Vurderer å forfølge SAS-utslipp

Politiet er for dårlige til prioritere forurensingssaker, mener Miljødirektoratet.

Oslo lufthavn

UTSLIPP: Giftig brannskum rant ned i grunnvannet under flyplassen i 2010. Det vil fortsatt ta 5-6 år å rydde opp.

Foto: NRK
CO₂ i atmosfæren
416,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,0°C
Les mer  om klima

Miljødirektoratet vurderer om de skal forfølge giftutslippet på Oslo lufthavn i 2010, etter at Romerike politidistrikt henla saken.

Høsten 2010 rant store mengder brannskum ned i grunnvannet under flyplassen.

Brannskummet er av en forbudt type, med høyt innhold av det kreftframkallende og nærmest ikke-nedbrytbare stoffet PFOS.

SAS har innrømmet at giftutslippet stammer fra dem.

Oslo lufthavn tror fortsatt det vil ta 5-6 år å få ryddet opp.

Vurderer strengere straffealternativ

Romerike politidistrikt fikk torsdag flengende kritikk fra Oslo statadvokatembede fordi de lot saken bli strafferettslig foreldet.

Miljødirektoratet vurderer nå om de skal forfølge saken.

– Saken er jo henlagt på grunn av foreldelse, noe som vanskeliggjør en klage, men vi vil vurdere om dette forholdet kan henføres til et strengere straffealternativ. Da er foreldelsen fem år i stedet for to år som her, sier Franz Nilsen, leder av juridisk seksjon i Miljødirektoratet.

– Ofte nedprioritert

Nilsen sier slike miljøsaker ofte blir nedprioritert.

– Dette er en av mange saker hvor vi ser at det ikke blir prioritert av enkelte politidistrikt. Nå har riksadvokaten flere ganger påpekt at dette skal prioriteres. Trykket ovenfra er tydelig, avslutter Franz Nilsen i Miljøverndirektoratet.

Miljødirektoratet vil innen påske bestemme seg om de skal ta saken videre.