NRK Meny
Normal

- Bør dempe utbyggingsiveren

Område i Halden skal bebygges for millioner, men husene kan havne i den nye InterCity-traseen.

Tomteområder i Halden

HVOR LANDER TRASEEN? Det er byggeforbud 30 meter ut på hver side av jernbanetraseen. Eksakt hvor det nye IC-sporet vil ligge er ikke endelig avklart. Dagens jernbanespor nede til venstre i bildet.

Foto: Rainer Prang / NRK

På områdene Tyska og Hollenderen i Halden er det planer om å bygge flere hundre nye boliger i prosjektet som kalles Fredrikshald brygge.

Hvis den politiske behandlingen av reguleringsplanen er klar før sommeren, kan det bli bygging allerede fra i høst.

Les også:

- Bør avvente spor

Olav Moe

BØR VENTE MED UTBYGGING. - Det er fremdeles uklart eksakt hvor dobbeltsporet kommer, og denne usikkerheten kan vedvare enda noen år, er jeg redd. Jeg tar ikke sjansen på å tippe, men vil understreke at det er svært viktig at dette planarbeidet påbegynnes så snart som mulig, sier Olav Moe.

Foto: Heidi Gomnæs/NRK

Det er imidlertid langt i fra sikkert, at dagens enkeltsporede Østfoldbane blir liggende som i dag, når InterCity-korridoren skal stå klar i 2030.

At Halden kommune ønsker fortgang i reguleringen, før Jernbaneverket endelig har sagt sitt, mener lederen av Østfold fylkeskommunes utvalg for samferdsel, Olav Moe, kan være uheldig.

Det blir selvsagt ekstra utfordrende om det viser seg at sporet kommer der disse boligene skal bygges – eller har blitt bygd. Så svaret er ja, det hadde kanskje vært klokt å avvente dette og benytte dette prosjektet til å påskynde Jernbaneverkets planer for dobbeltsporet, sier Moe til NRK.

Les også:

Stoler på Jernbaneverket

Persontog

STARTER FORSTUDIER. Jernbaneverket skal i disse dager anskaffe rådgiver, som skal bistå i den videre planleggingen og første oppgave blir ifølge kommunikasjonssjef i Jernbaneverket, Ingunn Monstad, en traseoptimalisering, som skal legges til grunn for videre planlegging etter plan- og bygningsloven.

Foto: Rainer Prang / NRK

Når det gjelder sporplasseringen, føler ordfører i Halden, Thor Edquist, seg trygg på at dagens trase` for Østfoldbanen vil bli benyttet.

– Det har vært flere møter med Jernbaneverket underveis. 30 meter sone fra eksisterende spor har ligget fast fra Jernbaneverkets side, sier Edquist til NRK.

Reguleringsplanen for Tyska blir snart lagt ut på høring, og ordføreren regner med at Jernbaneverket vil komme med eventuelle innsigelser i høringsperioden.

Les også:

Eksakt trase ikke fastlagt

Jernbaneverket har tidligere utarbeidet en Konseptvalgutreding (KVU) for InterCity-utbyggingen som ble behandlet i forbindelse med Nasjonal Transportplan (2012).

Ingunn Monstad

SATSER PÅ AVKLARING I ÅR. -Jernbaneverket og Trafikverket i Sverige har igangsatt et felles utredningsarbeid som ser på gods på bane mellom landene. Dette arbeidet skal ferdigstilles i løpet av 2015. Grunnlag for trase for IC vil også ferdigstilles i løpet av 2015, sier Jernbaneverkets kommunikasjonssjef Ingunn Monstad.

Foto: Dyrebeskyttelsen

– Planen var også gjenstand for politisk behandling i Halden kommune. Denne planen ligger til grunn for Jernbaneverkets IC-satsing, sier Ingunn Monstad - kommunikasjonssjef i Jernbaneverket til NRK.

Ville det være klokt av Halden kommune å avvente Jernbaneverkets vedtak om dobbeltsporets innvirkning for Tyska- og Hollenderen-områdene, før man gir endelig grønt lys til utbyggerne om å sette i gang?

– Dette vil vi komme tilbake til i høringsmerknaden, sier hun.

På forespørsel om et dobbeltspor til Halden blir liggende likt som i dag, svarer Monstad

– Vi tar utgangspunkt i samme korridor som i dag, eksakt trase er det for tidlig å uttale seg om. Dette vil vi jobbe med i 2015, sier hun.

Ny bydel ved Tista i Halden

VIL BYGGE NY BYDEL VED FJORDEN. Halden kommune kjøpte områdene for 55 millioner kroner og det hel-kommunalt eide Halden Byutvikling AS overtok Tyska og Hollenderen, som de i april 2013 solgte for 100 millioner kroner til Norske Helsehus AS.

Foto: Halden Byutvikling AS

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Gjør plass til flere

    Sarpsborg 08 gjør plass til 484 ekstra publikummere under neste ukes play off-kamp før Europa League førstkommende torsdag. Det skriver Sarpsborg Arbeiderblad. Det er bortetribunen som blir tatt i bruk, da de ikke venter storinnrykk fra Israel.
    VIDEO: Mann av huse for å få billetter

    Lang kø for å sikre seg billetter til neste kamp.
  • Grovt hærverk i Moss

    Omtrent tretti lyssøyler har blitt veltet og ødelagt langs bryggepromenaden i Moss i natt. Det skriver Moss Avis. Politiet har gjort undersøkelser og det er oppretta sak, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen til avisa, som også skriver at Hafslund er varsla slik at man kan få tatt strømmen på søylene.