli smittet av svineinfluensa.

Ill.foto

Høgskolen i Østfold har planen klar dersom det bryter ut svineinfluensa på skolen.

Foto: Bård Halvorsen/Høgskolen i Østfold

Dersom prognosene om at 40 prosent av befolkningen vil bli rammet svineinfluensa, vil det utgjøre 1.800 av de 4.500 på skolen i Halden.

Skolen har per i dag rundt 500 ansatte og 4.000 elever.

Det er til nå registrert sju personer i Østfold med bekreftet svineinfluensa. På landsbasis er tallet nå 294.

Møter erstattes av epost og telefon

Det kommer frem av pandemiplanen for skolen.

HiØ har kommet frem til at følgende tiltak skal iverksettes ved et eventuelt utbrudd:

  • Reduksjon av omfanget av fysisk kontakt.
  • Stenge gymnastikksal, stenge utleievirksomhet, og stenge kantine.
  • Legge til rette for at flere kan jobbe hjemmefra når det er registrert ett eller flere tilfeller i nærmiljøet. Møter erstattes med telefonsamtaler, e-post og videokonferanser.
  • Bruke studenter ved fravær av ansatte der det er mulig

– Om en slik situasjon varer ut over 3-4 uker vil konsekvensen være at studiene for svært mange blir forsinket i minst ett semester, heter det i planen.

Følgende retningslinjer gjelder

1) Høyt hygienenivå, både når det gjelder rengjøring og håndhygiene.

2) God hoste- og nysekultur.

3) Reduksjon av omfanget av fysisk kontakt. Stenge gymnastikksal, stenge utleievirksomhet, og stenge kantine.

Legge til rette for at flere kan jobbe hjemmefra når det er registrert ett eller flere tilfeller i nærmiljøet.

Møter erstattes med telefonsamtaler, e-post og videokonferanser.

4) Ansatte som føler seg influensasyke skal holde seg hjemme.

5) Lage klare rutinebeskrivelser for personer som dekker de kritiske funksjonene ved HiØ. Dette for å sikre at kritiske arbeidsoppgaver blir utført, selv under en pandemi.

6) Flerfaglighet og overlappende kompetanse (redundant kompetanse) benyttes så langt det lar seg gjøre.

7) Etablere manualer, prosedyrer og rutiner og holde dem oppdatert for at andre raskt kan sette seg inn i nye arbeidsoppgaver, der dette ikke er gjort.

8) Omfordele arbeidsoppgaver så langt det lar seg gjøre, også mellom avdelinger og administrasjonen sentralt.

9) Bruke studenter ved fravær av ansatte der det er mulig

10) Legge til rette for fjernarbeid og hjemmekontor.

11) Fraværet kan reduseres ved at man:
- Planlegger for hjemmearbeid
- Gjør arbeidstiden mer fleksibel
- Åpner for muligheten til å ta med friske barn på arbeid

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: