Jerbaneplanene gjennom Halden: - Frykter pengesluk og rettssaker

Jernbaneplanene for strekningen Halden-Gøteborg får tomtedebatt til å blusse opp i Halden.

Tomteområder i Halden

TRE SPOR OVER PLANLAGT BOLIGOMRÅDE. I følge Halden-ordføreren kan det komme tre jernbanespor over området Tyska, der det planlegges boliger.

Foto: Rainer Prang / NRK

Tirsdag morgen ble det kjent at Norge og Sverige går sammen for å planlegge en ny jernbanestrekning mellom Halden og Göteborg.

Halden-ordfører Thor Edquist (H) håper godstrafikk kan gå over Svinesund, men har fått beskjed av Jernbaneverket om at godstrafikken inn og ut av Norge på jernbane vil følge det gamle sporet over Kornsjø via sentrum av byen.

Dermed kan det bli tre spor inn i området Tyska nær nåværende Halden stasjon, når dobbelsporet mellom Oslo og Halden etterhvert også står ferdig.

– På områdene Tyska og Hollenderen er det planer om å bygge rundt 350 boliger. Når vi ikke vet mer enn det vi gjør akkurat nå, om hvilke spor som kan komme til å gå inn på Tyska og hvor de skal ligge, mener jeg prosjekteringen av boliger på områdene må stanses, sier Vibeke Julsrud i Miljøpartiet De Grønne til NRK.no.

Les også:

Ny bydel ved Tista i Halden

BOLIGER. På Tyska (bildet) og det tilstøtende området Hollenderen kan det bli bygget rundt 350 boligenheter i en ny bydel.

Foto: Halden Byutvikling AS

- Frykter pengesluk og rettsaker

Ordfører Edquist sier til NRK at forholdene rundt jernbanesamarbeid med Sverige ikke innvirker på de planene som foreligger om å etablere boliger på Tyska.

– Den traseen som er valgt er dagens linje med en buffer på 30 meter til hver side gjennom området. Det er hensyntatt i byggeplanene med god margin, sier han.

Vibeke Julsrud mener imidlertid det blir helt feil at kommunen nå skal bekoste sanering, prosjektering og senere byggesaksbehandling for området Tyska, der det er antydet at man allerede neste høst kan være ferdig med saksbehandlingen.

For det første har Halden kommune tatt på seg å sanere disse kraftig forurensede områdene. Her snakker vi om enormt mange millioner. I tillegg skal prosjektering og byggesaksbehandling gennomføres på kommunens regning, sier hun.

Vibeke Julsrud

MÅ BESINNE SEG. Vibeke Julsrud (MDG) mener kommunen kaster penger ut av vinduet, dersom man sanerer områder, tilrettelegger og saksbehandler et prosjekt det aldri blir noe av, eller som kan måtte rives.

Foto: Privat

Hennes frykt er at lutfattige Halden kommune får store kostnader og at det hele er helt bortkastet, dersom man legger jernbanespor et annet sted enn nå litt lenger ut i fremtiden.

– Kan hende må hus som er bygget rives. Hva det kan koste kommunen eller andre involverte hvis eiere av boliger skal ha erstatning eller saksøker kommunen, er det ingen som vet noe om, sier Julsrud.

Thor Edquist mener planene for Tyska er sikre nok, men han vil ikke garantere at jernbanesporene blir liggende slik det er sagt til nå.

– Verken jeg eller noen andre kan garantere hva som vil skje mange år inn i fremtiden. Men vi må kunne regne med at planer blir fulgt, ellers kan man faktisk ikke gjøre noen ting noe sted, sier Edquist.

Les også:

Viktig med dobbeltspor til sentrum

Tog

SPOR TIL HALDEN. Dobbeltsporet til Halden kan stå ferdig i år 2030.

Foto: Rainer Prang / NRK

Moss har planer for å flytte stasjonen et par hundre meter, men i Halden blir nok stasjonen liggende der den er, for det er ingen alternativer, tror Halden-ordføreren.

– Det er meget viktig for Halden å ha toglinje og stasjon i sentrum. Men jeg vil lobbe for en løsning hvor gods ikke går gjennom Halden sentrum, sier Thor Edquist til NRK.

Han sier at et fremtidig dobbeltspor sannsynligvis skal gå fra området Tyska på nordsiden av elva Tista som deler sentrum i to, og inn i tunnel under Rødsparken.

– Blir det gods gjennom Halden blir det tre parallelle spor fra Tyska og inn til stasjonen, sier Edquist.