Wisløff anbefaler sykehus på Brakerøya

I dag la administrerende direktør i Vestre Viken, Nils Fredrik Wisløff, frem sitt forslag til hvor sykehuset skal ligge. Han går for et nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Prislapp 8,8 milliarder kroner.

Brakerøya

Vurderingen stod mellom nåværende plassering eller Brakerøya (bildet). Sistnevnte blir den administrerende direktørens innstilling til styret i Vestre Viken.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

Nils Fredrik Wisløff

Nils Fredrik Wisløff la i dag frem sin anbefaling av sykehusplassering.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

I vurderingen har Wisløff lagt særlig vekt på tre forhold, skriver Vestre Viken i en pressemelding.

  1. På Bragernes er det knyttet usikkerhet til grunnforhold og mulighet for oppfyllelse av lovkrav iht. TEK10 vedr. jordskjelvsikring. Videre er det usikkerheter rundt fundamentering og sikring av dagens høyblokk, inngrep i bærende konstruksjoner over terreng, branntekniske vurderinger og fundamentering og kjellerkonstruksjoner for ny somatikk, som vil kreve ytterligere utredning.
  2. Byggeprosessen på Bragernes medfører en betydelig merbelastning for pasienter, pårørende og medarbeidere.
  3. Brakerøya fremstår som et mer moderne sykehusbygg, lokalisert med attraktiv beliggenhet med gode kollektive løsninger for hele Vestre Vikens opptaksområde.
Sykehustomt Brakerøya

Her kan det nye sykehuset bli liggende.

Foto: Idar Krogstad / NRK

Koster 8,8 milliarder

Et nytt sykehus på Brakerøya vil ifølge beregninger koste 8,8 milliarder kroner. Det er 800 millioner mer enn opprusting av nåværende eiendom.

Fremtidsplanen er også revidert. Sluttføring i 2022 er ifølge Vestre Viken ikke lenger mulig. Nå planlegges det at det nye sykehuset skal tas i bruk fra våren 2024.

– Den gjennomførte tilleggsutredningen vi ønsket å få på plass etter at Bragernesalternativet ble anbefalt av prosjektledelsen, har vist seg å være et helt nødvendig supplement til valg av konsept, sier administrerende direktør i Vestre Viken, Nils Fr. Wisløff.

Han mener at det faglige grunnlaget for valget som skal tas er vesentlig forbedret, slik at beslutningstakerne har et reelt alternativ.

– Det foreligger nå et beslutningsgrunnlag som fullt ut tilfredsstiller de krav som veilederen for tidligfaseplanlegging stiller. Det betyr at styret kan fatte vedtak om valg av utbyggingskonsept for nytt sykehus, sier Wisløff.

Nils Fredrik Wisløff og Finn Egil Hom presenterer sykehusplaner

Nils Fredrik Wisløff (t.v.) og Finn Egil Holm presenterte tirsdag ettermiddag Wisløffs innstilling til styret.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

Videre til styret

Men selv om Wisløff nå foreslår at et nytt sykehus skal ligge på Brakerøya, er det fortsatt langt frem til en endelig avgjørelse. 9. mai skal saken opp i styret i Vestre Viken Helseforetak, så venter en avgjørelse i Helse Sør-Øst i juni.

– Etter at styret i Vestre Viken har fattet vedtak i saken, oversendes den til Helse Sør-Øst. Deretter havner den på bordet hos sentrale myndigheter for endelig beslutning, sier direktør for kommunikasjon, strategi og samfunnskontakt, Finn Egil Holm.

Lang prosess

Allerede i 2014 vedtok et enstemmig styre i Vestre Viken å gå inn for et nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Men i 2015 ble det klart at kostnadsrammene til det nye sykehuset måtte kuttes med drøyt to milliarder kroner, dermed dukket plutselig det såkalte «nullalternativet», altså sykehus på den tomten der det ligger i dag, opp igjen.

Alternativene har derfor blitt vurdert på nytt, før administrerende direktør Wisløff i dag kom med sin innstilling til styret i helseforetaket.