Ville avsløre barneovergrep – dømt for å krenke privatlivets fred

«Barnas Trygghet»-grunnlegger Stig Kalsnes er dømt til 75 dagers fengsel for å ha krenket privatlivets fred, samt for å ha publisert bilder uten samtykke fra dem som er avbildet.

Stig Kalsnes

Stig Kalsnes har tidligere uttalt til NRK at han gjennom virksomheten i Barnas Trygghet, ville skaffe bevis for politiet.

Foto: Ola Solheim

– Min klient er ikke enig i dommen. Han mener han ikke skulle vært dømt, sier forsvarer Jørgen Mowinckel til NRK.

26 år gamle Kalsnes startet gruppa Barnas Trygghet i 2015. Ved å utgi seg som mindreårige jenter på internett, skulle han avsløre menn som ville avtale sexmøter.

Fem av mennene Kalsnes har møtt, anmeldte ham og i Kongsberg og Eiker tingrett ble det spilt av flere videoer som viser hvordan Kalsnes konfronterer mennene.

– Tiltalte har fremholdt at han har hatt et aktverdig formål for å gjøre dette, men retten er gjennom dommen enig med påtalemyndigheten i at de fornærmedes rett til personvern må gå foran tiltaltes ytringsfrihet, sier aktor Sandra Mathisen Andreassen.

Stig Kalsnes er ikke lenger en del av Barnas Trygghet.

Vurderer å anke

Kalsnes erkjente ikke straffskyld da rettssaken mot ham startet, og uttalte at de måtte vise navn og ansikt på mennene, hvis ikke hadde folk trodd det var «fake news».

Men retten dømte 26-åringen til 75 dager i fengsel, hvorav 45 av dem er gjort betinget.

Jørgen Mowinckel

Advokat Jørgen Mowinckel er Stig Kalsnes' forsvarer.

Foto: Heidi Elisabeth Odde / NRK

– Han er skuffet over dommen, men han konstaterer at han er dømt. Så får vi bruke ankefristen til å vurdere om vi ønsker å anke. Vi må gå gjennom dommen sammen, sier Mowinckel og legger til:

– Til tross for at man er uenig i dommen, så er et argument for ikke å anke at det er en belastning å skulle gjennomgå en ankeforhandling.

Sterke allmennpreventive hensyn

I dommen står det blant annet:

«Det er ingen tvil om at publiseringen av filmene av de fornærmede har hatt store konsekvenser»

og

«Etter rettens syn er det ikke slik at tiltalte bærer ansvaret for alle konsekvensene som publiseringene av filmene har hatt. Trusler, hærverk, sjikanering og voldsepisoder er ikke noe som tiltalte står bak. Det er imidlertid tiltales publisering med fullt navn og bilde som har ført til denne offentlige «lynsjestemningen» ...»

Aktor Sandra Mathisen Andreassen

Aktor Sandra Mathisen Andreassen.

Foto: Jan-Erik Wilthil / NRK

– Dette er jo en sak hvor innleggene tiltalte har publisert, har fått enorme konsekvenser for de fornærmede, sier Andreassen.

Den enstemmige dommen legger også vekt på at det er sterke allmennpreventive hensyn som gjør seg gjeldende i saken.

«Denne saken illustrerer godt hvorfor det er problematisk at privatpersoner gjennom publisering på internett forhåndsdømmer mennesker i saker som ikke har vært behandlet i rettsvesenet.»

– Jeg antar at dommen vil ha en signaleffekt i forhold til at det faktisk kan medføre straffansvar hvis man publiserer på denne måten som det er gjort i denne saken her, forklarer Andreassen.