Vil rusteste helsepersonell

Helsepersonell bør kunne tvangstestes for å avsløre rusmisbruk, mener Statens Helsetilsyn.

Sykepleier i medisinrom

På landsbasis mistet 38 sykepleiere autorisasjonen på grunn av rusmisbruk, en kraftig økning fra året før.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

I fjor var det en kraftig økning i tallet på sykepleiere som mistet autorisasjonen på grunn av rusmisbruk.

Å utvide arbeidsgivernes rett til å teste de ansatte, kan være en løsning, mener Aud Nordal fagsjef i Statens Helsetilsyn.

– Dette er et område hvor arbeidsgiver syntes det er vanskelig å konfrontere arbeidstaker ved mistanke. Vi har nå foreslått en forskrift som gir arbeidsgivere anledning til å rusmiddelteste helsepersonell, som de mistenker er rusa på jobb.

Lett tilgjengelig

Sykepleiere har tilgang til medisinskapet og dette kan gjøre rusmisbruk til et stort problem på jobben.

På landsbasis mistet 38 sykepleiere autorisasjonen på grunn av rusmisbruk, en kraftig økning fra året i før, da tallet var 15.

Bare i Oslo og Akershus mistet ni sykepleiere autorisasjonen i 2009, mot fire i 2008.

Overrasket

Eli Gunhild By

Eli Gunhild By er overrasket.

Foto: Anette Skafjeld/NRK / NRK

Forslaget om tvangstesting kommer overraskende på leder i sykepleierforbundet i Oslo Eli Gunhild By.

– Jeg har ikke sett forslaget og vet ikke hva dette skal innebære.

Forslaget om mulighet for tvangstesting er sendt til Helse- og omsorgsdepartementet. Statens Helsetilsyn mener det kan være et viktig verktøy for arbeidsgiverne.

– I dag kan ikke arbeidsgiver teste sine ansatte, uten at arbeidstaker samtykker. Vi vil at arbeidsgiver skal ha anledning til å teste dersom det er mistanke om rusmisbruk. På den måten avdekker man problemet, sier Nordal.

Les flere nyheter fra Oslo og Akerhus . Følg NRK Østlandssendingen på twitter.