Vil ikke snu

Universitetet i Oslo vil ikke snu i saken der en dyslektisk student har fått avlag på søknad om hjemmeeksamen.

Ole Petter Ottersen

Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen vil ikke gi hjemmeeksamen til student med dysleksi.

Foto: Jon-Michael Josefsen / Scanpix

Universitetet i Oslo står fast ved at juss-studenten Isis Shamila Sunniva de Leon, med alvorlig grad av dysleksi, ikke skal få den eksamensformen hun har bedt om.

Juss-studenten har kun fått et tilbud om standardløsningen for dyslektikere, men fikk avslag på søknad om hjemmeeksamen.

I går sa ministeren for forskning og høyere utdanning at dette ikke er nok, og ba universitetet rydde opp.

Universitetet har nå sett på saken på nytt, men vil ikke snu, sier rektor Ole Petter Ottersen.

– Her har saken blitt behandlet slik som loven sier, og vi har gitt denne studenten tilbud om tilrettelegging og veiledning slik at hun skulle komme på lik linje med andre studenter i hennes situasjon.

I en pressemelding skriver Universitetet i Oslo følgende:

"I denne konkrete saken har de Leon søkt om hjemmeeksamen i stedet for skoleeksamen på bakgrunn av dysleksi. UiO har ikke funnet å kunne etterkomme søknaden, men har gitt de Leon tilbud om en rekke tilretteleggingstiltak som PC med retteprogram, samt skrivehjelp og to timers tilleggstid."

Tidligere har en student med dysleksi fått en hjemmeeksamen, men Ottersen mener at disse to ikke kan sammenlignes.

– Når det gjelder den andre studenten så var det forhold i tillegg som gjorde at denne studenten fikk et utvidet tilbud om tilrettelegging som involverte hjemmeeksamen.

- Saken har vært grundig vurdert med utgangspunkt i at tilretteleggingen skal kompensere for de ulemper funksjonshemningen gir, men den skal ikke gi kandidaten en fordel i forhold til andre studenter, sier Ottersen.