Vegvesenet vil leie 100 private hvileplasser

Statens vegvesen arrangerer en konkurranse blant private for å få flere døgnhvileplasser mellom Østfold og Oslo.

Lastebiler

Statens vegvesen ønsker å etablere nye oppstillingsplasser for 100 tyngre kjøretøy langs E6 i Akershus.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

Det er et ønske fra både vegvesenet og yrkessjåfører om flere døgnhvileplasser langs E6.

Nå vil Statens vegvesen å etablere oppstillingsplasser for rundt 100 tyngre kjøretøy mellom Østfold og Oslo.

For å få til dette arrangeres det en konkurranse blant private i nærheten av strekningen.

– Statens vegvesen legger opp til en ordning der årlig leie for bruk og drift av plassen gis per oppstillingsplass, skriver de i en pressemelding.

Vil inngå kontrakter på 10 år

Målet er å utvikle et bedre tilbud til langtransportsjåfører som skal gjennomføre pålagt pause, døgn- eller ukehvil langs E6 i Akershus.

– Hovedmålgruppe for konkurransen er tilbydere som driver en virksomhet med egeninteresse i at døgnhvileplassen blir attraktiv for sjåfører og holdt i god stand, står det videre i pressemeldingen.

Hvis det er hensiktsmessig kan det være aktuelt å fordele de 100 plassene på flere steder langs strekningen.

Vegvesenet ønsker å inngå kontrakter med en varighet på 10 år, samt opsjon på 1+1 år.

– Den årlige leien utbetales såfremt plassen drives i henhold til kontrakt.

Setter opp skilt og informerer via GPS

Kravet til vegvesenet innebærer at det skal være plass til minimum 25 vogntog på hver plass, mindre enn fem minutters kjøring fra E6.

De presiserer også at ikke må være helseskadelige miljøforhold som gjør plassen uegnet til døgnhvileplass.

– Dersom det skjer nyetablering av virksomhet vil leien kunne brukes til å dekke både renter og avdrag på lån til opparbeidelse av plassen og til drift.

Statens vegvesen vil også sørge for at det vil bli skiltet fra E6 frem til plassene, og de vil også informere om plassene i sitt informasjonsmateriell til sjåfører.

– Opplysningene gis også til leverandører av ruteplanleggere og vegvisere via internett og GPS.