Vil legge ned flere Oslo-bibliotek

Dersom byrådet får det som det vil, blir to av seks bibliotek i Groruddalen lagt ned. Da hjelper det lite med nytt bibliotek på Økern, mener kritikerne.

Mange i Oslo fortviler over at de kan miste det lokale biblioteket sitt. I dag la byrådet fram en helt ny plan for hvordan filialene skal organiseres, og de foreslår blant annet å legge ned avdelingen På Nordtvet.

KAN BLI SLUTT: Biblioteket på Nordtvet blir lagt ned dersom byrådet får det som det vil.

Hallstein Bjercke

Hallstein Bjercke (V) er fornøyd med den nye bibliotekplanen som byrådet la fram i dag.

Foto: Lise Merete Olaussen / NRK
Bjørnar Moxnes

Bjørnar Moxnes (Rødt) reagerer sterkt på at byrådet foreslår å legge ned flere bibliotek.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

I dag la byrådet fram sin plan for bibliotekene i Oslo de kommende fire årene. Brukerne av de seks bibliotekene i Groruddalen kan vente seg store endringer om byrådet får det som de vil.

I Groruddalen er det i dag seks filialer: Bjerke, Nordtvet, Romsås, Rommen, Stovner og Furuset. Byrådet vil legge ned filialene på Bjerke og Nordtvet og gjøre om biblioteket på Rommen til et rent skolebibliotek. Samtidig vil de bygge nytt lenger sør.

– Vi flytter biblioteket på Bjerke til Økern, fordi Økern er et av de områdene i Oslo som vokser mest. Bibliotektilbudet kan ikke være hugget i stein. Vi må endre tilbudet og hvor vi er avhengig av hvordan byen vokser. Økern vil være et naturlig sentrum for den delen av byen framover, sier kulturbyråd Hallstein Bjercke (V).

Det får flere til å reagere.

– Ikke en filial å miste

– Oslo er den storbyen i Norden med flest innbyggere per bibliotek, vi har ikke en filial å miste. Da er det helt bakvendt at byrådet nå vil legge ned fire filialer, også filialer i bydeler med mange innvandrere og bydeler som er i kraftig vekst. Da trenger vi å beholde filialene og styrke dem, ikke legge dem ned som de foreslår nå, sier Bjørnar Moxnes (Rødt).

Også biblioteket på Smestad er foreslått lagt ned som folkebibliotek og gjort om til et rent skolebibliotek. Byrådet begrunner omgjøringen på Smestad og Rommen med ugunstig beliggenhet og lave besøkstall.

– Veldig uklokt

I høst ble det bråk da det ble foreslått å legge ned flere bibliotekfilialer på grunn av store kutt hos Kulturetaten i Oslo kommune. Tull, sa byrådslederen da.

Bibliotekmeldingen fra Byrådet som ble lagt fram i dag, foreslår heller ingen nedleggelser i år, men innen 2018 vil de legge ned flere.

Nordtvet og Bjerke stod på blokka med nedleggingsforslag også i høst. Foreningen Nordtvet biblioteks venner varslet kamp for å beholde biblioteket. Og de liker ikke det byrådet nå presenterer.

– Det er et veldig uklokt forslag å legge ned Nordtvet bibliotek. Det er et veldrevet bibliotek med mange gode kvaliteter. Det er alltid folk der, jeg kjenner meg ikke igjen i fremstillingen om at dette er et bibliotek som ikke blir brukt, sier leder i venneforeningen Kari M. Bjørklund.

Artikkelen fortsetter under kartet

Deichmannbibliotek i Oslo i dag

Slik ser bildet ut i dag. Hvis byrådet får det som de vil forsvinner flere biblioteker i Groruddalen nord i Oslo.

Foto: Google maps fra Byrådets biblioteksmelding

– Vi viser at vi vil satse

Byrådet skriver i rapporten sin at Nordtvet i dag har relativt lave utlåns- og besøkstall. Bjerke har relativt gode tall, men byrådet legger vekt på at ingen av de to ligger i nærheten av helt sentrale knutepunkter og sentrumsfunksjoner.

Mahmona Khan

Forfatter Mahmona Khan mener barn og unge vil rammes om bibliotek blir lagt ned.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

– Dette vil gå ut over barn og unge. Vi ligger i et tett flatt område, det er lett for barn og unge å komme seg dit. Vi får tak i barna allerede i barnehagen og med gratis kjernetid når vi mange som i neste omgang blir gode til å lese og lære seg norsk, sier Bjørklund.

Forfatter og foredragsholder Mahmona Khan tror også nedleggelse vil ramme de yngste.

– Jeg synes dette er helt forferdelig. Dette vil ramme barn og unge og dem som ikke er ressurssterke og ikke har foreldre som kan gå og kjøpe bøker til dem. Et bibliotek på Økern vil ikke bli like tilgjengelig. Mange unge får ikke lov til å dra så langt, sier Khan.

Byråden mener på sin side at bibliotek på Økern vil ha flere fordeler.

– Biblioteket vil ligge på et naturlig knutepunkt langs linje 5, så det vil være lett å komme seg dit. For noen kanskje lettere enn å komme seg til Nordtvet i dag, som ligger langt fra et kollektivknutepunkt eller ved noen naturlig sentrumsfunksjon, sier Bjercke.

I avveiningen har byrådet i sin vurdering lagt hovedvekt på kriteriet om at filialer skal plasseres der det er stor befolkningstilvekst, som i områdene Økern, Bjerke, Breivoll, Løren, Hasle og Ensjø. Denne utviklingen krever at filialene plasseres mer sentralt slik at den kan komme både eksisterende, men også nye brukergrupper til gode.

Byrådets bibliotekmelding

– Henger ikke på greip

Libe Rieber-Mohn

Libe Rieber-Mohn (Ap) er skuffet over byrådets bibiliotekplan.

Foto: Bjurn Avlesen

– Man kan ikke legge ned på Grorud for å opprette på Økern, det henger ikke på greip, sier Bjørklund i venneforeningen på Nordtvet.

Hun får støtte fra varaordfører i Oslo Libe Rieber-Mohn (Ap). Hun mener at de to bibliotekene må opprettholdes i tillegg til et nytt Økern-bibliotek.

– Det er helt feil å foreslå å foreslå å legge ned to lokale biblioteker som fyller en viktig funksjon for mange, sier Rieber-Mohn.

– Hvis man skal satse på bibliotekene er dette helt feil vei å gå. Bibliotekene er den viktigste kulturinstitusjonen vi har i Oslo med over to millioner besøkende, jeg er derfor skuffet over at man ikke ønsker å få til en satsning på bibliotekene i framtida, sier Rieber-Mohn.

Byråden mener man må endre tankegang.

– Skal vi få til noe på Økern må vi se på det tilbudet vi har hatt andre steder. Bibliotekene bør ligge sentralt, ved knutepunkt og der flest mulig får glede av dem. Det var ikke alltid slik man tenkte på 60- og 70-tallet, men det er sånn vi må tenke i Oslo i dag, sier Byråd Bjercke.

Artikkelen fortsetter under bildet

Biblioteket på Nordtvet

KOSTNADSEFFEKTIVT: Byrådet vil legge ned biblioteket på Nordtvet som de beskriver som en kostnadseffektiv filial med lave utlåns- og besøkstall.

Foto: Lise Merete Olaussen / NRK

– Satser ikke på bibliotek

Byråden er godt fornøyd med bibliotekplanen han la fram i dag.

– Jeg er veldig fornøyd. Vi beholder en spredt filialstruktur over hele byen. Vi ønsker mange bibliotekfilialer og nærhet til biblioteket. Med denne meldingen viser vi at vi vil satse på bibliotektilbudet i Oslo fremover, sier Bjercke.

Han viser til at bibliotekene i større grad skal tilpasses folks behov og ønsker for hvor, når og hvordan de skal få bibliotektjenester, blant annet med flere biblioteker som bli selvbetjente etter stengetid. De vil også lage et eget barnebibliotek på Tøyen.

Byrådet skriver i bibliotekmeldingen at de vil gå i dialog med Nordtvets venner og andre aktører for å se på muligheten for at filialen på Nordtvet kan driftes av andre.

– Vi som venneforening kan i alle fall ikke drive et bibliotek, det er et tullete forslag. Oslo kommune har aldri vært noen kommune som satser på bibliotek, sier Bjørklund.

Nå skal politikerne i bystyret i Oslo avgjøre bibliotekenes skjebne.