Pendel langt tog
Foto: Per Øyvind Fange / NRK

Pendling på særklasse

Politikerne som jobber med å modernisere Norge nyter godt av en 63 år gammel pendlerordning som gjelder bare for dem selv.

Eirik Milde (H) står i vandrehallen på Stortinget.

Hjem til Halden er det 120 kilometer. Det er 119 kilometer lenger enn til leiligheten han disponerer.

– Noen ganger hadde det gått helt greit å dagpendle hit fra Halden, andre ganger hadde det vært ekstremt vanskelig, sier han.

Eirik Milde i vandrehallen

UKEPENDLER: Eirik Milde bor rundt 120 kilometer fra Stortinget. Han synes det som oftest er for langt til å dagpendle.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Milde nyter godt av en ordning fra 1954. Da bestemte Stortinget at representanter som bor mer enn 40 kilometer fra Løvebakken skal få stortingsleilighet. Stortinget eier derfor 147 leiligheter sentralt i hovedstaden.

Og mens den ene ordningen etter den andre er diskutert og endret siden den gang, har grensen som gjør majoriteten av stortingspolitikerne til ukependlere stått bom fast.

Milde, som ble født fire år etter at grensa ble satt, ser at det kan virke rart.

– Også flyene går raskere nå enn den gang. Så å reise til Bergen, Trondheim eller Tromsø er noe helt annet. Derfor må vi være åpne for å diskutere ordningene, sier Milde.

Men selv om Milde er åpen for å diskutere ordningen, så pågår det ingen slik debatt. Da blir spørsmålet hvorfor ikke moderniseringsvillige politikere har justert en ordning som bare de selv nyter godt av?

Halden stasjon (120 km fra Stortinget), tirsdag kl. 06.59:

  • To togsett er koblet sammen til ett veldig langt. Nå er det klart for avgang til Oslo. 488 av de drøyt 30.000 innbyggerne i Halden jobber ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) i hovedstaden. Noen av dem sitter på dette toget. Foran seg har de en time og 51 minutter med stille duving gjennom paddeflatt jordbrukslandskap.

Alle landets kommuner har registrert minst én innbygger som jobber i hovedstaden. 113 kommuner har mer enn 100 personer som jobber i Oslo, mens 35 kommuner har over tusen.

Tallet har økt, og nå er det 168.000 nordmenn som er registrert med jobber i Oslo uten å bo der. Hvor mange av disse som faktisk pendler, er det ingen som vet eksakt.

Likevel er det liten tvil om at det har blitt vanlig for svært mange nordmenn å pendle langt til jobben.

Sarpsborg stasjon (92 km fra Stortinget), tirsdag kl. 07.21:

  • Toget fyller hele perrongen. Noen av byens 1103 Oslo-arbeidende innbyggere går på. Nesten ingen preker. Noen tar frem den bærbare PC-en og setter seg til å jobbe, enda flere surfer på mobilen. Dette toget har internett, men mangler strømuttak.
Pendling gjennom Østfold

JOBB: Pendletogene har tilgang til internett. Det gjør at mange jobber.

Foto: Per Øyvind Fange / NRK

Det var fra disse traktene arbeiderklassekjempen Oscar Torp kom. Han var statsminister i 1954 da Stortinget vedtok at 40 kilometer skulle være den magiske grensen. Alle politikerne som bodde utenfor denne sirkelen ville få leilighet dekket av Stortinget.

Oscar Torp på statsministerkontoret 1953

DEN GANG DA: Oscar Torp var statsminister i Norge første del av 50-tallet.

Foto: Scanpix / NTB scanpix

Den gang brukte Østfoldbanen 1 time og 53 minutter på strekningen Halden–Oslo på de raskeste avgangene. Det er marginalt mer enn toget bruker i dag. Men variasjonen var stor, og de fleste avgangene tok betydelig lengre tid.

Et blikk på rutetabellen fra 1954 viser at tilbudet ikke var laget for dagpendling til Oslo. For eksempel brukte ettermiddagstoget ut fra Oslo tre timer og 55 minutter til Halden.

Østfoldbanen rutetabell 1954

IKKE FOR PENDLERE: Mange kjørte tog også på 50-tallet. Men rutetilbudet var ikke skreddersydd for pendling over store avstander.

Foto: Per Øyvind Fange / NRK

Og selv om Google i dag beregner at kjøreturen mellom Oslo og Halden er seks kilometer kortere enn det NAFs veibok fra 1955 oppga, er kjøretiden med bil redusert betydelig mer.

I dag tar det en time og 20 minutter. Den gang tok det mer enn to timer.

Fredrikstad stasjon (94 km fra Stortinget), tirsdag kl. 07.36:

  • Toget fylles av pendlere. Diskret fordeles noen av de 2127 Oslo-registrerte arbeidstakerne i denne kommunen seg slik at det nå sitter en person på praktisk talt alle dobbeltsetene i toget.
Pendling

KØ: Med 1 time og 10 minutters togtur til Oslo, er det innenfor pendleravstand for mange.

Foto: Per Øyvind Fange / NRK

– Jeg er en av dem som liker å komme hjem og sove i egen seng, sier togpendler Line Henriette Hjemdal (KrF).

Line Henriette Hjemdal

DAGPENDLER: Line Henriette Hjemdal har månedskort på toget for å kunne reise hjem til Fredrikstad hver dag.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Hun bor så langt fra Stortinget at hun godt kunne overnattet Oslo-leiligheten, men velger å dra hjem til Fredrikstad hver dag. Hun tror hun gjør en bedre jobb ved å reise hjem fordi hun da lever et mer ordinært liv og treffer familien oftere. Likevel er hun klar over at de fleste på Stortinget vurderer det annerledes.

– Mine 168 kolleger er hjemme i sitt valgdistrikt så raskt de kan, for det er der de trives. Men så har vi en jobb å gjøre her på Stortinget, sier hun som forklaring på hvorfor de fleste er ukependlere.

I sine snart tolv år på Stortinget har Hjemdal diskutert flere av stortingspolitikernes ordninger.

– Men jeg har ikke vært borte i noen diskusjon om denne grensa, sier hun.

Råde stasjon (76 km fra Stortinget), tirsdag kl. 07.46:

  • Østfoldbanen er ferdig med sin omvei via Fredrikstad, og herfra går tog raskere enn bil til Oslo, i alle fall nå i rushtiden. Derfor er det ikke bare kommunens 302 Oslo-arbeidere som kjører tog herfra, men også mange pendlere fra lenger sør i fylket. Parkeringsplassen er stor og nesten full.

– Det må være lov å spørre hvorfor stortingspolitikerne får dette godet, sier Hans Jørgen Korperud.

Hans Jørgen Korperud

TAPTE: Hans Jørgen Korperud gikk rettens vei for å bli anerkjent som ukependler i 2003. Han tapte, blant annet med begrunnelsen at 65 kilometer ikke var lang nok avstand.

Foto: Privat

Han er opprinnelig fra Indre Østfold der reisetiden til Oslo er omtrent som her i Råde.

I 2003 var han i slutten av 20-åra, og bodde dels hjemme i Askim, dels på en hybel i Oslo. Han mente selv han var ukependler, men det var ikke Skatteetaten enig i.

Saken endte i retten, og Korperud tapte.

En sentral del av begrunnelsen var at de 65 kilometerne mellom Askim og Oslo ikke var langt nok. Heggen og Frøland tingrett la til grunn at tog- og bussforbindelsen var både god og pålitelig, og at det var mulig å gjøre unna strekningen på en drøy time enten han brukte kollektivtrafikk eller bil.

«Selv om dette ikke er ubetydelig tid, mener retten dette likevel er for lite til at det kan regnes som mer enn en dagpendleravstand», heter det i dommen.

Avgjørelser som dette legges til grunn for hvem som får pendlerfradrag. Korperud har for lengst kjøpt seg leilighet og slått seg ned i Oslo, og tenker sjelden på saken han tapte for snart 14 år siden.

Han synes likevel det er paradoksalt at avstanden som var for kort til at han fikk definere seg som ukependler i 2003, fortsatt er mer enn nok til at stortingspolitikerne kan gjøre det samme.

NAF-boka fra 1955, avstandsberegning

AVSTAND: NAF-boka fra 1955 viser avstander mellom en rekke steder i Norge.

Foto: Per Øyvind Fange / NRK

Argumentet om at politikerne jobber lange dager og innimellom sene kvelder, har han liten forståelse for.

– Jeg jobbet masse kveld i Oslo på den tiden. Så det er ikke bare stortingspolitikerne som har ubekvem arbeidstid, sier Korperud.

Rygge stasjon (69 km fra Stortinget), tirsdag kl. 07.56:

  • 100 flere beboere i Rygge jobber i Oslo nå enn for fem år siden. 831 av de drøyt 15.000 innbyggerne i kommunen jobber ifølge SSB nå i Oslo. Nå kommer en del av dem på toget.

Det mangler ikke på reformvilje hos flertallet av politikerne på Stortinget.

På få år har det resultert i blant annet kommunereform og politireform.

– Den gamle strukturen er fra da man kjørte hest og kjerre, sa en politileder som jobbet med å overbevise både politikollegene og befolkningen om at det var nødvendig å legge ned lensmannskontor.

Det endte med at 126 tjenestesteder tidligere i år ble besluttet nedlagt. Det er i tråd med bestillingen fra Stortinget.

Sist gang det ble gjort en større revisjon av kommunegrensene var på 60-tallet. Nå skal Norge endres på nytt.

Derfor både lokkes og presses kommuner til å slå seg sammen med naboene. Når Stortinget begrunner hvorfor det er nødvendig, trekkes blant annet økt pendling frem.

«Parallelt med sentraliseringen har det vært en omfattende utbygging av transportinfrastrukturen over hele landet med nye veisamband og høyere standard. Det har gitt folk og foretak større rekkevidde», heter det i en stortingsinnstilling om kommunereformen.

Stortinget

REISENS MÅL: De aller fleste politikerne på Stortinget er valgt inn fra distrikter langt unna Oslo. Derfor er behovet for pendlerboliger stort.

Foto: Per Øyvind Fange / NRK

Moss stasjon (63 km fra Stortinget), tirsdag kl. 08.08:

  • Mannen som setter seg i setet ved siden av har NSB-appen som den første på mobilen. Før SMS og Facebook. Herfra starter lokaltogene til Oslo, og dette er det tolvte toget som kjører i retning hovedstaden denne morgenen. 2221 av byens innbyggere jobber i Oslo. Det plasserer den på 20.-plass på listen over hvilke kommuner som sender flest arbeidende dit.

– Jeg har faktisk hatt ærlig arbeid, sier en leende Ulf Leirstein med trykk på «faktisk».

Ulf Leirstein i studio

UKEPENDLER: Ulf Leirstein (Frp) mener 40-kilometersgrensa han selv nyter godt av er fornuftig.

Foto: Pétur Nielsson / NRK

Frp-politikeren dagpendlet i syv år fra hjembyen Moss til et datafirma i Oslo.

Men det begynner å bli en stund siden. Nå har han sittet på Stortinget i snart tolv år.

– Vi har en veldig spesiell jobb med mye kveldsmøter. Da er det en grei måte å gjøre det på. Og uansett hvor man setter grensa for hvem som har krav på leilighet, så vil noen føle at det blir feil, sier han.

Stortingsjobben har gjort ham til ukependler. Ofte er han hjemmefra søndag til torsdag.

Jeg er for den grensa vi har nå, sier Leirstein.

Ski stasjon (35 km fra Stortinget), tirsdag kl. 08.29:

  • I 130 km/t suser toget forbi den usynlige 40-kilometersgrensa. Like etter stopper toget på Ski stasjon. Her fylles de siste plassene på toget opp. I kommunen på størrelse med Moss og Halden, er det 5897 som er registrert som arbeidende i Oslo. Det gjør den til den sjette største pendlerkommunen rundt Oslo.

– Det har overrasket meg at denne jobben har gjort meg til ukependler. Det er jo relativt kort hjem til Ørje, sier Stein Erik Lauvås (Ap).

Han passerer Ski på ruta mellom hjemstedet seks mil østover og Stortinget tre mil nordover.

Rutebok for Norge 1954

ENKLERE: En av landets tykkeste bøker var den med alle rutetabellene samlet. I dag holder en mobiltelefon i massevis.

Foto: Per Øyvind Fange / NRK

Den veien pendlet han daglig før han ble fulltidspolitiker.

Lauvås mener det ville vært mulig å dagpendle også til Stortinget, men at det periodevis ville vært krevende. Kanskje kunne han ikke sagt så ofte ja til forespørsler han fikk.

Lauvås

OVERRASKET: Stein Erik Lauvås (Ap) tror han måtte jobbet annerledes om han skulle pendlet hjem til Ørje hver dag.

Foto: Christian Nygaard-Monsen

Lauvås er likevel opptatt av at stortingspolitikerne ikke skal ha ordninger som er uforholdsmessig gode. Derfor tar han gjerne debatten om så mange av politikerne bør ha tilgang til leilighet.

– Jeg er åpen for at vi skal diskutere alle ordningene Stortinget har. Det må være åpenhet rundt dette. Vi skal ha et våkent øye på hvilke ordninger vi har og hva som er fornuftig, sier han.

Oslo S (700 m. fra Stortinget), tirsdag kl. 08.51:

  • På et øyeblikk strømmer hundrevis av passasjerer ut av toget. De aller fleste har reist betydelig lenger enn 40 kilometer. Nesten ingen har bagasje som tyder på at de skal overnatte i hovedstaden eller reise videre på ferie. Denne avgangen var skreddersydd for pendlere.

Pendling Oslo S

FOLKSOMT: Siste stopp er Oslo S.

Foto: Per Øyvind Fange / NRK