Hopp til innhold

Vil kreve bedre rensing av Oslofjorden

Kommuner rundt Oslofjorden vil få krav om nitrogenfjerning når de slipper ut kloakk i fjorden.

Det skriver Miljødirektoratet i et brev til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Grunnen er at dyrelivet i fjorden er trua av den høye forurensinga.

– Mange av dagens renseanlegg har for dårlig kapasitet, sier klima- og miljøverndirektør hos Statsforvalteren, Gunhild Dalaker Tuseth.